Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliğinin Uygulanması için Teknik Destek

Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliğinin Uygulanması için Teknik Destek

Projenin Amacı

Bu projenin genel amacı, çevrenin yüksek düzeyde korunmasını sağlamak ve çevre üzerinde önemli etkileri olması muhtemel belirli plan ve programların çevresel değerlendirmesinin yapılmasını sağlayarak sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek amacıyla çevresel hususların plan ve programların hazırlanması ve kabul edilmesine entegre edilmesine katkıda bulunmaktır. Bir diğer amacı ise, tüm sektörler için Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) Yönetmeliğinin uygulanması için gerekli kurumsal kapasitenin oluşturulması ve farkındalığın artırılması olmuştur.

Genel anlamda, bu Teknik Destek projesi, ilgili tüm kamu kurumları ve diğer paydaşlar dahil olmak üzere Türkiye'nin SÇD'yi uygulamaya tam olarak hazır hale gelmesini desteklemiş ve SÇD Yönetmeliği'nin Türkiye'de etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamıştır. Bu bağlamda, Teknik Destek ile bileşen makamların ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının SÇD Yönetmeliği'ni uygulamak için gerekli kapasite ve uzmanlığa sahip olması sağlanmıştır. Ayrıca, yerel ve ulusal paydaşlar (üniversiteler, STK'lar, odalar ve halk) SÇD konusunda iyi bir şekilde bilgilendirilerek SÇD sürecine aktif katılımları gerçekleştirilmiştir.

Bu amaçla, bu proje temel olarak ÇŞİB personeli, bileşen makamlar, STK'lar, üniversiteler, odalar ve halk gibi farklı hedef gruplara yönelik yoğun eğitim programları, seminerler, çalışma gezileri atölye çalışmalarını ve farklı sektörlerde dört pilot SÇD projesinin uygulanmasını içermektedir. Tüm bileşen otoriteler SÇD konusunda bir günlük değil, özellikle kendi sektörlerine yönelik yoğun eğitimler almıştır, her sektörden ve kurumdan en az iki personel önerilen faaliyetlerle kendi alanlarında SÇD uzmanı haline gelmişlerdir. Ayrıca, en az 4 yıldır SÇD uygulama deneyimi olan bir AB Üye Ülkesinde SÇD konusunda eğiticilerin eğitimi programı düzenlenmiştir.

EPTISA'nın sağladığı hizmetler:

 • Teknik Destek: Türkiye'de SÇD Yönetmeliği'nin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve diğer yetkili makamlara SÇD Yönetmeliği'nin uygulanması için gerekli kapasite ve uzmanlığın oluşturulmasında, yerel ve ulusal paydaşların (üniversiteler, STK'lar, odalar ve halk) SÇD sürecine aktif katılımının sağlanmasında ve SÇD konusunda iyi bilgilendirilmelerinde yardımcı olmuştur.
 • İhale sürecinde destek: Projenin ihale prosedürü için sektörlerin belirlenmesine yardımcı olmuştur.
 • Eğitim: SÇD uzmanlarına kendi sektörleri ile ilgili SÇD eğitimleri vermiştir.
 • Kapasite geliştirme: SÇD Direktifi kapsamında bilindiği üzere, pilot projeler tarafından çalışılması gereken ana sektörler bulunmaktadır. Bunlar; tarım, ormancılık, balıkçılık, enerji, sanayi, ulaştırma, atık/su yönetimi, telekomünikasyon ve arazi kullanımıdır. EPTISA, SÇD'nin etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla sektörlere yönelik kılavuzların hazırlanması için daha fazla kapasite geliştirme çalışmasına ve pilot projelerin yürütülmesine yardımcı olmuştur.
 • Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve diğer bileşen otoriteler SÇD yönetmeliğini uygulamak için gerekli kapasite ve uzmanlığa sahiptir.

Elde edilen sonuçlar:

Türkiye'de SÇD yönetmeliğinin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak için yerel ve ulusal paydaşların (üniversiteler, STK'lar, odalar ve halk) SÇD sürecine aktif katılımının sağlanması ve SÇD konusunda iyi bilgilenmeleri sağlanmıştır.

 • Bölge / ÜlkeTürkiye
 • ŞehirAnkara
 • Fon/FinansmanAvrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)
 • İşveren / YararlanıcıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
 • Başlangıç Tarihi12.05.2014
 • Tamamlanma Tarihi12.05.2016
 • Hizmet değeri1.089,000 EURO

İlgili Resimler

Diğer Projeler