Sorgun Atıksu Arıtma Tesisi Projesi için Teknik Destek ve Kontrollük

Sorgun Atıksu Arıtma Tesisi Projesi için Teknik Destek ve Kontrollük

Projenin Amacı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sorgun Belediyesi, Sorgun'daki su kaynaklarını en iyi şekilde değerlendiren ve Sorgun halkına sürdürülebilir temiz bir gelecek sunan Atık Su Arıtma Tesisi Projesi'ni kurarak hayata geçirmiştir.

Sorgun Su ve Atıksu için Teknik Destek ve Kontrolörlük Projesi'nin genel amacı, Türkiye'nin yüksek düzeyde çevre koruma ve AB su ve atıksu sektörü direktiflerine uyum sağlamasını mümkün kılarak Türkiye'nin AB'ye katılımını hızlandırmaktır.

Teknik Destek ve Kontrollük Hizmetinin amaçları

Projenin amacı, Sorgun Belediyesi'ne ve Proje Uygulama Birimi'ne (PUB) idari, mali ve teknik kapasite geliştirme yoluyla teknik destek sağlamak ve Belediye'nin etkin bir Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü (SKM) işletmesine yardımcı olmak ve "Sorgun Atıksu Arıtma Tesisi (AAT)" inşaatı için kontrollük hizmetlerinin sağlanmasıdır.

Sorgun Atıksu Artıma Tesisinin Teknik Detayları
 • Hidrolik Kapasite: 2048 yılı için ortalama 9.077 m3/gün ve maksimum 10.160 m3/gün
 • Proses Tipi: Aktif Çamur Tanklarında Çamurun Aerobik Stabilizasyonu ile Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur Tesisi
 • Tesisin Enerji ihtiyacı ve sürdürülebilirlik için güneş enerjisi panelleri yapıldı.

Arıtma Üniteleri

Binalar

 • Ön Arıtma Üniteleri, Kaba ve ince ızgaralar, havalandırmalı kum tankı
 • Bio-P Tankları
 • Havalandırma Tankları
 • Son Çökeltme Tankları
 • Çamur Susuzlaştırma Sistemi
 • Biyo-filtre Tipi Koku Giderim Sistemi
 • SCADA otomasyonu
 • Çevrimiçi Atık Su İzleme Sistemi
 • İlave Çamur Depolama Tankı
 • Solar Kurutma Ünitesi
 • Gerekli pompa istasyonları
 • İdari Bina
 • Atölye
 • Trafo Binası
 • Çamur Susuzlaştırma Binası
 • Blower Binası
 • Güvenlik Kulübesi

 

Proje Sonuçları

 • Sorgun Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü /Proje Uygulama Birimi (PUB) için kurumsal, teknik ve mali gelişim/güçlendirme.
 • Planlanan projelerin uygulanmasını sağlamak için Belediye personelinin kapasitesinin geliştirilmesi.
 • FIDIC Sarı Kitaba uygun olarak atık su arıtma tesisinin inşaatı için sözleşme yönetimi ve kontrollüğü, sağlanan süre ve bütçe dahilinde başarıyla yürütülmektedir.
 • Çamur Yönetim Planı iyi hazırlanmıştır, bu nedenle atıksu arıtma tesisinde üretilen çamurun nihai kullanımına ilişkin karar almada Proje Uygulama Birimi’ne yardımcı olmak için pratik ve uygulanabilir alternatifler açıkça tanımlanmaktadır.
 • Bölge / ÜlkeTürkiye
 • ŞehirYozgat
 • Fon/FinansmanAB - Avrupa Birliği
 • İşveren / YararlanıcıT.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
 • Başlangıç Tarihi16.11.2020
 • Tamamlanma TarihiDevam ediyor.
 • Hizmet değeri1.030.887,00 EURO

İlgili Resimler

Diğer Projeler