Çamur Yönetim Tesisleri için Teknik Tasarım ve Mühendislik Hizmetleri

Çamur Yönetim Tesisleri için Teknik Tasarım ve Mühendislik Hizmetleri

Projenin Amacı

UNDP, mültecilerin, ev sahibi topluluk üyelerinin, yerel belediyelerin ve ilgili ulusal kurumların bu etkiyle başa çıkma ve toparlanma dayanıklılığını güçlendirmek için Türkiye'deki Suriye Krizine Müdahale ve Dayanıklılık Programı aracılığıyla Türkiye Hükümeti'ni bu büyük ölçekli yerinden edilmeye yanıt vermesi için desteklemektedir. UNDP'nin dayanıklılık müdahale stratejisi hem ev sahibi hem de mülteci topluluklara yeterli şekilde hizmet verebilmelerini sağlamak için mevcut ulusal ve yerel sistemlere yatırım yapmaktır. Bu programın bir parçası olarak UNDP, Suriye krizine yanıt olarak AB Bölgesel Güven Fonu (EUTF Fonu) tarafından finanse edilen Suriye Krizine Yanıt Olarak Türkiye Dayanıklılık Projesi'ni uygulamıştır.

Ağustos 2018 itibariyle Türkiye, ağırlıklı olarak Suriye sınırındaki Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan Geçici Koruma altındaki 3,5 milyon kayıtlı Suriyeliye ev sahipliği yapmaktadır. Suriyelilerin gelişi sadece atık toplama için işletme giderlerini artırmakla kalmamış, aynı zamanda atık yönetim tesislerinin tam kapasitelerine planlanandan daha erken ulaşmalarına neden olmuştur. Dolayısıyla, bu Projenin temel amacı, Suriyelilerin akınından en çok etkilenen illerdeki belediyelerin, büyük ölçekli yerinden edilmenin etkileriyle daha iyi başa çıkabilmeleri ve bu etkilerden kurtulabilmeleri için dayanıklılıklarını güçlendirmek olmuştur. UNDP, Kilis'te bir Solar (Çamur) Kurutma (GSD) Tesisi kurulması da dahil olmak üzere hem ev sahibi hem de Suriyeli topluluklara yeterince hizmet verebilmelerini sağlamak için mevcut ulusal ve yerel sistemlere yatırım yapmaya odaklanan dayanıklılık temelli bir kalkınma yaklaşımı kullanmıştır. GSD sistemi kurulumuna ek olarak, Kilis'teki mevcut rezervuarın da sürdürülebilir sızıntı suyu ve çamur yönetimi için gerekli pompa ve ekipmanlarla yenilenmiştir ve iyileştirilmiştir.

Bu projede aşağıdaki hedeflere ulaşılmıştır:

 • GSD tesisi kurulmuştur ve sızıntı suyu rezervuarının rehabilitasyonu için fizibilite çalışması yapılmıştır.
 • Kapasitenin belirlenmesi için fizibilite değerlendirmesi yapılmıştır, alternatif uygun teknolojilerin seçimi ve sunumu, sermaye harcamaları ve yatırımın geri dönüşü dahil olmak üzere tam teşekküllü finansal tahminler ile seçenek analizi uygulanmıştır.
 • Türkiye'nin Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği doğrultusunda Proje Tanıtım Dosyası hazırlanmıştır.
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği (25.11.2014 I 29186) Ek-4'e uygun olarak Proje Tanıtım Dosyası ve ilgili ekleri içeren Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyaları hazırlanmıştır.
 • Kavramsal Tasarım Çizimleri tamamlanmış ve keşif ve teknik şartnameler hazırlanmıştır.
 • GSD tesisinin inşası ve sızıntı suyu rezervuarının ve püskürtme sisteminin rehabilitasyonuna ilişkin tasarım yapım sözleşmesi için kavramsal tasarım çizimleri ile işverenin ihtiyacı detaylandırılmıştır.
 • Bölge / ÜlkeTürkiye
 • ŞehirKilis
 • Fon/FinansmanAvrupa Birliği (AB)
 • İşveren / YararlanıcıBirleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
 • Başlangıç Tarihi31.12.2018
 • Tamamlanma Tarihi30.06.2019
 • Hizmet değeri144.555.00 USD

İlgili Resimler

Diğer Projeler