Halkalı - Kapıkule Demiryolu Hattı Projesinin Çerkezköy - Kapıkule Kesiminin Yapım İşleri Kontrollüğü

Halkalı- Kapıkule Demiryolu Hattı Projesinin Çerkezköy- Kapıkule Kesiminin Yapım İşleri Kontrollüğü

Projenin Amacı

Halkalı ve Kapıkule arasında yeni bir koridorda yeni bir demiryolu hattı inşa ederek ulusal ulaşım sisteminin sürdürülebilirliğini ve güvenliğini artırmak ve daha dengeli bir modal bölünmeyi yansıtan daha güvenli, çevre dostu bir ulaşım sistemine geçiş sağlamaktır.

“2021 yılı FIDIC Sözleşmeli Kullanıcı Ödülleri kapsamında Yılın Projesi seçilmiştir.”

Altyapı (yarma, dolgu, drenaj, platformlar, sanat yapıları, erişim yolları, istasyon platformları ve altyapı ile ilgili her türlü iş), üstyapı, elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon işleri, Çerkezköy- Kapıkule kesimi için sözleşme ve eklerine göre inşa edilecektir. Demiryolu hattı, bu projenin inşaat işlerinden sonra kurulacak sinyalizasyon, telekomünikasyon ve elektrifikasyon sistemleri ile birlikte, sinyalizasyon, elektrifikasyon ve telekomünikasyon sistemleri de dahil olmak üzere komşu demiryolu hatları ile entegre olacak ve böylece hem yolcu hem de yük için kesintisiz güvenli demiryolu trafik operasyonları güzergâh boyunca tüm demiryolu sistemi tarafından sağlanacaktır.

Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattının Çerkezköy-Kapıkule kesimi toplam 152.907 km uzunluğunda, esas olarak çift hatlı, 200 km/saat tasarım hızında, 25 kV'ta elektrikli ve ADTYS/ATKS Seviye 1 sinyalizasyon ile donatılmıştır. Başlangıç noktası Halkalı tarafındaki Çerkezköy istasyonunda, bitiş noktası ise Çerkezköy tarafındaki Kapıkule istasyonunun girişindedir. Tüm karayolu ve demiryolu geçişleri kademeli olarak ayrılacaktır. Ana inşaat işleri bileşenleri (örneğin, toprak işleri, köprüler, alt geçitler, üst geçitler, kutu menfezler ve ray işleri) tasarlanmış ve tipik çizimler, genel ve özel Teknik Şartnameler ve Metrajlar hazırlanmış ve İş Sözleşmesine dahil edilmiştir. Ancak, özel işlere gelince, Edirne şehir geçişinin tasarımı ve inşaatı ile ADTYS/ATKS (Avrupa Tren Kontrol Sistemi) Seviye 1 telekomünikasyon ve elektrifikasyon sistemlerine sahip bir sinyalizasyon sisteminin tasarımı ve kurulumu, özel teknik gerekliliklere uygun olarak İş Yüklenicisi tarafından (FIDIC Kırmızı Kitap, birinci baskı 1999, Madde 4.1 hükümleri uyarınca) sağlanacaktır. Mühendis olarak Yüklenici, Yapım İşleri Sözleşmesi ile ilgili olarak hem İşveren hem de Yapım İşleri Yüklenicisi tarafından sunulan belgelerin kontrolünden ve incelenmesinden sorumlu olacaktır. Kontrollük hizmetlerine ek olarak Yüklenici, Babaeski ve Lüleburgaz İstasyon binalarının tasarımlarının yanı sıra Kapıkule İstasyonu'nun tasarımını ve Kapıkule İstasyonu'ndan Bulgaristan sınırına kadar olan hattın tasarımını da sağlayacaktır.

Yüklenici için Yapım İşleri Sözleşmesinin kapsamı

Detaylı tasarım; İş Yüklenicisi tarafından İş Sözleşmesi Dosyasına göre sağlanan tüm tasarım belgelerinin hazırlanması (Edirne şehir geçişi, ADTYS/ATKS Seviye I ile sinyalizasyon sistemi, telekomünikasyon ve elektrifikasyon sistemleri).

İnşaat işleri; Tüm altyapı ve üstyapının inşaatı (balast, raylar, traversler, makaslar, tampon duraklar); Aç-kapa tünellerin inşaatı; Viyadüklerin, köprülerin, alt geçitlerin, üst geçitlerin ve menfezler ve istinat duvarları dahil olmak üzere yardımcı yapıların inşaatı; Zemin iyileştirme, tüm drenaj işleri ve platform işleri

Sinyalizasyon İşleri; CTC (Merkezi Trafik Kontrol) Merkezi ve Binası, Kilitleme Sistemleri, Ray Kenarı Sinyalizasyon Sistemleri, Otomatik Tren Koruma (ATP), ATKS Seviye 1 ray kenarı sistemleri, Nokta Isıtma Sistemi, Enerji temini, Kablolama, Arayüzler, Sıcak Aks Kutusu ve Bloke Fren Algılama Sistemi, Test dahil diğer gereksinimler, Çerkezköy-Kapıkule arasındaki demiryolu hat kesiminde 200 km/saate kadar tren hızlarında demiryolu trafiğinin güvenli ve etkin işletilmesi amacına uygun komple sinyalizasyon sistemleri, ADTYS/ATKS Seviye 1 sistemi ve Merkezi Trafik Kontrol (CTC) sistemlerinin devreye alınması ve eğitimi.

Telekomünikasyon İşleri; IP/MPLS Ağ Yönetim Sistemi; İletim Sistemleri, Yolcu Bilgilendirme ve Genel Seslendirme Sistemi; Telefon Sistemi ve test, devreye alma ve eğitim dahil olmak üzere diğer gereksinimler.

Elektrifikasyon İşleri; Katener Sistemleri, Uzaktan Kontrol Sistemi (SCADA); Trafo Merkezleri ve test, devreye alma ve eğitim dahil olmak üzere diğer gereksinimler.

Genel faaliyetler: Tüm geçici kurulumların ve tesislerin inşası ve kaldırılması, Tüm hattın bağımsız bir sertifika makamı tarafından sertifikalandırılması, çevresel izleme, otorite irtibatı ve toplum ilişkileri

EPTISA'nın yerine getirmesi gereken görevler

 • FIDIC Kırmızı Kitabında tanımlandığı şekilde Mühendisin görev ve yükümlülüklerini yerine getirerek CA adına değişiklikleriyle birlikte Yapım İşleri Sözleşmesi için inşaat kontrollüğü hizmeti sağlanması
 • Babaeski ve Lüleburgaz istasyon binalarının tasarımları ve ayrıca Kapıkule istasyonunun tasarımı ve Kapıkule istasyonundan Bulgaristan sınır demiryoluna kadar hat tasarımı
 • Projenin İş Yüklenicisi tarafından zamanında, tahsis edilen bütçe dahilinde ve Teknik Şartname ve standartlara, onaylı tasarıma, İş Sözleşmesinin hüküm ve koşullarına tam olarak uygun bir şekilde uygulanmasının tam kontrolünün sağlanması
 • Uzmanlıklarına uygun personel istihdam etmek
 • Etkin inşaat kontrolörlüğü için gereklilikleri yerine getiren bir kontrolörlük organizasyonunun kurulması
 • Yapım İşleri Sözleşmesinin, idaresinin ve yönetiminin denetlenmesi, böylece fiziksel ilerlemenin, teknik uygunluğun ve Sözleşmenin mali durumunun izlenmesi ve raporlama vb. dahil olmak üzere işlerin zamanında ve uygun bir şekilde teknik, idari ve mali olarak yürütülmesinin sağlanması
 • Yapım İşleri Yüklenicisi tarafından satın alınan malzeme, ekipman ve/veya malların kontrol edilmesi ve doğrulanması
 • Ayrıntılı zaman ve faaliyet programlarının hazırlanması; risk değerlendirmesi ve azaltma planının hazırlanması
 • Kalite Güvence ve Kalite Kontrol Denetim Planının Hazırlanması
 • Denetim Prosedürleri El Kitabının Hazırlanması
 • Erişim yetkisi, ilgili mevzuat, teknik standartlar ve kilit paydaşların kurumsal durumu dahil olmak üzere saha koşullarının değerlendirilmesi
 • Projenin idari, teknik ve mali yönlerini planlamak, organize etmek ve kontrol etmek için İş Yüklenicisi tarafından kurulan yönetim sistemini gözden geçirmek.
 • Ödeme sertifikalarının, değişiklik emirlerinin, devralma sertifikalarının, performans sertifikalarının vb. düzenlenmesi ve anlaşmazlıkların dostane bir şekilde çözülmesi
 • İş Yüklenicisi tarafından gerçekleştirilen laboratuvar saha testlerinin değerlendirilmesi ve kontrol edilmesi
 • İnşaatın kalitesini koruyarak ve işlerin güvenliğini denetleyerek inşaatın tamamlanması
 • Sözleşme Makamı ile Yapım İşleri Yüklenicisi arasında yürürlükte olan sözleşmenin tüm yönlerinin idaresi
 • Elde edilecek nihai sonuç, İşlerin Son Alıcıya (TCDD) işletilebilir ve bakımı yapılabilir bir sistem olarak teslim edilmesidir.

 

 • Bölge / ÜlkeTürkiye
 • ŞehirTekirdağ, Kıklareli, Edirne
 • Fon/FinansmanAvrupa Birliği (AB)
 • İşveren / YararlanıcıUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı (UAB), Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü (ABDIGM) Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı (ABYDB)/ Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD)
 • Başlangıç Tarihi15.05.2019
 • Tamamlanma TarihiDevam ediyor.
 • Hizmet değeri28,395,375.00 EURO

İlgili Resimler

Diğer Projeler