Sürdürülebilir Şehirler Projesi II Ek Finansman Kapsamında Teknik Fizibilite Çalışmalarının Hazırlanması için Müşavirlik Hizmetleri

Sürdürülebilir Şehirler Projesi II- Ek Finansman (SCP-II AF) Kapsamında Teknik Fizibilite Çalışmalarının Hazırlanması için Müşavirlik Hizmetleri

Projenin Amacı

SCP-II-AF'nin ortaya çıkışı, SCP-I'in A Bileşeni kapsamında sağlanan sürdürülebilir kentsel kalkınma ve sermaye yatırım planlaması için devam eden teknik desteğe bir yanıttır. Bu istisnai talep, toplu taşıma, su ve sanitasyon, katı atık yönetimi, enerji, çevre, afet ve iklim direnci ve sosyal altyapının iyileştirilmesine yönelik yatırımların belirlenmesini içermektedir.

Her bir lot için seçilen EPTISA tarafından yürütülmüş spesifik faaliyetler

 • Mevcut durum analizi hazırlanmıştır
 • Alt Projelerle ilgili mevcut tüm bilgi, rapor ve çalışmaları gözden geçirilmiştir.
 • İlgili projeye ilişkin mevcut tesis ve altyapıların, işletme ve bakım açısından yetersizliklerinin ve hizmet standartları analiz edilmiştir.
 • Talep analizi ve ihtiyaç değerlendirmesi hazırlanmıştır.
 • Öngörüler hesaplanmıştır (nüfus ve talep).
 • Alt projeler, satın alma planı, proje yönetim ve denetim planı ile yatırım ve finansman planları için bir uygulama takvimi belirlenmiştir (35 yıllık perspektif).
 • Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Koruma Politikalarına tabi olacak çevresel ve sosyal değerlendirme belgeleri için girdi olabilecek potansiyel çevresel ve sosyal risk ve etkileri belirlenmiştir (özellikle proje yerinin seçimi, herhangi bir hassas çevresel ve sosyal alıcının varlığı, arazi kullanım karakteri, arazi mülkiyet durumu ve varsa önerilen yatırımlar için arazi edinim gereklilikleri özetlenecektir).
 • Seçilen teknik çözüm için seçenek analizi hazırlanmıştır (ilgili olduğu ölçüde çevresel ve sosyal gereklilikler için alternatif analizleri de dikkate alınmıştır. Örneğin, hassas alanlardan veya arazi ediniminden mümkün olduğunca kaçınılmıştır).
 • İşletme ve bakım mekanizmalarının tanımlanması uygulanmıştır (işletme prosedürleri, işletme personelinin eğitimi, veri kayıtları, sarf malzemelerinin yönetimi ve bakımın detayları).
 • Alt projelere yönelik tüm risklerin (çevre ve sosyal konularla ilgili olanlar dahil) ve önerilen etki azaltma planları belirlenmiştir. EPTISA ayrıca gelirler ve maliyetlerle ilgili riskleri belirlemiştir ve bazı kilit değişkenlerdeki değişikliklere göre finansal sonuçlar üzerinde ilgili duyarlılık analizlerini yapmıştır. EPTISA, planlama aşaması, tedarik aşaması, inşaat aşaması, işletmeye alma, kusur bildirim ve işletme dönemi boyunca belirlenen risklerin ve bilinmeyenlerin azaltılması için genel bir risk yönetimi matrisi hazırlamıştır.

EPTISA, hizmet süresince bu görevle ilgili yasa ve yönetmelikleri takip etmiştir ve gerektiğinde çalışmaları son değişikliklere göre revize etmiştir. Müşavir görevi görerek, teknik dokümantasyonun ve destekleyici belgelerin gözden geçirilmesini sağlamıştır. İnceleme temelinde, Teknik Dokümantasyon Raporu kontrol listesi hazırlanmıştır. Kontrol listesi şunları rapor etmiştir: (i) gerekli tüm proje belgelerinin, izinlerin ve ilgili makamların onaylarının mevcudiyeti ve (ii) tüm tasarımların, teknik şartnamelerin, keşif özetlerinin ve inşaat çizimlerinin mevcudiyeti.

Sürdürülebilir Şehirler Projesi (SCP) Bileşen A: Sürdürülebilir Şehir Planlama ve Yönetim Sistemleri "Seçilen MMS-1 için Mevcut Durum Teşhis Çalışmaları"

Bileşen A: Sürdürülebilir Şehir Planlama ve Yönetim Sistemleri Seçilen Büyükşehir Belediyeleri için Mevcut Durum Tespit Çalışmaları - 2

 

 • Türkiye koşullarına uyarlanmış bir dizi sürdürülebilirlik göstergesini ve geliştirilmiş endeksi içeren Sürdürülebilirlik Çerçevesi
 • Antalya Büyükşehir Belediyesi, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi için Mevcut Durum Tespiti Raporu
 • Antalya Büyükşehir Belediyesi, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi için İhtiyaç Değerlendirme Raporu
 • Antalya Büyükşehir Belediyesi, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi için Faaliyet Tasarım Raporu
 • KASKİ, MUSKİ, ASAT, DESKİ için Mevcut Durum Tespiti Raporu

 

 • Sürdürülebilirlik Çerçeve Raporu
 • Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Van Büyükşehir Belediyesi için Mevcut Durum Tespiti Raporu
 • Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Van Büyükşehir Belediyesi İhtiyaç Değerlendirme Raporu
 • Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Van Büyükşehir Belediyesi için Etkinlik Tasarımı Çalışması
 • Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Van Büyükşehir Belediyesi için Nihai Rapor

 

 • Bölge / ÜlkeTürkiye
 • ŞehirAnkara
 • Fon/FinansmanDünya Bankası (WB)
 • İşveren / YararlanıcıİLBANK
 • Başlangıç Tarihi24.05.2021
 • Tamamlanma Tarihi24.11.2022
 • Hizmet değeri237.949,00 EURO

İlgili Resimler

Diğer Projeler