Türkiye'de Sonuç Odaklı İzleme için Teknik Destek- Faz III

Türkiye'de Sonuç Odaklı İzleme için Teknik Destek- Faz III

Projenin Amacı

Projenin genel amacı, Türkiye için Endikatif Strateji Belgesinde (2014-2020) belirtilen hedeflere daha iyi ulaşılması amacıyla IPA II yardımının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve NIPAC'ın genişletilmiş izleme sorumluluğunu yerine getirmesine yardımcı olmaktır.

Temel amaç, Endikatif Strateji Belgelerinde belirtilen eylem ve sektörel düzeydeki hedeflere ulaşılmasını sağlamak amacıyla devam eden eylemlere/faaliyetlere yönelik ROM misyonları ve IPA I (2007-2013) döneminden miras kalan projelere yönelik ex-post ROM misyonları aracılığıyla Türkiye'de kurulan ROM'un kapsamının IPA II'de AB fonlarının desteğine uygun sektörlere genişletilmesinde NIPAC'a yardımcı olmaktır.

EPTISA tarafından elde edilmiş başlıca sonuçlar

İzleme raporları, Yüklenici tarafından yeni sektörel yaklaşımın ve yeni ROM metodolojisinin ihtiyaçlarına göre güncellenmiş/modifiye edilmiş olan mevcut ROMIS-TR veri tabanına yüklenmiştir.

 • İlgili sektörler/alt sektörler altında devam eden faaliyetlere/eylemlere yönelik ROM misyonları gerçekleştirilmiş ve ayrıca IPA I döneminden halihazırda tamamlanmış projelere yönelik ex-post ROM misyonları gerçekleştirilmiş ve izleme raporları ve ilgili belgeler tanımlanan en son formatlara göre üretilmiştir (EC ROM Kılavuzunun güncel versiyonuna bakınız).
 • ROM metodolojisi konusunda eğitimler düzenlenerek ilgili makamların kapasitesi artırılmıştır.

Aşağıdaki görevler yerine getirilmiştir

 • 35’i tekrar izleme olmak üzere toplam 176 devam eden projeye ROM misyonu yapılması,
 • Tamamlanmış 41 projeye ROM misyonu yapılması
 • Sektörel İzleme Komitesi ve IPA İzleme Komitesine girdi sağlayan Tematik Raporların hazırlanması
 • Müşavirlik ve Kılavuzların gözden geçirilmesi
 • IPA Deneyim Paylaşımı Seminerinin verilmesi
 • Eski ROMIS sistemi kullanılamadığı ve güncellenemediği için yeni ROMIS-TR programının yazılımının yapılması, el kitapçıkları ve kullanım videoları ile birlikte teslim edilmesi,
 • Kapasite Geliştirme Eğitimlerinin verilmesi
 • ROM Proje Yönetimi Eğitimlerinin verilmesi
 • Tüm IPA dönemleri, sektörler hakkında bilgi veren, tüm IPA II projeleri hakkında kısa bilgi sunan IPA Kitabının yazılması
 • Bölge / ÜlkeTürkiye
 • ŞehirAnkara
 • Fon/FinansmanAvrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti (TC)
 • İşveren / YararlanıcıT.C. Dışişleri Bakanlığı, AB Başkanlığı
 • Başlangıç Tarihi28.01.2019
 • Tamamlanma Tarihi27.11.2022
 • Hizmet değeri2.583.105,00 EURO

İlgili Resimler

Diğer Projeler