EPTISA Türkiye olarak, kabul edilmiş etik değerlerin nitelikli ve sürdürülebilir bir iş için temel olduğuna inanıyoruz. Kurumsal olmaya dayalı etiğe olan bağlılığımız, yaptığımız her işin merkezinde yer almaktadır.  Şirket olarak eylemlerimizin, yalnızca paydaşlarımızı değil, faaliyet alanlarımızdaki toplulukları ve çevrelerine de yansıyan geniş kapsamlı sonuçlarının olabileceğinin farkındayız. Bu nedenle, işlerimizi teknik doğruluk, dürüstlük ve sorumlulukla yürütmeye çalışıyoruz.

Etik değerlerimizin temelinde şeffaflığa bağlı güven vardır. İşverenlerimiz, çalışanlarımız ve ortaklıklarımız da dahil olmak üzere tüm paydaşlarımızla açık ve dürüst iletişime inanıyoruz. Kararlarımız, uygulamalarımız ve performansımız konusunda şeffaf olarak, karşılıklı saygı ve anlayışa dayalı, güven inşa etmeyi ve uzun süreli ilişkiler geliştirmeyi amaçlıyoruz.

EPTISA Türkiye olarak, çeşitliliğin bir güç kaynağı olduğunun farkındayız ve buna bağlı olarak her bireyin benzersizliğine değer veriyoruz. Branşların ve çoklu disiplinin katma değerine inanıyoruz. Tüm çalışanların kendini değerli, saygı duyulan ve yetkilendirilmiş hissettiği kapsayıcı bir çalışma ortamı oluşturmaya kararlıyız. Farklı bakış açılarını ve deneyimleri benimseyerek yaratıcılığımızı ve yenilikçiliğimizi zenginleştirerek işverenlerimize daha iyi hizmet vermeyi hedefliyor ve sürekli değişen bir dünyaya uyum sağlıyoruz.

İnsanlık, gezegen, refah, barış ve ortaklık odağında Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemini uygulamaya koymaya kararlıyız. Tüm eylemlerimizde sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik, sosyal ve çevresel hedefleri doğrultusunda ilerlemek temel gayemizdir. Bu hedefleri ise Kimseyi Geride Bırakma ilkesiyle gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz.

Kurumsal bir yapının gereği olarak çevresel sorumluluklarımızın farkındayız. İklim değişikliği ile mücadelede küresel çabaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Tüm süreçlerimizde karbon ayak izimizi azaltmaya, sıfır atık yaklaşımını uygulamaya, doğal kaynakları ve biyoçeşitliliği korumaya yönelik çabalarımızla, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmayı hedefliyoruz.

Etik değerlerimiz, işverenlerimizin yaptığımız her işin merkezine yerleştirme taahhüdümüze rehberlik eder. Beklentileri karşılamakla kalmayıp aşan çözüm ve hizmetler sunmayı hedefliyoruz. Dürüstlük, adalet bilinci ve hesap verebilirlik, işveren ilişkilerimizin temelini oluşturan yol gösterici ilkelerdir.

İşimizi, yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere bağlı kalarak, en yüksek ahlaki ve etik standartlarda yürütüyoruz. Çalışanlarımızdan ise tüm temaslarında ve uygulamalarında dürüstlük, adalet ve profesyonellik ile hareket etmelerini bekliyoruz ve teşvik ediyoruz.

Çeşitli kurumsal sosyal sorumluluk girişimleriyle, toplum üzerinde olumlu bir etki yaratmaya çalışıyoruz. Sosyal sorumluluk programlarını desteklemekten, zamanımızı ve kaynaklarımızı gönüllü olarak kullanmaya kadar, kendimizi sorumlu kurumsal yurttaşlar olmaya ve hizmet ettiğimiz farklı ülkelerin, kurumların ve toplulukların refahına katkıda bulunmaya çalışıyoruz.

Kurumsal etik değerlere olan bağlılığımız, sürekli bir iyileştirme yolculuğudur. Etik performansımızı geliştirebileceğimiz alanları belirlemek için uygulamalarımızı düzenli olarak gözden geçiriyor ve değerlendiriyoruz. Bu çalışmalar çoklu bakış açısından doğan yaklaşımların bir sonucu olarak “sürdürülebilir çözümlemeler” anlayışının bir sonucu olarak yüksek fayda gayesindedir.

Kurumsal etik değerleri destekleyerek, bir güven, bütünlük ve sürdürülebilirlik mirası oluşturmayı hedefliyoruz. ‘’Daha İyi Bir Gelecek İçin Birlikte’’ sloganıyla çıktığımız bu yolda, etik yaklaşımı yalnızca bir dizi ilke olmamakla birlikte; bizi daha iyi, daha sorumlu bir geleceğe yönlendiren yol gösterici pusulalar olarak, çok öncelerde kabul ettik.

Çalışmalarımız hakkında detaylı bilgi almak isterseniz, sizleri her zaman Ankara’da bulunan Türkiye Merkez Ofisimize bekler, sizlerle tanışmayı umarız.

EPTISA Türkiye