Sürdürülebilir Katı Atık Yönetimi Projesi - Toza Hudud

Sürdürülebilir Katı Atık Yönetimi Projesi

Projenin Amacı

Toza Hudud Kapasite Güçlendirme (THCS), Özbekistan'daki katı atık yönetimi hizmetlerini iyileştirmeyi ve önemli ölçüde genişletmeyi amaçlayan Katı Atık Sektörü Geliştirme Projesi'nde önemli bir rol oynamaktadır. Proje, hizmet kalitesinde ve çevresel uyumda iyileştirmelere vurgu yaparak, hizmet kapsamını 2022 yılı sonuna kadar mevcut %48'den %86'ya çıkarmayı amaçlamıştır. THCS, 2017 yılında kurulan Toza Hudud (TH) işletmelerine ve Cumhuriyet Sıhhi Temizlik İhtisas İşletmeleri Birliği'ne (Birlik) hedeflenen kapasite desteği sağlamaktadır.

TH'ler öncelikle Kamu-Özel Ortaklığı (PPP) düzenlemelerinin hayata geçirilemediği kırsal alanlara hizmet vermek üzere kurulmuştur. Genel olarak TH'ler, nüfusun refah düzeyi, evsel katı atık (MSW) kalitesi, ölçek ekonomileri ve yoğunluk ekonomileri gibi faktörlerin özel sektörü çekmek için yetersiz olduğu en zorlu bölgelerde faaliyet göstermekle görevlendirilmiştir. Hedef, katı atık yönetimi (SWM) hizmetlerinin ülkenin tamamını kapsamasını sağlamaktır.

Yakın zamanda kurulan TH'ler kurumsal gelişimin henüz ilk aşamalarındadır ve kapasite artırımı için önemli ölçüde desteğe ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyacın farkında olan hükümet, Cumhuriyetçi Sıhhi Temizlik İhtisas Teşebbüsleri Birliği'ni (Birlik) kurmuştur. Birliğin görevi, Toza Hudud işletmelerinin kurumsal gelişimini kolaylaştırmak ve koordine etmektir.

THCS'nin amacı, TH'lerin ve Birliğin kurumsal yapılarını üç yönde rasyonelleştirmek ve güçlendirmektir:

 • Birliğin, uluslararası en iyi uygulamalar doğrultusunda katı atık operatörlerinin belgelendirilmesi ve eğitimi için modern bir kurum haline getirilmesi;
 • TH'lerin ilkel taşıma şirketlerinden, ilgili ildeki katı atık operasyonları için kapsamlı hizmet bölgeleri ve altyapı yöneticilerine dönüştürülmesi;
 • Operatörlerin sertifikasyonu ve yapılandırılmış eğitimi, şeffaf rekabetçi sözleşme, Temel Performans Göstergelerine (KPI) dayalı etkin performans yönetimi ve mahallelere ve diğer özerk vatandaş örgütlerine karşı iyi organize edilmiş kamu hesap verebilirliği dahil olmak üzere PPP uygulamalarının uluslararası en iyi uygulamalar doğrultusunda optimize edilmesi ve modernize edilmesi.

EPTISA Türkiye'nin Yürüttüğü Hizmetlerin Kapsamı

 • İşlevsellik ve Kurumsal Ayarlara İlişkin Teşhis Değerlendirme Raporu
 • Kentsel katı atık (MSW) operatörlerinin sertifikalandırılması ve eğitimi için uluslararası merkezlerle uyumlu olarak Birlik için yeni bir iş modeli önerilmesi;
 • Birliğin mevcut ve yeni iş modelleri arasında fark analizi.
 • Birliğin yeni işletme modeline doğru yükseltilmesi için yol haritasının hazırlanması
 • Yeni bir iş modeli önerisi
 • Katı atık yönetimi (SWM) sektöründeki PPP uygulamalarının, prosedürlerinin ve yönetmeliklerinin, iyileştirme ve TH operasyonlarına uyarlama önerileriyle birlikte gözden geçirilmesi.
 • Katı atık operatörlerinin performans yönetimi için benimsenecek Temel Performans Göstergelerinin (KPI) belirlenmesi.
 • Katı atık operatörlerinin sertifikasyonu ve eğitimi için Birlik ile gelişmiş bir uluslararası merkez arasındaki eşleştirme düzenlemelerinin yönetilmesi.
 • Farklı türdeki katı atık operatörlerinin ve faaliyetlerinin eğitiminde ve sertifikalandırılmasında kullanılmak üzere eğitim modüllerinin ve müfredatın hazırlanması.
 • Her bir eğitim modülü için eğitim materyallerinin hazırlanması.
 • Bölge / ÜlkeÖzbekistan
 • ŞehirTaşkent
 • Fon/FinansmanAsya Kalkınma Bankası (ADB)
 • İşveren / YararlanıcıÖzbekistan Cumhuriyeti Ekoloji ve Çevre Koruma Devlet Komitesi (SCEEP)
 • Başlangıç Tarihi01.07.2022
 • Tamamlanma TarihiDevam ediyor.
 • Hizmet değeri963.400 USD

İlgili Resimler

Diğer Projeler