Sürdürülebilir Katı Atık Yönetimi Projesi- Proje Yönetim Danışmanı için Danışmanlık Hizmetlerinin Seçimi

Sürdürülebilir Katı Atık Yönetimi Projesi

Projenin Amacı

Öncelikli ihtiyaçlara doğrudan yanıt veren Sürdürülebilir Katı Atık Yönetimi Projesi, hedeflenen alanlarda strateji uygulamasını aktif olarak destekleyerek hükümetin Katı Atık Yönetimi sektörü reform gündemini ilerletmesine yardımcı olmaktadır. Stratejinin eylem planında açıkça belirtildiği üzere, proje hükümete (i) özel düzenleyici direktifler geliştirerek Katı Atık Yönetimi yasal çerçevesini güncelleme, (ii) Birlik ve Toza Hudud'da kurumsal kapasite oluşturma ve sürdürülebilirliğini iyileştirme, (iii) çevre eğitimi, farkındalığı ve savunuculuğunu geliştirme ve yaygınlaştırma, (iv) araç, ekipman ve fiziksel altyapı sağlayarak Toza Hudud varlık tabanını güçlendirme ve (iv) Özbekistan Cumhuriyeti Ekoloji ve Çevre Koruma Devlet Komitesi’nin (SCEEP) çevre ve uygulama kapasitesini geliştirme konularında yardımcı olacaktır.

Başlıca proje çıktıları

Çıktı 1

Katı Atık Yönetimi sektörü düzenleyici çerçevesi, stratejide belirlendiği üzere, özel düzenleyici direktiflerin formüle edilmesinde hükümete yardımcı olunarak geliştirilmiştir. Bunlar (i) atık değerlendirme protokolleri oluşturarak ve atık taşıma ve bertaraf sahası yönetmeliklerini ve uyumluluğunu güçlendirerek atık yönetimi faaliyetlerini geliştirecek, (ii) kamu hesap verebilirliğini ve tarife belirleme metodolojilerini iyileştirecek, (iii) Kamu Özel İşbirliği'ne elverişli bir ortamı daha da teşvik edecek ve (iv) atık yönetimi faaliyetleri için bir performans yönetimi çerçevesi (temel performans parametreleri dahil) oluşturacaktır. Revize edilmiş bir 'Atık Kanunu' da hazırlanacaktır.

Çıktı 2

Cumhuriyetçi Sıhhi Temizlik İhtisas Teşekkülleri Derneği ve Toza Hudud'un kapasitesi, Dernek bünyesinde bir SWM operatörü eğitim merkezi kurularak ve (i) katı atık yönetimi operasyonları için temel performans göstergeleri (KPI) ve performans kıyaslaması dahil olmak üzere performansa dayalı yönetim, (ii) faturalama, müşteri ilişkileri ve kamu raporlaması için yönetim bilgi sistemleri (MIS), (iii) Toza Hudud'u bir varlık yönetim şirketine dönüştürmeyi amaçlayan katı atık kurumsal yönetimi ve (iv) katı atık yönetimi sistem operasyonları konularında eğitim modülleri formüle edilerek ve verilerek güçlendirilmiştir. Toza Hudud'un kilit personeli de akredite uluslararası eğitim merkezleri tarafından temel SWM hizmet yönetimi, finansal yönetim ve SWM sistemi İşletme ve Bakım konularında eğitilecek ve profesyonel olarak sertifikalandırılacak ve performans yönetimi, varlık yönetimi, finansal yönetim, müşteri ilişkileri yönetimi ve dış ve iç hesap verebilirlik mekanizmaları dahil olmak üzere uluslararası bir SWM eğitim ve sertifikasyon tesisi ile uzun vadeli bir eşleştirme düzenlemesi kurulacaktır.

Çıktı 3

Özbekistan Cumhuriyeti Ekoloji ve Çevre Koruma Devlet Komitesi’nin (SCEEP) çevresel izleme ve uygulama kapasitesi, (i) SCEEP'in ulusal düzeydeki çevre laboratuvarının rehabilitasyonu ve çevresel test kapasitesinin yükseltilmesi ve (ii) laboratuvar personeline laboratuvar test teknikleri konusunda eğitim ve profesyonel sertifikasyon sağlanması yoluyla geliştirilmiştir.

Çıktı 4

(i) 300 toplama aracı (12 m3 kapasiteli), 6.000 atık bertaraf kutusu (1,1 m3 kapasiteli), 13 ekskavatör, 13 açık kasa römorklu yarı römork kamyon ve 13 mobil hizmet aracı sağlayarak Toza Hudud'un işlevsel varlık temellerini oluşturarak ve (ii) sürdürülebilir araç ve ekipman İşletme ve Bakımını sağlamak için 13 il araç bakım hizmet merkezi inşa ederek küçük kentsel merkezlerde, kent çevresi ve kırsal alanlarda katı atık toplama ve ara bertaraf hizmetleri ülke çapında geliştirilmiştir.

  • Bölge / ÜlkeÖzbekistan
  • ŞehirTaşkent
  • Fon/FinansmanAsya Kalkınma Bankası (ADB)
  • İşveren / YararlanıcıÖzbekistan Cumhuriyeti Ekoloji ve Çevre Koruma Devlet Komitesi (SCEEP)
  • Başlangıç Tarihi31.12.1899
  • Tamamlanma TarihiDevam ediyor.
  • Hizmet değeri769.400 USD

İlgili Resimler

Diğer Projeler