Taşkent İli Su Temini Geliştirme Projesi

Taşkent İli Su Temini Geliştirme Projesi

Projenin Amacı

Özbekistan hükümeti, Taşkent su temini ve sanitasyon sisteminin rehabilitasyonu için Asya Kalkınma Bankası'ndan kredi almıştır. Su temini projelerinde deneyimi olan EPTISA, ihale, değerlendirme ve başarılı teklif sahibine sözleşme verilmesi, detaylı mühendislik tasarımının incelenmesi ve denetlenmesi, tedarik, inşaat, montaj, test etme ve devreye alma, çevresel koruma önlemlerinin izlenmesi, gerekli ilerleme raporlarının düzenlenmesi dahil olmak üzere proje yönetimi ve denetimi konularında ulusal uzmanlara yardımcı olacak ve ajansın proje yönetim kapasitesini geliştirme konusunda destek sağlamayı amaçlamaktadır. EPTISA “Müşavir” görevinde, "Kadyrya" su arıtma tesisleri inşaatı için ihale dokümanları hazırlayacaktır. Ayrıca, bir yönetim bilgi sisteminin kurulması, muhasebe konusunda yardım ve ödeme sertifikalarının düzenlenmesi vb. dahil olmak üzere Proje ile ilgili faaliyetlerin mali yönetiminden de sorumlu olacaktır. Projenin bütçe dahilinde gerekli standartlarda tatmin edici bir şekilde zamanında inşa edilmesini sağlayacaktır. Bu nedenle proje, FIDIC İnşaat Sözleşmesi MDB Uyumlaştırılmış Baskı Haziran 2010 gerekliliklerine uygun olarak yürütülmektedir.

EPTISA’nın yerine getireceği görevler

 • İşin başlangıcından tamamlanmasına kadar inşaat kalitesini ve ekipman kurulumunu, uygulama süresini ve maliyeti kontrol etmek için yüklenicilerin denetimini içeren inşaat kontrollüğü sağlanacaktır. Proje Yönetim Koordinasyonu (PYK), inşaat süresince İşlerin denetiminden sorumlu olacaktır. EPTISA ayrıca, işlerin devralınmasını takip eden bir yıllık Kusur Sorumluluk Dönemi boyunca ve Tamamlama Sertifikasının düzenlenmesine kadar hizmet verecektir. İşveren ile Yüklenici arasında akdedilen ve EPTISA "Proje Yöneticisi" olarak belirlendiği Sözleşmeler uyarınca gerekli olabilecek tüm görevleri yerine getirecektir;
 • Su şebekelerinin ve pompa istasyonlarının rehabilitasyonu ve yeni inşası için tasarım ve ihale dokümanlarının geliştirilmesinden sorumlu olan Detaylı tasarım danışmanının (Tasarım Enstitüsü) faaliyetlerini denetleyecektir.
 • Mevcut, eski su arıtma tesisinin devreden çıkarılması için ihale ve sözleşme işlerinin yapılması konusunda PKB/TPS'ye destek sağlamak ve yıkılan malzemenin ilgili ulusal normlara ve Çevre Yönetim Planında (ÇYP) formüle edilen tavsiyelere uygun olarak geri dönüştürülmesini veya bertaraf edilmesini sağlayacaktır.
 • Hizmet araçları ve bakım makinelerinin ulusal/uluslararası alışveriş ve ulusal/uluslararası rekabetçi ihale usulleri yoluyla tedarik edilmesi için PKB/Taşkent Suvokova İli (TPS)'ne destek sağlayacaktır.
 • Yeni inşa edilen bölgesel su temin sisteminin işletme ve bakımından (İ&B) sorumlu TPS teknik personeline yükleniciler ve tedarikçiler tarafından sağlanacak eğitim materyallerini incelemek ve onaylamak ve eğitim programlarının uygulanmasını denetleyecektir.

Sözleşme

Genel Açıklama

Sözleşme Bedeli
(USD)

Sözleşme İmza Tarihi

Tamamlanma Durumu

TPWS-W-01 Yeni Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı

Kadriya - Selskaya'da 100.000 m3/gün Kapasiteli Yeni Su Arıtma Tesisi İnşaatı

12.336.957,00

19-Aralık-2018

%100 Operasyon Halinde

TPWS-W- 02 Taşkent Vilayetinde Zangiota Ana Hat İnşaatı

 • 1000 mm ila Ø315 mm Borularla Ana Boru Hattı İnşaatı- Kadriya WTP'den VU-3'e kadar toplam 58 km.

15.065.886,61

4-Aralık-2019

%73,00

TPWS-W-03 Su Dağıtım Merkezi. Su kanalı ve Su Şebekesi temini

 • 250 mm ila Ø400 mm Çapında 16 km Ana Bağlantı Boru Hattı, 5 Su Dağıtım Merkezi ve 120 km Ø110mm ila Q315 mm Su Dağıtım Boru Hattı. 10.860 Hane Bağlantısı.

12.921.195,99

9-Aralık-2020

%92,00

TPWS-W-04 Su Dağıtım Merkezi. Su kanalı ve Su Şebekesi temini

1,58 km Ø315mm Boru Çaplı Ana Bağlantı Borusu, 4 Su Dağıtım Merkezi, 195 km Su Dağıtım Boru Hattı. 18.307 Hane Bağlantısı

16.310.720,64

27-Mayıs-2021

%88,00

TPWS-W-05 Su Dağıtım Merkezi. Besleme suyu kanalı ve Su Şebekeleri

 • 110 mm ila Ø 315 mm çapında 250 km Dağıtım Boru Hattı. 9 Su Dağıtım Merkezi. 20.100 Hane Bağlantısı.

16.358.370,97

22-Aralık-2021

%41,00

 • Bölge / ÜlkeÖzbekistan
 • ŞehirTaşkent
 • Fon/FinansmanAsya Kalkınma Bankası (ADB)
 • İşveren / YararlanıcıTOSHKENT SUV TA' MlNOTl
 • Başlangıç Tarihi01.10.2018
 • Tamamlanma Tarihi15.02.2024
 • Hizmet değeri3.220.222,50 USD

İlgili Resimler

Diğer Projeler