Tarihi Kimliğiyle Kars Kenti Projesi

Tarihi Kimliğiyle Kars Kenti Projesi

Projenin Amacı

Projenin ana hedefi, turizm sektörüne müdahaleler uygulayarak Kars'ın sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

Bu sözleşmenin amacı, "Tarihi Kimliğiyle Kars Kenti Projesi" kapsamında, “İşveren Tarafından Tasarlanmış Bina ve Mühendislik İşleri için İnşaat İşleri Sözleşme Şartları (FIDIC Kırmızı Kitap, Birinci Baskı, 1999)” uyarınca, ilgili yapım işleri sözleşmesine kontrollük ve sözleşme yönetimi hizmetlerinin (FIDIC “Mühendis” yetkisi ile uyumlu olarak), sağlamak ve Sözleşme Makamı (İşveren) adına kalite, süre ve maliyet kontrolünü sağlamaktır.

EPTISA’nın Yükümlülükleri

 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, AB Mali Programları Dairesi Başkanlığı (STB/ABDİGM) ve Yapım İşleri Yüklenicisi arasında yürürlükte olan sözleşmenin (Mühendis olarak) tüm yönlerinin idaresi
 • Yapım tarafından iş sözleşmesinin zamanında ve tahsis edilen bütçe dahilinde ve teknik şartnamelere ve standartlara, onaylı tasarımlara, iş sözleşmesinin hüküm ve koşullarına tam olarak uygun şekilde uygulanmasının tam denetiminin sağlanması;
 • Yürütülen işlerin kalitesi teknik şartnamelere, ilgili standartlara ve yönetim konseptlerine tamamen uygun olması,
 • İnşaat kalitesini koruyarak ve işlerin güvenliğini denetleyerek inşaatın tamamlanması.
 • Projenin tüm aşamalarında ilgili paydaşlarla etkin koordinasyon sağlanması.
 • Ulusal mevzuat doğrultusunda şantiyelerin profesyonel ve yasal takibinin sağlanması.

EPTISA, aşağıdaki görev ve sorumluluklar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, proje uygulamasının tüm aşamalarında Sözleşme Makamı'na destek sağlamaktadır.

"Tarihi Kimliğiyle Kars Kenti Projesi"nin işleyişi; Yapım İşleri, Kontrolörlük ve Teknik Destek olmak üzere üç bileşenden oluşmaktadır.

Yapım İşleri sözleşmesinin amacı hem Kars Şehir Merkezi'nde hem de Ani Ören Yeri’nde tarihi kent dokusuyla uyumlu ve uygun cephelerle karakterize edilen yüksek kaliteli bir kentsel çevre yaratmaktır. Yüklenicinin kontrollük ve sözleşme yönetimi altında uygulanacak işler aşağıdakileri içermektedir:

 • Kars şehir merkezinde yenileme ve rehabilitasyon yatırımları
 • Haydar Aliyev Caddesi'ndeki binaların cephelerinin iyileştirilmesi. (Yaklaşık 9800 m2)
 • Kaldırımlar, peyzaj, aydınlatma, sokak mobilyaları, yeni oluşturulan güzergâh boyunca işaretleme (yaklaşık 700 m) ve ağaçlandırma.
 • Haydar Aliyev Caddesi ve Metin Sözen Caddesi'ndeki yol çalışmaları (yeni yapım, onarım ve bağlantı işleri) 1 No.lu Zeyilname ile İş Sözleşmesine eklenmiştir
 • Ani Ören Yeri’nde sokak mobilyaları, işaretleme, çit iyileştirmeleri

 

EPTISA Türkiye, aşağıdaki görev ve sorumluluklar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, proje uygulamasının tüm aşamalarında Sözleşme Makamı'na destek sağlayacaktır:

 

A- İnşaat Öncesi Faaliyetler

B- İnşaat Faaliyetleri

C – İnşaat Sonrası Faaliyetler

 • A1 Sözleşme Makamına Genel Destek
 • A2 İnşaat sırasında ve inşaat sonrasında Yüklenicinin yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için hazırlık
 
 • B1 Genel Saha Yönetimi ve Program İzleme
 • B2 Ödemelerin, Varyasyonların ve Yapım İşleri Yüklenicisi ve İşveren Taleplerinin Yönetimi de dahil olmak üzere Mali İzleme
 • B3 Tasarım; Yapım İşleri Yüklenicisi Belgelerinin Gözden Geçirilmesi, Malzeme Sunumları, Gerektiğinde Ek Tasarımın Verilmesi dahil
 • B4 Çevresel Denetim
 • B5 Kalite Güvence / Kalite Kontrol
 • B6 Tamamlama ve Devralmaya İlişkin Testler
 • B7 İnşaat Sonrası Dönemde Yüklenicinin Yükümlülüklerini Yerine Getirmesi için Hazırlık
 • B8 Raporlama
 
 • C1 Tamamlama Sonrası Testler
 • C2 Arıza Bildirim Süresi Görevleri
 • C3 İş Sözleşmesi Mali Kapanışı
 • C4 Raporlama
 • Bölge / ÜlkeTürkiye
 • ŞehirKars
 • Fon/FinansmanAvrupa Birliği (AB)
 • İşveren / YararlanıcıSanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü AB Mali Programları (STB/ABDİGM)
 • Başlangıç Tarihi18.02.2021
 • Tamamlanma TarihiDevam ediyor.
 • Hizmet değeri493.800 EURO

İlgili Resimler

Diğer Projeler