EPTİSA, temiz ve sürdürülebilir enerjiye erişimin temel bir hak olduğunun kabulüyle şekillendirdiği çalışmalarını çevre duyarlılığı ve sosyal sorumlulukla yürütmektedir.

Türkiye ve Orta Asya'daki iş ortaklarımızla, temiz enerjinin daha erişilebilir olması için çalışıyoruz. Güneş ışığı, rüzgar gibi doğa kaynaklı enerji kaynaklarının, standartlara uygun bir şekilde planlanması ve hayata geçirilmesi kurumsal önceliklerimiz arasındadır.

EPTİSA’nın enerji verimliliğini artırmaya ve enerji kayıplarını azaltmaya yönelik uygulamaları, “Çevresel Faktörler Bilinci” odaklı çalışma ilkesiyle şekillenmektedir.

    EPTİSA’nın enerji sektöründe sunduğu hizmetler: Enerji Kaynakları Planlaması

  • Enerji Altyapısı
  • AB Müktesebatında Enerji
  • Yenilenebilir Enerji
  • Enerji Verimliliği Sektörlerinde Fizibilite
  • Enerji Demonstrasyon