Akçaabat Su ve Atıksu Projesi için Teknik Destek ve Kontrolörlük

Akçaabat Su ve Atıksu Projesi için Teknik Destek ve Kontrolörlük

Projenin Amacı

Akçaabat (Trabzon) ilçesi için başlatılan ve %85'i AB Fonu, %6'sı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve %9'u TİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen Akçaabat Su ve Atıksu Projesi (Işıklar Projesi) kapsamında içme suyu temin sistemi inşaatı projesinin kalan işlerinin yapım kontrollüğü için müşavirlik hizmeti sağlanmıştır. İşverenin TİSKİ (Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Müdürlüğü olduğu projede, Işıklar Projesi kapsamında sözleşmeye bağlanmış ve tamamlanmamış tüm işlerin yapımının kontrollüğünü içeren işin detayları aşağıda açıklanmıştır.

Akçaabat ilçesinin bazı mahallelerine 2014 yılında başlanan ancak henüz tamamlanmayan içme suyu temini, arıtımı ve dağıtımı ile ilgili işleri kapsayan inşaat kontrollüğü işleri bu proje kapsamında olup, Işıklar projesinin önceki müşavir firması ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı (Bakanlık) arasında imzalanan sözleşmede yer alan içme suyu temin sistemi inşaatının kontrollüğü ile ilgili hükümlerin tamamı kapsam dahilindedir.

Bu bilgiler doğrultusunda Işıklar Projesi kapsamında belirlenen alanlarda Akçaabat İçme Suyu Temin Sistemi inşaatı için kontrollük hizmeti verilmiştir. Bu hizmetler arasında aşağıdaki maddeler yürütülmüştür:

 • Işıklar projesinin ihale şartnamesine uygun olarak hazırlanan ve Yüklenici tarafından sunulması gereken uygulamaya yönelik tüm projelerin denetlenmesi, olması halinde revizyon görüşlerinin gönderilmesi ve revize projelerin onaylanması,
 • İnşaatta kullanılacak her türlü malzemenin Işıklar projesi şartnamesine uygunluğunun incelenmesi, görüş bildirilmesi, onaylanması veya iade edilmesi,
 • Yüklenicinin Işıklar projesi şartnamelerine uygun imalat yapıp yapmadığını kontrol etmesi, gerektiğinde işin durdurulması ve/veya yeniden yapılmasının sağlanması,
 • Işıklar projesi şartnamelerine uygun olarak Yüklenici tarafından düzenlenen hak edişlerin uygun olup olmadığının tespit edilmesi, uygun değil ise düzeltilmesini sağlayarak Bakanlığa gönderilmesi,
 • Sahada başlatılacak ve/veya devam eden inşaat işlerinin tamamlanmasından sorumlu Yüklenicinin günlük ilerlemesini (finansal ve fiziksel ilerleme) izlemek,
 • İşvereni sahadaki ilerleme ve varsa gecikmeler hakkında bilgilendirmek,
 • Yüklenicilerin hak ve süre taleplerini sözleşme koşullarına göre değerlendirmek
 • İnşaat işlerinin bitiminden sonra Müşavirlik süresinin kalan süresi boyunca, özellikle arıtma tesisinin beklenen performansa ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek için iç izleme yapılması, arıtma performansının ve işletme maliyetlerinin taahhüt edilen değerler dahilinde olup olmadığının izlenmesi ve İşverene raporlanması.
 • Müşavirlik hizmeti süresince bu iş kapsamına giren konularda İşveren’e bilgi ve danışmanlık sağlanması gerçekleştirilmiştir.
 • Bölge / ÜlkeTürkiye
 • ŞehirTrabzon
 • Fon/FinansmanAvrupa Birliği (AB)/Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ)
 • İşveren / YararlanıcıTrabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
 • Başlangıç Tarihi21.07.2017
 • Tamamlanma Tarihi14.05.2020
 • Hizmet değeri60.338.01 EURO

İlgili Resimler

Diğer Projeler