Ortaöğretimde Devam ve Okullaşma Oranlarının Artırılması Teknik Destek

Ortaöğretimde Devam ve Okullaşma Oranlarının Artırılması Teknik Destek

Projenin Amacı

Projenin genel amacı, herkese erişim sağlayarak ve erken okul terki ve devamsızlığı ele alarak eğitim kazanımlarını ve beceri düzeylerini ilerletmektir. Bu sözleşmenin amacı, ortaöğretime devam ve kayıt oranlarını artırmaktır. Bu hedefe ulaşmak için, ortaöğretime devam ve kayıt oranlarını artırmak üzere kapsamlı bir önleme, müdahale ve telafi modeli geliştirilecek ve uygulanacaktır. İlgili önlemlerin daha da geliştirilmesi için okulu erken terk etme riski taşıyan kız ve erkek çocuklarının belirlenmesi amacıyla bir Erken Uyarı Sistemi geliştirilecektir. Kılavuzlar ve ulusal bir strateji belgesi hazırlanacaktır. Okuldan erken ayrılma riski taşıyan öğrencilerin velilerine yönelik ev ziyaretleri ve bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir. Modeli ve müdahaleleri tanıtmayı amaçlayan farkındalık artırma faaliyetleri yürütülecek ve ayrıca çalıştaylar, konferanslar ve çalışma ziyaretleri organizasyonu ile birlikte bilimsel ve teknik çalışmalar yapılacaktır.

Bu özel operasyon için 2014-2020 İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı (EESP SOP) uyarınca elde edilmiş sonuçlar aşağıdaki gibidir:

Kurumsal Kapasite Geliştirme, Hizmetler ve Eğitim Kategorisi Kapsamında

 • MEB Genel Müdürlüklerinin ilgili personelinin, öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin kapasitesi geliştirilmiştir.

Farkındalık Yaratma Kategorisi Altında

 • Bilinçlendirme kampanyaları/etkinlikleri aracılığıyla geniş bir kitleye ulaşılmaktadır.

Bilimsel ve Teknik Çalışmalar Kapsamında

 • Araştırma (masa başı incelemesi, kıyaslama çalışması, mevcut durum ve ihtiyaç analizi, pilot uygulama aşamasının nihai değerlendirmesi, çalışma ziyaretleri, eğitim programları vb.

Koordinasyon ve İşbirliği Mekanizmaları Kategorisi Altında

 • İlgili tarafların katılımıyla çalıştaylar ve seminerler düzenlenir.

Proje kapsamında, ortaöğretime katılım ve okullaşma oranlarının artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla aşağıdakiler gibi çeşitli müdahaleler gerçekleştirilecektir

 • Öğrencilerin okulu erken terk etmelerini önlemek için farklı bileşenleri içeren entegre bir önleme, müdahale ve telafi modelinin geliştirilmesi ve uygulanması (pilot okullarda),
 • Devamsızlığın ve eğitim ve öğretimden erken ayrılmanın önlenmesine ilişkin ulusal bir strateji belgesinin hazırlanması;
 • Her pilot okul için devamsızlığın ve eğitim ve öğretimden erken ayrılmanın önlenmesine ilişkin eylem planlarının hazırlanması
 • Kapsamlı eğitim programlarının tasarlanması ve sunulması;
 • MEB personeli, öğretmenler, okul yöneticileri, öğrenciler ve velileri, sivil toplum ve kamuoyu için farkındalık artırıcı kampanya ve faaliyetlerin tasarlanması ve uygulanması; ve
 • Pilot illerde saha ve izleme ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi.

Proje çerçevesinde geliştirilecek önleme, müdahale ve telafi modeli, devamsızlık ve okuldan erken ayrılma sorunlarının üstesinden gelmek için entegre ve somut önlemler içerecektir.

Proje, kurumsal kapasite geliştirme, hedef kişilere yönelik hizmetler ve eğitimler, farkındalık yaratma, bilimsel ve teknik çalışmalar ile koordinasyon ve işbirliği mekanizmaları olmak üzere dört müdahale kategorisi aracılığıyla uygulanmıştır.

 • Bölge / ÜlkeTürkiye
 • ŞehirAnkara
 • Fon/FinansmanAvrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilmektedir
 • İşveren / YararlanıcıTürkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (ÇSHB) Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı (ABMYDB)
 • Başlangıç Tarihi10.12.2021
 • Tamamlanma TarihiDevam ediyor.
 • Hizmet değeri4.200.000 USD

İlgili Resimler

Diğer Projeler