Giresun Atıksu Projesi için Teknik Destek ve Kontrolörlük

Giresun Atıksu Projesi için Teknik Destek ve Kontrolörlük

Projenin Amacı

Projenin genel amacı, Türkiye'nin yüksek düzeyde çevre koruma ve AB atık su sektörü direktiflerine uyum sağlamasını mümkün kılarak Türkiye'nin AB'ye katılımını hızlandırmaktır.

Bu projede denetlenecek Yapım İşleri Sözleşmeleri gösterge niteliğinde aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır:

Lot-1 Atıksu Arıtma Tesisi (FIDIC Sarı Kitap, 1999) 27 ay inşaat süresi ve 24 ay Kusur Bildirim Süresi (DNP) ile,

 1. Atık su arıtma tesisi için mühendislik tasarımının tamamlanması,
 2. Elektrik ve mekanik ekipmanların temini ve montajı ile tesisin işletilmesine yönelik tüm yardımcı tesisler dahil olmak üzere yaklaşık 23.500 m3/gün ortalama debi kapasiteli atıksu arıtma tesisinin inşaatı,
 3. Eğitim, operasyon ve bakım.

Lot-2 Atıksu Toplama (FIDIC Kırmızı Kitap, 1999) 24 ay inşaat süresi ve 12 ay DNP ile,

 • 24 km atık su kolektörü ve kanalizasyon şebekesi boru hattı inşaatı
 • 4,7 km terfi hattı ve ilgili yapıların inşası,
 • 18 km atıksu ev bağlantı borusu ve 1207 adet parsel bacası temini, montajı ve inşaatı,
 • 652 adet rögar inşaatı,
 • Üç yeni atık su terfi merkezi inşaatı (Aksu, Boğacık, Saz)
 • Dört yeni paket tip atıksu terfi merkezinin (TM2, Küçükköy, Eriklimanı, Göksüz) inşaatı ve kurulumu,
 • Yatay yönlü sondaj yöntemi ile 2490 m karayolu, demiryolu, nehir/dere, menfez vb. geçişi inşaatı,
 • Köprü üzerine boru asılarak bir dere geçişi inşa edilmesi
 • Terfi merkezleri için otomasyon sisteminin kurulması.

Sözleşmenin amaçları aşağıdaki gibidir,

 • Giresun Belediyesi'ne idari, mali ve teknik kapasite geliştirme yoluyla Teknik Destek sağlanması ve Belediye'ye verimli bir su ve atık su departmanının (Su ve Kanalizasyon İşleri) işletilmesinde yardımcı olunması.
 • Atıksu arıtma tesisi ve atıksu toplama şebekesinin ilk aşamasının inşası için kontrollük hizmetlerinin sağlanması (İş Sözleşmeleri)

Mühendis, aşağıdaki sonuçlarla sınırlı olmamak üzere, sözleşmenin amacına ulaşmaktadır:

 • Giresun Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü (GİSKİ) ve Proje Uygulama Birimi (PUB) için kurumsal, teknik ve mali gelişim/güçlendirme sağlamak,
 • Planlanan projelerin uygulanmasını sağlamak için Belediye personelinin kapasitesinin geliştirilmesi.
 • Atık su arıtma tesisi ve atık su toplama sistemi bileşenlerinin (Yapım İşleri Sözleşmeleri) inşası için sözleşme yönetimi ve denetimi, öngörülen süre ve bütçe dahilinde başarıyla uygulanmıştır,
 • Çamur Yönetim Planı iyi bir şekilde hazırlanmıştır. Bu nedenle, atıksu arıtma tesisinde üretilen çamurun nihai kullanımına ilişkin kararların alınmasında PUB'e yardımcı olmak üzere pratik ve uygulanabilir alternatifler açıkça tanımlanmıştır.

Yüklenici, proje uygulamasının tüm aşamalarında önemli bir rol oynayacaktır. Müşavirlik Hizmetleri, Belediye/ Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü için bir eğitim ihtiyaçları değerlendirmesine dayalı kapasite geliştirme programının hazırlanması ve yürütülmesi ile Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ve Proje Uygulama Birimi’ne teknik destek sağlanmasını içerecektir.

Bileşen A- Belediye/ Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ve PUB için Teknik Destek ve Kapasite Geliştirme Programı

Bileşen B- Yapım İşleri Sözleşmeleri için İnşaat Kontrollüğü

 • Hem Su İdaresi Daireleri'nin hem de Proje Uygulama Birimi’nin operasyonel kapasitelerinin güçlendirilmesi için bir Kapasite Geliştirme Programı hazırlanacaktır. PUB personeli belediyenin kadrolu personeli arasından seçilecek ve seçilen PUB personeli teknik eğitimlere ve Belediye/ Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü eğitimlerinin yönetimsel eğitimlerinin bir kısmına katılacaktır.
 • Bu bileşen kapsamında gerekli olacak her türlü eğitim ekipmanı Yüklenici tarafından sağlanacaktır.
 • Yüklenici, Belediye personeli için mümkün olduğunca çok sayıda eğitim düzenlemeye çalışmalıdır. Kursların sayısı ve kapsamı, sorumlu belediye yetkilileri ile görüşülmeli ve üzerinde anlaşmaya varılmalıdır. PUB, kapasite geliştirme faaliyetlerinin düzenlenmesinde muhatap olarak hizmet verecektir.
 • Genel olarak, Yüklenici, inşaat işlerinin denetlenmesinde standart FIDIC sözleşme koşullarında tanımlanan "Mühendis “in tüm görevlerini yerine getirecek ve yetkilerini kullanacaktır. Yükleniciye verilen yetki, İşveren/Sözleşme Makamı ile Yapım İşleri Yüklenicisi arasındaki Yapım İşleri Sözleşmesinde tanımlanan yetki ile aynı olacaktır.
 • Kontrollük, faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülmesini, işlerin zamanında yapılmasını ve mali kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayacak şekilde organize edilecektir. Yüklenici, inşaat sırasında AB ve Türk mevzuatına uyulmasını sağlayacaktır.
 • Atıksu yatırımlarının tüm bileşenleri için İnşaat Kontrollüğü yapılacaktır. Aşağıda yükleniciye, sözleşmeye, projeye, işlere vb. yapılan atıflar, duruma göre atıksu arıtma tesisi yatırımının tüm bileşenlerini ifade eder.
 • Bölge / ÜlkeTürkiye
 • ŞehirGiresun
 • Fon/FinansmanAvrupa Birliği (AB)
 • İşveren / YararlanıcıAvrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
 • Başlangıç Tarihi01.12.2021
 • Tamamlanma TarihiDevam ediyor.
 • Hizmet değeri1.999.500 EURO

İlgili Resimler

Diğer Projeler