Osh ve Celalabat’ta 3 Bileşen Kapsamında Su ve Kanalizasyon Sisteminin İyileştirilmesi İçin Tasarım ve Kontrol Müşavirliği

Osh ve Celalabat’ta 3 Bileşen Kapsamında Su ve Kanalizasyon Sisteminin İyileştirilmesi İçin Tasarım ve Kontrol Müşavirliği

Projenin Amacı

ADB tarafından finanse edilen bu projenin amacı Bazar Korgon, Jalal-Abad ve Oş şehirlerindeki su temini ve sanitasyon sistemlerini iyileştirmek olmuştur. Su temini sistemi kapsamında, su temini girişinin rehabilite edilmesi, girişten arıtma tesislerine ve rezervuarlara kadar iletim hatlarının rehabilite edilmesi veya yeni inşa edilmesi öngörülmüştür. Benzer şekilde, kanalizasyon sistemi kapsamında, kanalizasyon arıtma tesislerinin ve ana kanalizasyon hatlarının rehabilite edilmesi veya yeni inşa edilmesi beklenmektedir. 

Proje kapsamında sağlanan hizmetlerin türü ve kapsamı, detaylı tasarım ve maliyet tahminlerinin hazırlanması, sözleşme paketlerinin geliştirilmesi ve su kaynağı iyileştirme İsale Hatları, Su Arıtma Tesisleri, Atık Su Arıtma Tesisleri (AAT) ve ana kanalizasyon hatları ile ilgili inşaat, mekanik ve elektrik işlerinin yapımının denetlenmesiydi.

Projenin Kapsamı

 • Temel verilerin toplanıp, topografik, hidrolojik, hidro-jeolojik, jeo-teknik araştırmalar dahil olmak üzere saha araştırmaları ve saha etütleri yapılmıştır, toplanan verilerin analizi alınmıştır,
 • Ön tasarımlar ve maliyet tahminleri hazırlanmıştır,
 • Asya Kalkınma Bankası (ADB) prosedürlerine uygun olarak Yeniden Yerleşim Eylem Planı (YYEP) ve Çevre Yönetim Planı (ÇYP) hazırlanmıştır
 • Detaylı tasarımların, maliyet tahminlerinin ve ilgili ADB gerekli koruma önlemleri belgeleri tamamlanmıştır,
 • İhale dokümanlarının ADB'nin Satın Alma Kılavuzunu karşılayacak şekilde hazırlanmıştır
 • Araştırmalar ve Etütler- İstimlak ve Yeniden Yerleşim etki etütleri ve ek tasarım çalışmaları için mühendislik araştırmaları ve etütleri:
 • Değerlendirme raporlarının İşveren ve ADB tarafından incelenmek ve onaylanmak üzere sunulmasını da içerecek şekilde, ADB'nin Satın Alma Prosedürleri kapsamında İş Yüklenicilerinin satın alınmasının yönetimi sağlanmıştır;
 • Kontrollük aşamasında; İş Yüklenicisinin inşaat programının gözden geçirilmesi, işlerin etkili bir şekilde planlanmasını sağlamak için İş Yüklenicisinin planlanan insan gücü ve tedarik programının değerlendirilmesi ve işlerin daha etkili ve hızlı bir şekilde uygulanması için gerekirse revizyon talimatı verilmesi ele alınmıştır.
 • Uygulanacak işlerin ve tedarik edilecek malzemelerin kalitesini sağlamak için İş Yüklenicisinin Kalite Kontrol Sisteminin İncelenmesi ve Kontrolü sağlanmıştır.
 • Kalite hedeflerinin İşverenin gereksinimleri ile karşılaştırılmıştır. Gerekirse iyileştirmeler için talimat verilmiştir.
 • İş Yüklenicisinin Zaman Çizelgesine uygun olarak İş Denetleme Planı hazırlamış ve gizli işlere özel dikkat göstererek uygulamayı inşaat sahasında sürekli olarak anlık olarak denetlemiştir.
 • Tamamlanan işlerin kayıtları, ölçümlerini ve konumları, sözleşme belgelerinden herhangi bir sapmanın ayrıntılarıyla birlikte tutulmuştur;
 • Sonraki dönemler için varsayımlar ve risk analizleri de dahil olmak üzere işin ilerleyişini fiziksel ve finansal açıdan düzenli olarak İşverene rapor edilmiştir.
 • İşlerin yürütülmesi için gerekli olabilecek ilave işler için talimatlar verilmiştir.
 • İş Yüklenicisinin Ara Ödeme Beyanlarının analiz edilmiştir ve uygulanan işlerin değeri belirlenmiştir ve İşverenin onayına sunulmuştur.
 • İş Yüklenicisinin talepleri incelenmiştir. Taleplerin detaylarının İş Sözleşmesinin Genel ve Özel Koşulları dikkate alınarak tam bir değerlendirme ile İşverene raporlanmıştır.
 • İş Tamamlama, performans Testleri yapılmıştır ve sonuçlarının İşverene raporlanmıştır
 • İş Devralma denetimleri yapılmış, kusurlar listelenmiş, tamamlanması gereken kalan işler ve İşverene rapor edilmiştir.
 • İş Tamamlama Hakkedişi kontrol edilmiş ve yayınlanmıştır.

AŞAĞIDAKİ BİLEŞENLERİN TASARIMI VE KONTROLLÜĞÜ İÇİN DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Lot İsimleri

 

Lot-1: EARR-2668/Works/01/21

Lot-2: EARR-2668/Works/02/22

 

Lot-3: EARR-2668/CW/03/19

Yüklenici

Ludwing Pfeiffer Hoch- und Tiefbau Gmbh & Co. KG

Ludwing Pfeiffer Hoch- und  Tiefbau Gmbh & Co. KG

Ludwing Pfeiffer Hoch- und  Tiefbau Gmbh & Co. KG

Lokasyon İş Sözleşmeleri

Bazar-Korgon

 Jalal-Abad  

Osh

Toplam Maliyet
 $ 21,875,116.50

$3,673,709.13

$8,543,039.46

$9,658,367.91

Su Girişi

Karaça kuyu sahasının genişletilmesi, 100 mt derinliğinde, OD 394 mm, 125m3/saat'lik yeni su kuyusunun inşası. İki kuyunun rehabilitasyonu ve yeni kuyu pompalarının montajı 125 m3/saat, H = 65 m. Yatay santrifüj ayrık gövdeli pompa içeren yeni pompa istasyonunun inşası, Ø = 268 m3/saat, h = 49,9 mt.

"Prigorodny" Kuyu Sahasının İnşaatı

6 yeni kuyu h=200 mt, sondaj deliği çapı: D394 mm, 122 m3/saat kapasiteli, H = 105 mt, aynı kapasitede pompa temini ile 1 kuyunun rehabilitasyonu.  Harici Boru Çalışmaları _ PE Borulama OD 200mm- OD 500mm 2,2 km proses hatları. OD-50mm-0D160mm 1,2 km proses hatları.

"Plotina" nehrinde maksimum giriş kapasitesi 1000lt/sn ve minimum kapasitesi 200lt/sn olan bir infiltrasyon galerisi inşaatı. 75 mt DN 1600 mm, 75 mt DN 1200 mm, 150 mt DN 1000mm olmak üzere toplam 300 mt uzunluğunda köprü yarıklı paslanmaz çelik filtre boruları. Koruma barajı ve ilgili yapılar.

Rezervuar Kapasitesi ve Miktarları

1,000 m3 - 2 adet,

 

3,000 m 3 - 2 adet.

 

Mevcut 6000 m3 su rezervuarının rehabilitasyonu & 6000 m3 yeni rezervuar inşaatı için tasarım ve fizibilite çalışması

Su temini boru hatları

Dağıtım şebekelerinin rehabilitasyonu / ve yeni inşaatı, mevcut hatların test edilmesi. 3,55 km Ø200mm -280mm PE Boru Hattının değiştirilmesi, 5,4 km Patlak astar Metdod rehabilitasyonu 1,1 km Ø 100mm yeni PE hattı, 3,35 Km Ø 110 mm yeni PE boru hattı, Ø250 mm hattın onarımlarla rehabilitasyonu ve test edilmesi, uzunluk 1,8 km.

Toplam uzunluğu 11.344 mt olan iki adet su iletim şebekesi OD 500 mm PE Boru inşaatı.  Açıklığı 72 mt olan bir boru köprüsü inşaatı.

Construction of a water supply transmission main between the new drainage gallery and WTP “Ozgur” 4.7 km PE Pipes  Ø 800mm.

Kanalizasyon kolektörü

"Enesai "deki çok katlı binalar için kanalizasyon sisteminin rehabilitasyonu ve iyileştirilmesi _ 1,8 km Ø160mm-315mm PVC-U borular.

"Prigorodny" için kanalizasyon ana kolektör inşaatı 4.3 km PVC -U borular Ø200mm- Ø300mm.

Yok

Diğer tesisler

Manuel karıştırıcılı 75 lt ve 300 lt dozaj istasyonlu klorlama tesisi ve Q=0,02 l/s, H=40 m dozaj pompası, 150 m3/gün kapasiteli Modüler Atık Su Arıtma Konteyner Paket Sistemi _Ters Osmoz Sistemi, Н=10m'de dalgıç atık su pompası Q=12 m3/h

Klorlama tesisi, Klor buharlaştırıcı, kare - 0,6 m2 (0,24 m). Su klorinatörü beslemesi, Q = 0,7 kg / saat. Pompa: CR 3-10, Q = 2,5 m3 /saat, H = 52 mt.

"Özgür" AAT'deki klorlama istasyonunun rehabilitasyonu Maksimum 2.482,00 lt /sn su akışı ve 17,52 kg/saat klor enjeksiyonu kapasitesi için klorlama kolaylaştırılmıştır.

 

 • Bölge / ÜlkeKırgızistan
 • ŞehirPazar Korgon, Celalabat, Osh
 • Fon/FinansmanAsya Kalkınma Bankası (ADB)
 • İşveren / YararlanıcıOş ve Celalabat Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Devlet Müdürlüğü (SDRD)
 • Başlangıç Tarihi10.05.2012
 • Tamamlanma Tarihi30.06.2016
 • Hizmet değeri3.568.000,00 USD

İlgili Resimler

Diğer Projeler