Su Temini SCADA Sisteminin Uygulanması için Kontrolörlük Hizmetleri

Su Temini SCADA Sisteminin Uygulanması için Kontrolörlük Hizmetleri

Projenin Amacı

Bu projenin amacı, BUSKİ tarafından belirlenecek bir lokasyonda, yedekli olarak yapılandırılmış iki sunucuya sahip, merkezi yönetim sistemi tabanlı kurulacak bir sistem olan SCADA'nın uygulanmasını denetlemek olmuştur. Sistem, BUSKİ'nin işletme ve bakımından sorumlu olduğu Bursa ili sınırları içerisinde geniş bir coğrafi alanda yer alan içme suyu üretim, arıtma, toplama ve dağıtım istasyonlarını/şebekelerini izleyip kontrol etmiştir.

Yürütülen faaliyetler:

 • Projenin kontrolü: Sistem işletiminin kesin tasarımı için Yüklenici tarafından sunulan ve toplanan bilgilerin revizyonu, BUSKİ ile istişare halinde Kontrol Merkezinin yeri, gerekli iletişim ekipmanı, donanım ve yazılım sistemi, sağlanmış RTU'lar (Uzaktan İletim Birimi) ve enstrümantasyon, bağlantı vb. oluşturulmuştur.
 • Kavramsal/Tanımsal Tasarımın Onaylanması: Aşamalı genişletilebilir SCADA sisteminin kurulması için sistem işleyişi/felsefesi belgeleri;
 • Farklı tipteki uzak istasyonlar için UHF (Ultra Yüksek Frekans) ve GPRS (Genel Paket Radyo Hizmeti) bağlantılarına dayalı iletişim sisteminin revizyonu ve onayı yapılmıştır.
 • Yaklaşık 150 uzak istasyonda ekipman (vanalar, aktüatörler, sensörler, kontrol kabinleri vb.) kurulumunun kontrolü, revizyonu ve onayı, 11 Pompa istasyonu, 9 kuyu ve 2 yüksek gerilim (7.2KV) hücresindeki ekipmanların yenilenmesi dahildir.
 • Projenin yürütülmesi sırasında BUSKİ'ye destek olunması: Kontrolör, geliştirme dönemi öncesinde ve sırasında ve sistemin çalışmaya başlaması yapılmış, teknik belgelerde belirtilenlere göre sözleşmenin yürütülmesinin doğrulanması ve sistemin tüm nihai ilgili belgelerle (İşletim Kılavuzları, yapılandırma ve geliştirme) birlikte çalışır durumda nihai kabulü sırasında BUSKİ'ye yardımcı olmuştur.

EPTISA tarafından yürütülen faaliyetler:

 • FIDIC'e (Sarı Kitap) göre mühendislik konsepti altında projenin yürütülmesinin denetlenmesi gerçekleştirilmiştir.
 • SCADA Yüklenicisi tarafından hazırlanan detay mühendisliğinin denetlenmesi, revizyonu ve onayı alınmıştır.
 • Projenin geliştirilmesi ve kurulumu sırasında Faydalanıcıya destek verilmiştir (SCADA Sistemi).
 • Kontrol Merkezinin tasarım ve uygulamasının kontrolü sağlanmıştır.
 • Tüm ekipmanın ve SCADA Sisteminin (yazılım ve donanım) FAT (Fabrika Kabul Testi) ve SAT (Saha Kabul Testi) yapılmıştır.
 • Sistemin işletmedeki nihai kabul işlemleri yapılmıştır.
 • Bölge / ÜlkeTürkiye
 • ŞehirBursa
 • Fon/FinansmanBUSKİ (Bursa Belediyesi)
 • İşveren / YararlanıcıBUSKİ
 • Başlangıç Tarihi24.04.2007
 • Tamamlanma Tarihi24.04.2009
 • Hizmet değeri658.945.00 EURO

Diğer Projeler