EPTISA Türkiye, müşteri memnuniyetini temel ilke olarak benimseyen bir kuruluş olarak, kalite güvencesine en üst düzeyde önem verir ve çeşitli alanlardaki değerlere büyük bir öncelik tanır. Müşteri memnuniyeti, çevre duyarlılığı, hayvan haklarına saygı, doğa koruma çabaları, karbon salınımının azaltılması, eşitlik ilkesi, dinamik kadrosuyla, sürekli gelişim odaklı çalışma kültürü ve mükemmeliyetçi yaklaşım unsurlarını benimsemektedir. EPTISA Türkiye, uluslararası standartları temel alarak entegre Kalite Yönetim Sistemleri ile güvene dayalı bir iş birliği kültürü oluşturur.

Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutma misyonuyla, projelerin planlama ve uygulama süreçlerine entegre edilmiş ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, ISO 45001 ve ISO 27001 gibi uluslararası standartlara uygun entegre Kalite Yönetim Sistemleri geliştirerek, müşterilere güvene dayalı bir iş birliği kültürü sunar. Ayrıca, bilgi güvenliği konusundaki önemli adımlarını da atarak, bilgi saklama, güvenliği ve arşivleme süreçlerini kapsayan ek protokoller ve standartlar uygular.

EPTISA, insan eşitliği yaklaşımını benimseyerek, çalışanları arasında adil bir iş ortamı oluşturur ve çeşitliliği teşvik eder. Çalışanlarını sürekli olarak eğiterek ve geliştirerek, kalite standartlarına uygun hizmet sunma konusundaki yeteneklerini artırır.

Kalite yönetimi, sadece projelerimizde değil, aynı zamanda kaliteli liderlik ve kalite yönetimi anlayışını benimsememizle ortak bir vizyon içerisinde buluşturmamızı gerektirir. Firmamız, kalite yönetiminde ISO 9001 standardına uygun entegre Kalite Yönetim Sistemleri ile projelerine mükemmeliyetçi bir yaklaşım getirerek öne çıkmaktadır. Bu sistemler, projelerimizin her aşamasında kalite güvencesini sağlamamıza ve müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmamıza yardımcı olmaktadır.

Ayrıca, çalışanlarımızı sürekli olarak eğiterek ve geliştirerek, kalite standartlarına uygun hizmet sunma konusundaki yeteneklerini artırmayı amaçlıyoruz. Bu hem projelerimizin başarısına katkıda bulunacak hem de çalışanlarımızın kariyer gelişimine destek sağlayacaktır.

Çevreye, hayvana ve doğaya olan saygısıyla EPTISA, projelerinde sürdürülebilirlik ilkesini benimsemektedir. Çevresel etkileri en aza indirmeye yönelik stratejileri uygular ve doğal kaynakların korunmasına büyük önem verir. Karbon salınımı azaltımı konusunda şirket, çevresel sorumluluğunun bir parçası olarak hareket eder. Bu açıdan kalite standartları aynı zamanda hem ortaya konulan işin kalitesi hem de çalışma biçimimizle doğru orantılıdır ve sadece çevre alanında değil, aynı zamanda kalitemizi de her daim sürdürülebilir ve canlı tutmak hedeflerimizdendir. Projelerimizde düşük karbonlu çözümleri teşvik eder ve uygularız. Karbon ayak izini azaltmaya yönelik sürekli çaba, şirketin çevresel sürdürülebilirlik hedeflerini de desteklemektedir.

EPTISA Türkiye, çağdaş ve sürekli gelişim içerisinde olan dinamik bir kadroya sahiptir. Çalışanlarını sektördeki yeniliklere ayak uyduracak şekilde eğitir ve geliştirir. Dinamik kadro, şirketin projelerde daha inovatif çözümler sunmasına yardımcı olur. Güçlü ekip çalışmasıyla EPTISA, projelerde mükemmeliyetçi bir yaklaşım benimser. İş birliği ve iletişim, farklı yetenekleri bir araya getirerek proje hedeflerine ulaşmayı sağlar. Ekip çalışması, projelerin etkili bir şekilde yönetilmesini ve sonuçlarının optimize edilmesini destekler. Ekibimizin süreç ve sonuç odaklı çalışmasının ve yürüttüğü işlerin kalite güvencesiyle işlenmesinin yanı sıra iş arkadaşlarımızın stratejik hedeflerine giden yolda da bu amaç doğrultusunda hatayı ve riski en aza indirerek kümülatif bir ilerleme biçimini benimsiyoruz.

Bu değerlerin bir araya gelmesiyle, EPTISA sadece müşteri memnuniyetine değil, aynı zamanda çevresel ve toplumsal sorumluluğuna odaklanan, sürdürülebilir, etik bir iş yapma anlayışını benimsemiş ve ayrıca sürekli iyileştirmeyi benimsemiş bir kuruluştur. Müşteri memnuniyetini kalite güvencesiyle bir defaya mahsus olarak değil sürdürülebilir bir şekilde gerekli bilinçlendirme, süreçlerin performanslarını değerlendirerek veri analizi yapmayı ve daha iyi bir geleceğe ulaşmadaki kümülatif başarılımızı kalite ile ortaya koymakla mümkündür. Kalite güvencesini temel alarak, EPTISA Türkiye, projelerde mükemmeliyetçi bir yaklaşım sergilemesiyle beraber sektörde öncü bir konuma sahip olmayı hedefler. İnsanı ön planda tutmak, müşteri memnuniyetini sağlamak ve sürekli iyileştirme prensibini kalite yönetiminin her alanında canı tutmak için Planla, Yap, Kontrol Et, Harekete Geç (PDCA) döngüsünü benimsiyoruz.

İlgili Resimler