Bartın Su ve Atıksu Projesi için Teknik Destek ve Kontrollük

Bartın Su ve Atıksu Projesi için Teknik Destek ve Kontrollük

Projenin Amacı

Bartın Su ve Atıksu Projesi, IPA Bileşen III Bölgesel Kalkınma kapsamındaki Çevre Operasyonel Programı altında yer almaktadır. Proje, Öncelik Ekseni No 1: "İyileştirilmiş su temini, kanalizasyon ve atık su arıtma hizmetleri" ve Tedbir No 1.1'e aittir. "Su kaynağının ve alıcı su kütlelerinin kalitesinin iyileştirilmesi" amaçlarını benimsemiştir.

Proje için Teknik Destek (TA) ve Kontrollük Hizmeti FIDIC (1999 Sarı Kitap) 1. Baskı uyarınca üç ana bileşenden oluşmaktadır;

 • Bileşen A: Belediye/Su ve Kanalizasyon İdaresi ve PUB için Teknik Destek ve Kapasite Geliştirme Programları (CBP)
 • B Bileşeni: Tedarik Bileşenine Destek
 • C Bileşeni: Müteakip İş Sözleşmeleri için İnşaat Kontrollüğü

EPTISA tarafından yürütülen Teknik Destek ve Kontrolörlük Hizmetinde ulaşılan hedefler aşağıdaki gibidir:

 • Bartın Belediyesi'ne ve Proje Uygulama Birimi'ne (PUB) idari, mali ve teknik kapasite geliştirme yoluyla teknik destek sağlanmıştır ve Belediye'nin etkin bir Su ve Atıksu Dairesi (SASD) işletmesine yardımcı olunmuştur.
 • "Bartın Atıksu Arıtma Tesisi (AAT)" inşaatı için kontrollük hizmetleri sağlanmıştır.
 • Yüklenicilerin Zaman Çizelgesine uygun olarak fiili Gözetim Planı hazırlamıştır ve söz konusu Gözetim Planına uygun olarak örtülü işlere özel dikkat göstererek uygulamayı sürekli olarak şantiyede anlık olarak denetlemiştir;
 • Tamamlanan işlerin kayıtlarını, ölçümlerini ve konumlarını, sözleşme belgelerinden herhangi bir sapmanın ayrıntılarıyla birlikte muhafaza etmiştir;
 • İlerleyen dönemler için varsayımlar ve risk analizi de dahil olmak üzere ilerlemenin fiziksel ve finansal açıdan düzenli olarak İşverene raporlamıştır;
 • İşlerin yürütülmesi için gerekli olabilecek ilave işler için talimatlar verilmiştir;

Bartın Atıksu Arıtma Tesisi Teknik Detayları

 • Hidrolik Kapasite: 2025 yılı için ortalama 12.439 m3/gün ve maksimum 21.888 m3/gün
 • Proses Tipi: Karbon Giderimli Aktif Çamur, aerobik çürütme yoluyla çamur stabilizasyonu

Arıtma Üniteleri:

 • Ön Arıtma Üniteleri: Kaba ve ince ızgaralar, havalandırmalı kum odası
 • Havalandırma Tankları (2)
 • Son Çökeltme Tankları (2)
 • Aerobik Çürütücüler (2)
 • Çamur Susuzlaştırma Sistemi
 • Biyo-filtre Tipi Koku Giderim Sistemi
 • SCADA otomasyonu
 • Çevrimiçi Atık Su İzleme Sistemi
 • İlave Çamur Depolama Tankı
 • Gerekli pompa istasyonları
 • Bölge / ÜlkeTürkiye
 • ŞehirBartın
 • Fon/FinansmanAvrupa Birliği (AB)
 • İşveren / YararlanıcıT.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
 • Başlangıç Tarihi18.08.2016
 • Tamamlanma Tarihi18.01.2019
 • Hizmet değeri965.044.73 EURO

İlgili Resimler

Diğer Projeler