Rize Atıksu Projesi için Teknik Destek ve Kontrolörlük

Rize Atıksu Projesi için Teknik Destek ve Kontrolörlük

Projenin Amacı

Projenin genel amacı, Türkiye'nin yüksek düzeyde çevre koruma ve AB su ve atık su sektörü direktiflerine uyum sağlamasını mümkün kılarak Türkiye'nin AB'ye katılımını hızlandırmaktır. Rize Atıksu Projesi için Teknik Destek ve Kontrolörlük- Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) II 2014-2020 dönemleri Bileşen III Bölgesel Kalkınma Tüzüğü kapsamındaki Çevre ve İklim Eylemi Sektörü Operasyonel Programı altındadır. Programın genel amacı, iklim değişikliği ile mücadeleyi daha iyi ele alarak ve Avrupa Birliği'ni (AB) çevre ve iklim eylemi ile uyumlu hale getirerek çevrenin korunması ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmaktır.

Rize Atıksu Arıtma Tesisi Projesi için Teknik Destek ve Kontrolörlük Hizmeti’nin iki ana bileşeni;

 • Bileşen A: Belediye/Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ve Proje Uygulama Birimi için Teknik Destek ve Kapasite Geliştirme Programları
 • Bileşen B: Yapım İşleri Sözleşmesi için İnşaat Kontrollüğü

Yüklenici tarafından Teknik Destek ve Kontrolörlük hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin Hizmet Sözleşmesi aşağıdaki ana görevlere sahiptir,

 • Belediyenin Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü/Proje Uygulama Birimi için idari, teknik ve mali kapasite geliştirme;
 • Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün modernizasyonu ve kurumsal sürdürülebilirlik için gerekli eğitim ve desteğin sağlanması;
 • Proje yönetimi ve inşaat sonrası AAT'nin yönetimi de dahil olmak üzere uygulamalı eğitim yoluyla Su Hizmetleri Dairesi/ Proje Uygulama Birimine teknik destek,
 • Su Hizmetleri Dairesi/Proje Uygulama Birimine kaçak tespiti ve Gelir Getirmeyen Suyun azaltılması programının yürütülmesinde Teknik Destek.
 • Atıksu arıtma tesisinde üretilen çamurun nihai kullanım alternatiflerini değerlendirmek için bir Çamur Yönetim Planı hazırlanması
 • Atıksu arıtma tesisi ve atıksu toplama sisteminin uygulanması için sözleşme yönetimi ve kontrollüğü (İş Sözleşmeleri).

Lot 1 (WWTP) ve Lot 2 (WWCP) Projeleri Yüklenicileri; Bu projede kontrol edilecek Yapım İşleri Sözleşmeleri gösterge niteliğinde aşağıdakilerden oluşmaktadır:

 • Rize Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı (FIDIC Sarı Kitap, 1999) 27 ay inşaat süresi ve 24 ay Kusur Bildirim Süresi (DNP) ile,
  • Atık su arıtma tesisi için mühendislik tasarımının tamamlanması
  • Elektrik ve mekanik ekipmanların temini ve montajı ile tesisin işletilmesine yönelik tüm yardımcı tesisler dahil olmak üzere yaklaşık 27.000 m3/gün ortalama debi kapasiteli atıksu arıtma tesisinin inşaatı
  • Eğitim, işletme ve bakımı kapsar.
 • Rize Atıksu Toplama Sistemi İnşaatı (FIDIC Kırmızı Kitap, 1999) 24 ay inşaat süresi ve 12 ay DNP ile
  • 20 km atık su kolektör boru hattı inşaatı,
  • Yaklaşık 1,5 km menfez, nehir, otoyol vb. özel geçişlerin boru krikosu ve/veya atık su kolektör boru hattının yatay olarak döşenmesi yoluyla inşa edilmesi,
  • 3 yeni atık su terfi merkezi inşaatı (Bağdatlı, Çiftekavak ve Hal)
  • Yaklaşık 3 km terfi hattı ve ilgili yapıların inşası,
  • Yaklaşık 500 rögarın inşa edilmesi,
  • Pompa istasyonları için otomasyon sisteminin kurulması,
  • İnşa edilen kanalizasyon şebekeleri için atıksu toplama sistemi şebeke planlarının hazırlanmasını içerir.

Projenin Sonuçları

 1. Rize Belediyesi Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Müdürlüğü/Proje Uygulama Birimi için kurumsal, teknik ve mali gelişim/güçlendirme,
 2. Planlanan projelerin uygulanmasını sağlamak için Belediye personelinin kapasitesinin geliştirilmesi
 3. FIDIC Sarı Kitap uyarınca atık su arıtma tesisinin inşaatı için sözleşme yönetimi ve kontrollüğü, öngörülen süre ve bütçe dahilinde başarıyla uygulanmıştır
 4. Çamur Yönetim Planı iyi hazırlanmış olup, Proje Uygulama Biriminin atıksu arıtma tesisinin nihai kullanımına ilişkin karar vermesine yardımcı olacak pratik ve uygulanabilir alternatifler açıkça tanımlanmıştır.

 

 • Bölge / ÜlkeTürkiye
 • ŞehirRize
 • Fon/FinansmanAvrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti (TC)
 • İşveren / YararlanıcıAvrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
 • Başlangıç Tarihi01.02.2021
 • Tamamlanma TarihiDevam ediyor.
 • Hizmet değeri1.499.525,00 EURO

Diğer Projeler