Sadece yetkinliklerinizi değil, yeteneklerinizi ve geliştirilmesini, kariyer planlarınızı da önemsiyoruz. EPTISA teknik deneyimlerin yanı sıra sosyal kurumsal şirket dinamiklerini de deneyimleyeceğiniz bir yerden öte olabilmeyi hep odağında bulundurmuştur. Tüm çalışma arkadaşlarımız ve dönemlik uzmanlarımız için onların katma değerleri ile gelişen ve değişimden korkmayan bir akademi vasfını da elinde tutmaktadır. EPTISA çalışanları dünyaya yayılmış bir ağın parçaları olmakla beraber, istenilmesi halinde bu ağın daha da uzaklara erişebilmesi için çalışmalarını bu interaktif süreçlerle sürdürmektedirler.

EPTISA da çoklu-disiplinlerin oluşturduğu bir “kurumsal yapı” bulunmaktadır. Yaklaşım ve bakış açısı çeşitliliğini esastır.

Bununla birlikte çalışma arkadaşlarımızın kişisel gelişimleri ve işe bağlı kariyer hedefleri açısından da faydalı olabileceğine inandığımız eğitim ve etkinlik organizasyonlarına da sık sık bünyemizde yer veriyoruz. İlgi ile hazırladığımız eğitim programlarımız, çalışma verimliliğini de ayrıca arttırmayı sağlayan buluşmalarımız ve iş seyahatlerimiz de çatımızın altında gerçekleşmektedir.

EPTISA’lı olmanın çalışma arkadaşlarımıza yüklediği sorumluluklar da bulunmaktadır. EPTISA çevreye oldukça duyarlı bir yapıdır. Bu uğurda gerekli aksiyonları almaktan çekinmeyen bir yaklaşımla varlık göstermektedir. Tüm çalışanlarımızın çevre, kaynak ve doğa hassasiyetlerinin aynı düzeyde oldugundan emin olmayı hedefleriz. Sürdürülebilirlik EPTISA için oldukça büyük bir öneme sahiptir, geliştirdiğimiz her çözüm ve uygulamada bu motivasyonu kaybetmeyiz. Firmamızdaki bir başka farkındalık noktası ise, cinsiyet eşitliğidir. Bu uğurda yoğunlaştırılmış eğitim modülleri ve detaylı uygulama esasları da EPTISA markası altında tüm çalışma arkadaşlarımıza ulaşmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız ile ‘’Önce İnsan Sağlığı’’ bakış açısıyla, ofisimizde ve projelerimizde çalışanlarımızı olası iş kazalarından korumayı amaçlıyor, tüm çalışanlarımızın bu bağlamda periyodik olarak eğitimler almasını sağlıyor ve sağlık kontrollerini düzenli olarak takip ediyoruz.

Çalışma ortamının her anında birlikte daha güçlü ve güzel bir gelecek için takım ruhuna inanıyoruz.

Merak ettiğiniz tüm detaylar ve görüşme talepleriniz için lütfen bizlere iletişime geçiniz.

EPTISA Türkiye'de İş Başvuru Süreci

EPTISA Türkiye, liyakate dayalı performans yönetimi ve çalışan odaklı bir kurumsal dinamiğe sahip olan bir yapıdır. Bünyesinde sosyoekonomik ve teknik alanda uzmanlaşmış tüm tam zamanlı çalışanları, uzmanları ve danışmanlarıyla EPTISA Türkiye, ekip arkadaşlarının katma değeriyle büyümektedir. 

İnsan Kaynakları Politikalarımızın 4 Temeli

1.Liyakat

EPTISA Türkiye’de işe alımların temelinde liyakate önem veren, sadece yetkinlikleri değil, yetenekleri ve kariyer planlarını da önemseyen bir İnsan Kaynakları politikası yatar. Çünkü EPTISA Türkiye sadece projeciliği ve kurumsal şirket dinamiklerinin deneyimleneceği bir yerden öte olabilmeyi odağında bulundurmaktadır.  

2. Kurumsal Verimliliği Artırmak

EPTISA Türkiye çalışma arkadaşlarının kişisel gelişimleri ve işe bağlı kariyer hedefleri açısından kurum içi eğitim ve organizasyonları yürütür. İlgi ve heyecanla hazırlanılan eğitim programları, çalışma verimliliğini de ayrıca arttırmayı sağlayan buluşmalar EPTISA Türkiye çatısı altında gerçekleşmektedir. 

3. Doğru İş-Doğru Zaman Prensibine Sahip Olmak

EPTISA Türkiye, çalışma arkadaşlarının kariyer hedeflerini önemser. Bu sebeple işe alım sürecinde her bir adayın kariyer hedefi ve ilgi alanlarını detaylıca görüşüldüğü ve çalışma arkadaşlarını ilgi alanı ve kariyer hedefi doğrultusunda doğru pozisyon için aramıza katılmaya cesaretlendirdiği bir işe alım süreci yürütür. 

4.Dinamik, Üretken ve Proaktif Olmak

EPTISA Türkiye olarak çalışanlarımızı hayat boyu öğrenme ve aynı zamanda inisiyatif ve sorumluluk alabilen, profesyonel dinamizmi odağına almaya cesaretlendiririz ve bunu İnsan Kaynakları Politikası olarak belirleriz.

Başvuru Yap

 

/

İlgili Resimler