TÜRKİYE’DE SONUÇ ODAKLI İZLEME İÇİN TEKNİK DESTEK PROJESİ - III

EuropeAid/139205/IH/SER/TR
Türkiye 01/2019 – 01/2022

Finansman: Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

İşveren: Merkezi İhale ve Finans Birimi (CFCU)

İş Kapsamı

Projenin genel amacı, IPA II yardımının Türkiye için Gösterge Strateji Belgesi’nde (2014-2020) belirtilen hedeflere daha iyi ulaşılması amacıyla verimli ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve NIPAC’ın genişletilmiş izleme sorumluluğunu yerine getirmesine yardımcı olmaktır.

Faaliyetler

  • AB tarafından Türkiye’de finanse edilen projelerin/eylemlerin izlenmesinde Avrupa Birliği Başkanlığına destek sağlanması
  • Sektörler/alt sektörler kapsamında IPA II (2014-2020) yardımı ile finanse edilmiş olan devam eden eylemlerin izlenmesi
  • IPA I (2007-2013) döneminde tamamlanmış olan projelerin ROM sonrası görevlerinin izlenmesi
  • Tanımlanan en yeni formatlara göre İzleme Raporlarının hazırlanması (EC ROM Kılavuzunun en son versiyonuna atıfta bulunularak)
  • Yeni sektörel yaklaşımın ve yeni ROM metodolojisinin ihtiyaçlarına göre Yüklenici tarafından güncellenecek/değiştirilecek olan mevcut ROMIS-TR veri tabanına İzleme Raporlarının yüklenmesi
  • NIPAC/Öncü Kurumların ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanacak tematik raporlarda ROM bulgularının hazırlanması ve paylaşılması
  • Türkiye’deki izleme sisteminin etkinliğini arttırmak amacıyla IPA II kapsamında tanımlanan hedefler/yapılar doğrultusunda Avrupa Birliği Başkanlığına düzenli danışmanlık sağlanması
  • Gerektiğinde NIPAC El Kitabı’nın mevcut İzleme ve Değerlendirme Bölümleri altındaki ROM ile bağlantılı bölümlerin/kısımların en yeni ROM metodolojisine uygun olarak değiştirilmesi
  • ROM metodolojisi konusunda eğitimler düzenleyerek ilgili makamların kapasitesinin desteklenmesi ve geliştirilmesi

Sözleşme Tutarı

2.348.350,00 AVRO