Türkiye ve Orta Asya'daki çeşitli İşverenlerimize, yoksulluğun azaltılmasına yardımcı olan ve daha geniş kapsamlı ekonomik kalkınmayı destekleyen çevreye duyarlı enerji hizmetleri geliştiriyoruz.
EPTISA enerji kaynaklarının doğru kullanımı ve verimli planlanmasının önemine inanır. Elektrik altyapıları, enerjinin verimliliği ilkesinden yola çıkarak hayatın tüm alanlarında ön plana çıkmaktadır. Enerjinin devamlılığı ve sürdürülebilirliği açısından çözümlemelerin doğru standartlara uygun geliştirilmesi şirketimiz açısından büyük önem taşır.
“Çevresel Faktörler Bilinci” ise her zamanki gibi tam odağımızda.

  • Enerji Kaynakları Planlaması
  • Enerji Altyapısı
  • AB Müktesebatında Enerji
  • Yenilenebilir Enerji
  • Enerji Verimliliği Sektörlerinde Fizibilite
  • Enerji Demonstrasyon