Yapı İşleri ile Sosyal Yapı Taşları Oluşturmak: EPTISA Türkiye’nin Sosyal Sorumluluğa Daimi Bağlılığı

Teknik, sosyal ve çevre olarak üç farklı departmana sahip olan EPTISA Türkiye, başarının sadece iş çıktılarının ötesinde olduğunun bilincinde olarak 2005’den beri Türkiye’de sadece mühendislik alanında değil sosyal ve çevre alanlarında da toplumsal ihtiyaçlara imza atmaktadır. EPTISA’nın nüfuzunun başarısı, yarattığı olumlu dalgalarla, katkıda bulunduğu topluluklarla ve inşa edilmesine yardımcı olduğu sürdürülebilir gelecekle tanımlanır. Sosyal sorumluluğa olan bu sarsılmaz bağlılık, proje başlangıç aşamalarından, çalışanlarının katılımına kadar alınan her karara etki etmektedir.

Buna ek olarak, 2005’den beri kapsayıcılık ve çeşitliliği temeline alan EPTISA Türkiye, kapsayıcı toplulukları teşvik etmeye, yerel kalkınma çabalarını desteklemeye, beceri eğitimi ve öğretimi programları aracılığıyla topluma katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

21. yüzyıl dünyasında çevrenin sağlıklı yönetiminin ve sürdürülebilirliğin, gelişen bir toplumun ayrılmaz bir parçası olduğu açıktır. Yeşil girişimler, yenilenebilir enerji entegrasyonu ve enerji tasarruflu altyapı tasarımı gibi yenilikçi çözümlerle aktif olarak karbon nötrlüğü arayarak sadece uyumluluğun ötesine geçilmesi amaçlanmaktadır. Buna ek olarak, günlük çalışma hayatında da sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm bakış açısını temel alan EPTISA, karbon salınımını azaltmak ve geri dönüşümü artırmak amacıyla bünyesinde çalışan uzmanlardan destek almakta ve her yıl için karbon salınımı ölçümü yaptırmaktadır.

Toplumsal kalkınma, EPTISA misyonunun bir diğer temel taşıdır. Yerel paydaşlarla, özellikle de Sivil Toplum Kuruluşları ile iş birliği ve ortaklık kurmaya öncelik vermekte, yetenekleri besleyen katkı yapılmaktadır. EPTISA, teklif verdiği ya da yürütmekte olduğu sosyal projelerde, projenin sürdürülebilirlik ilkesine önem vermekte ve çalışma yaptığı bölgelerdeki toplumlar için kalıcı refaha atılmış doğru adımları hedeflemektedir. Kurumsal olarak ise sürdürülebilir kalkınma hedefi (Hedef 5 ) yani Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin sağlanması maddesine özellikle önem vermektedir. Ofislerinde dengeli cinsiyet dağılımına (gender balanced) dikkat etmekte ve bu bakış açısını proje ekiplerine de yansıtmaktadır. Çalışma alanlarında “cam tavan” algısı ile mücadele eden ve cam tavan etkisini azaltma amacıyla, proje ekiplerinin yönetim pozisyonlarında da homojenik ve dengeli bir biçimde dağılım göstermektedir.

Ek olarak cinsiyet eşitliği bakış açısının tüm çalışanlar tarafından içselleştirilmesi ve geleceğin iş hayatına katkı sağlanması için 2023 senesi içerisinde, Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği ile birlikte, EPTISA Türkiye çalışanlarına yönelik bir toplumsal cinsiyet eğitimleri verilmiştir. Buna ek olarak Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği ile iş birliğine devam eden EPTISA Türkiye, derneğin “Kız Çocuklar için Bilim ve Teknoloji Projesi İç Anadolu Bölgesi Atölyeleri” çalışmaları kapsamındaki kariyer günü etkinliğine de katılım sağlamıştır.

Buna ek olarak kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Kız Başına ile de yapılan etkinliklerde beraber iş birliği içerisinde cinsiyet eşitliği ve kadın istihdamına beraber odaklanan EPTISA Türkiye, iş yaşamında ilerlemek isteyen ve yeni fırsatlar arayan genç kadınlara destek sağlamaya, yol gösterici olmaya ve istihdam fırsatı sunmaya hazırdır.