Çanakkale Bölgesel Katı Atık Yönetimi Projesi için Teknik Destek ve Kontrollük

Çanakkale Bölgesel Katı Atık Yönetimi Projesi için Teknik Destek ve Kontrollük

Bu projenin amacı, Çanakkale, Lapseki, Umurbey, Çardak, Kepez belediyeleri için bölgesel bir katı atık yönetimi projesinin uygulanması için inşaat kontrollüğü ve teknik destek sağlamak olmuştur. İntepe Kumkale, 2 hektarlık alana ve 877.100 m3 hacme sahip Çanakkale düzenli depolama sahasının, Lapseki düzenli depolama sahasının (106.000 m3), diğer küçük çöplüklerin kapatılması, sahada bir kompost tesisi ile 1,3 M m3 kapasiteli yeni bir düzenli depolama sahasının ve tüm Kapsama Alanı için 5 adet Sivil Toplum Merkezinin inşa edilmesini içermektedir.

EPTISA tarafından gerçekleştirilen faaliyetler:

Teknik Destek

Düzenli depolama sahası, sızıntı suyu arıtma tesisi, gaz kullanım ünitesi, kompost tesisi, Sivil Toplum Merkezlerinin inşaat kontrollüğünde Çanakkale Belediyesine yardımcı olunmuştur. Yatırım projesinin yönetimine de teknik destek sağlanmıştır.

İhale Sürecinde Destek

İş Sözleşmesi için ihale prosedürlerine, Yapım İşleri Yüklenicisi ile sözleşme sürecine ve mevcut ve eski çöplüklerin kapatılması için ihale belgelerinin tasarımı ve hazırlanmasına yardımcı olmuştur.

İş Sözleşmesi Koşulları FIDIC Kırmızı Kitap 1999 İnşaat Sözleşmesi ile gaz kullanım ünitesi, kompost tesisi ve Sözleşme Koşulları FIDIC Sarı Kitap 1999 Tasarım Yapılmış Sözleşme ile Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi dahil olmak üzere 1,2 M m3 katı atık kapasiteli düzenli depolama sahasının inşaat kontrollüğünü sağlamıştır. FIDIC Kırmızı Kitap 1999 İnşaat Sözleşmesi Koşulları ile Sivil Toplum Tesislerinin inşaat kontrollüğü ve mevcut ve eski düzenli depolama sahalarının kapatılmasının inşaat kontrollüğü gerçekleştirilmiştir. Sızıntı suyu arıtma tesisi, gaz kullanım ünitesi ve kompost tesisi dahil olmak üzere 1,2 M m3 atık kapasiteli düzenli depolama sahasının inşaat kontrollüğü sağlanmıştır (FIDIC 1999 (Sarı Kitap) + İnşaat Sözleşmesi 1. Baskı (1999 Kırmızı Kitap)). Sivil yaşam merkezlerinin inşaat kontrollüğü yapılmıştır ve mevcut ve eski çöplük alanlarının kapatılmasının İnşaat Kontrollüğü (FIDIC) sağlanmıştır.

Kapasite geliştirme

İdari ve mali yönetim sistemini kurmuş, tahsilat dahil tarife sistemini hazırlamış ve ihale ve dış kaynak kullanımı, düzenli depolama sahası işletimi, atık tesisleri işletimi, atık kayıt sistemleri ve genel olarak izleme ve atık yönetimi konularında personele eğitim vermiştir.

Personelin eğitimi

İK, Faturalama ve tarife belirleme prosedürleri, atık yönetimi, düzenli depolama sahası işletimi, atık kayıt sistemleri, ihale ve dış kaynak kullanımı, sözleşme yönetimi, mali yönetim, eğitim becerileri.

Atık Yönetimi ve İzleme

Eski çöplük alanları ve yeni düzenli depolama sahası için bir yeraltı suyu kirliliği izleme programı oluşturulmuştur. Bir hava kalitesi izleme programı oluşturulmuştur (CH4). Bir Atık Yönetim Planı kapsamında organik atık ve ambalaj atığı miktarının azaltılmasına yönelik tedbirlerin öngörülmesi ve teşvik edilmesi sağlanmıştır.

  • Bölge / ÜlkeTürkiye
  • ŞehirÇanakkale
  • Fon/FinansmanAvrupa Birliği Akdeniz Ekonomik Kalkınma Bölgesi
  • İşveren / YararlanıcıMerkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) / Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı (TCMB)
  • Başlangıç Tarihi14.05.2007
  • Tamamlanma Tarihi14.12.2013
  • Hizmet değeri2.497.670,00 EURO

İlgili Resimler

Diğer Projeler