Ceyhan Atıksu ve Yağmur Suyu Projesi için Teknik Destek ve Kontrolörlük

Ceyhan Atıksu ve Yağmur Suyu Projesi için Teknik Destek ve Kontrolörlük

Projenin Amacı

Projenin genel amacı, Türkiye'nin yüksek düzeyde çevre koruma ve AB atıksu sektörü direktiflerine uyum sağlamasını mümkün kılarak Türkiye'nin AB'ye katılımını hızlandırmaktır.  Teknik Destek ve Kontrollük Hizmeti, aşağıdaki amaçları gerçekleştirmiştir:

  • Su ve Kanalizasyon İşleri Dairesi Başkanlığı'nın modernize edilmesi ve Belediye'ye etkin bir Su ve Kanalizasyon İşleri Dairesi Başkanlığı'nın kurulması ve işletilmesi konusunda yardımcı olunması ile Proje Uygulama Birimi (PUB) ve Ceyhan Belediyesi'nin idari, mali ve teknik kapasiteleri geliştirilmiştir.
  • İş Sözleşmesi 1: 2025 yılında 91.433 P.E.'ye hizmet vermek üzere tasarlanan Ceyhan Atıksu Arıtma Tesisi'nin inşaatı tamamlanmıştır, FIDIC Tesis ve Tasarım- İnşaat Sözleşme Koşulları- "Sarı Kitap".
  • İş Sözleşmesi 2: Kutu menfez ve boru hattı inşaatını içeren 26,6 km uzunluğundaki Ceyhan Yağmur Suyu Drenaj Şebekesi İnşaatı; 600 menhol ve diğer yapılar inşa edilmiştir, "KIRMIZI Kitap", (Birinci Baskı 1999).

EPTISA bu projede Mühendis olarak çalışmalarını sürdürmüş ve teknik desteği ile İşveren tarafından tasarlanan İnşaat ve Mühendislik İşleri için PRAG ve FIDIC Sözleşme Koşulları ve özellikle ilgili Özel Sözleşme Koşulları uyarınca projenin yönetimi ve denetiminde İşvereni / Sözleşme Makamını temsil etmiştir. 

EPTISA tarafından elde edilen sonuçlar:

Teknik Destek

İşlerin Tamamlanması

· Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı’nın Kurumsal Değerlendirmesi yapılmıştır.

· Fark analizi, kurumsal ve operasyonel analiz ve kurumsal gelişim raporu dahil olmak üzere kurumsal raporlar hazırlanmıştır.

· Eğitim ihtiyaçları değerlendirmesi raporu hazırlanmış ve 468 katılımcının katılımıyla 60 eğitimin gerçekleştirilmiştir.

· Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı ve PUB için kapasite geliştirme programları hazırlanmıştır.

· Mevcut su ve atık su sistemlerinin haritalandırılması yapılmıştır.

· Mevcut su şebekesinin hidrolik modellemesi oluşturulmuştur.

· Kaçak tespit ve gelir getirmeyen su (GGS) programı yürütülmüştür ve ilgili raporlar hazırlanıp eğitimler verilmiştir.

· Su kaynakları ve koruma planı hazırlanmıştır.

· Çamur yönetim planını hazırlanmıştır.

· İspanya'ya çalışma gezisi düzenlenmiştir.

· Tedarik bileşenine destek sağlanmıştır.

· Tamamlama Testleri yapılmıştır ve sonuçları İşverene raporlanmıştır. 

· Devir Teslim kontrollerinin yapılmış, kusurlar listelenmiş, tamamlanması gereken işler varsa tamamlanması ve İşverene rapor edilmiştir.

· İşveren adına Yüklenici ve Faydalanıcı arasında İş Sözleşmesi kapsamında kurulan ekipmanların eğitimlerinin ve devir teslim sürecinin kontrolü sağlanmıştır.

· Tamamlama Beyanı kontrol edilmiş ve doğrulanmıştır.

· Komite tarafından onaylanan bir Devir Teslim Protokolü Faydalanıcıya teslim edilmiştir.

  • Bölge / ÜlkeTürkiye
  • ŞehirAdana
  • Fon/FinansmanAvrupa Birliği (AB)
  • İşveren / YararlanıcıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı- AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı, ASKİ
  • Başlangıç Tarihi24.08.2012
  • Tamamlanma Tarihi24.05.2017
  • Hizmet değeri2.314.091,02 EURO

İlgili Resimler

Diğer Projeler