Adana Mevcut İçme Suyu ve Atıksu Altyapısı ve Gelişim İhtiyaçlarına İlişkin Teknik Değerlendirme ve Durum Tespit Raporunun Hazırlanması İşi

Adana Mevcut İçme Suyu ve Atıksu Altyapısı ve Gelişim İhtiyaçlarına İlişkin Teknik Değerlendirme ve Durum Tespit Raporunun Hazırlanması İşi

Projenin Amacı

1984 yılında İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir olarak ilan edilmiştir. 1986 ve 1993 yılları arasında 13 şehir daha büyükşehir ilan edilmiş ve her büyükşehir belediyesinde DSİ kurulmuştur. 2014 yılında yürürlüğe giren 6360 sayılı Kanun uyarınca büyükşehir ilan edilen 14 şehirle birlikte, şu anda toplam nüfusun %77'sini oluşturan 30 Büyükşehir Belediyesi bulunmaktadır. Bu 30 büyükşehirde yaşayan toplam 62 milyon vatandaşa su ve kanalizasyon hizmetleri, büyükşehir belediyelerine bağlı olarak çalışan DSİ'ler tarafından sağlanmaktadır. "6360 sayılı On Dört Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun "un yürürlüğe girmesiyle birlikte büyükşehir belediyelerinin sayısı artmış ve Türkiye'deki büyükşehir belediyesi sistemi önemli ölçüde değişmiştir. Büyükşehir belediyelerinin hizmet alanları bulundukları ilin sınırlarına kadar genişletilmiş ve il özel idaresi olarak tüzel kişilikleri kaldırılmıştır. Bu illerdeki büyükşehir belediyeleri bir yerel yönetim olarak tüm kentin hizmetlerini tek başlarına üstlenmişlerdir. Büyükşehir belediyeleri, kentin tamamını kapsayan yetki ve sorumluluklarının yanı sıra hem kentsel hem de kırsal yönetimden sorumlu hale gelmiştir. Bu değişiklikle birlikte ilçelerin ve belediyelerin yetkileri artırılmış ve ülkenin büyük bir bölümünde iki kademeli belediye sistemi uygulanmaya başlanmıştır.

İşverenin Adana Büyükşehir Belediyesi Adana Su ve Kanalizasyon İşleri (ASKİ) olduğu projede EPTISA, Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ilçe ve beldelerdeki mevcut atıksu altyapısını değerlendirmiş ve mevcut altyapı ile ilgili geliştirme ihtiyaçlarını tespit etmiştir. Ayrıca, EPTISA, halihazırda çalışmakta olan tüm bileşenlerin ve personelin mevcut durumunu inceleyerek acil, orta ve uzun vadeli proje yapım ve yenileme ihtiyaçlarını, kapasite ve performans artışlarına ilişkin planlama çalışmalarını ve uygun projelere ilişkin Mühendislik hizmetlerini belirlemiştir.

Proje Coğrafi Alanı

Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı tüm ilçeler ve merkezler aşağıdaki tabloda verilmiştir:

#

İLÇE

NÜFUS

(KİŞİ)

1

Aladağ

17.221

2

Ceyhan

159.243

3

Çukurova

346.505

4

Feke

18.534

5

İmamoğlu

29.748

6

Karaisalı

22.230

7

Karataş

21.862

8

Kozan

128.153

9

Pozantı

20.954

10

Saimbeyli

16.572

11

Sarıçam

138.139

12

Seyhan

771.947

13

Tufanbeyli

18.234

14

Yumurtalık

18.463

15

Yüreğir

421.455

Adana ilinde mevcut içme suyu ve atık su altyapı koşullarının belirlenmesi ve gelişim gereksinimlerinin teknik olarak değerlendirilmesine yönelik bir "Durum Tespit Raporu" hazırlanması için toplam 3 ay süreyle Müşavirlik Hizmeti verilmiştir.

Görev ve Sorumluluklar

EPTISA, aşağıdaki faaliyetleri KiK mevzuatı, ASKİ şartnameleri ve standartlarına uygun olarak kontrol etmiş, denetlemiş, izlemiştir.

Durum Değerlendirme Çalışması

Müşavirin ilk görevi, mevcut atıksu altyapısının durumunu değerlendirmek ve geliştirme ihtiyaçlarını belirlemek için Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ilçe ve merkezlerine saha ziyaretleri yapmak, ilgili paydaşlarla görüşmek ve hazırlanacak raporda kullanılmak üzere gerekli bilgileri toplamak olmuştur.

EPTISA, saha ziyaretleri ve ilgili paydaşlarla yapılan görüşmeler sırasında temel olarak aşağıdaki sorulara yanıt aramıştır:

 • Atıksu Altyapı durumu
 • Atıksu Arıtma Tesisi durumu
 • İçme Suyu Altyapı durumu

Mevcut Altyapının Teknik Değerlendirmesi ve Geliştirme İhtiyaçlarının Belirlenmesi:

EPTISA, belediye tarafından sağlanan su ve kanalizasyon hizmetlerinin ve mevcut sistemin fiziksel özelliklerinin teknik bir değerlendirmesini yapmış ve gelecekteki olası yatırımlar için önerilerde bulunmuştur.

Durum Tespit Raporunun Hazırlanması

EPTISA, aşağıdaki hususları dikkate alarak teknik değerlendirmenin sonuçlarını sunmuştur.

 • İçme suyu ve atık su altyapısına ilişkin mevcut sistem ve tesislerin tanımı ve teknik özeti;
 • Yerleşim birimindeki mevcut sistem ve tesislerin sorunları;
 • Tespit edilen sorunlara yönelik çözüm önerileri;
 • Geliştirme ihtiyaçlarının belirlenmesi;
 • Belediye tarafından halihazırda planlanan herhangi bir çalışmanın kapsamı ve detayları (varsa).
 • Tesislerin iyileştirilmesi, yenilenmesi ve genişletilmesi için tüm seçenekleri tüm yönleriyle değerlendirilmesi;

Ayrıca EPTISA;

 • Kamu İhale Kanunu ve diğer ilgili kanunları göz önünde bulundurarak, tesislerin inşası için en uygun yöntem hakkında İdare'ye görüşlerini sunmuştur.
 • İlgili Bakanlıklar, Çevre İl Müdürlüğü, EPDK ve ilgili olabilecek diğer tüm kurum ve kuruluşlar ile tüm işlemlerin yürütülmesinden sorumlu olmuştur.
 • İş Kanunu ve ASKİ'nin İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, Çevre Yönetim Programı vb. ile uyum içinde olmuştur.
 • Denetim, takip ve raporlama faaliyetleri sırasında işçilik, malzeme ve ekipman teknik kriterleri nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü eksikliği öngörmüş ve gerekli çözüm önerisi ile birlikte idareye yazılı olarak bildirmiştir.
 • Sözleşme Makamını herhangi bir teklifin maliyeti, zaman etkisi ve diğer olası sonuçları hakkında tam olarak bilgilendirmiştir.

EPTISA’nın durum tespit raporu, her bir yerleşim yeri için çevresel, yasal, teknik ve sosyo-ekonomik hususlar dikkate alınarak, mevcut durumun değerlendirilmesi ve önerilen yatırımlar hakkında ayrıntılı bilgi de dahil olmak üzere hazırlanmıştır. EPTISA, ön durum tespit raporunun hazırlanması sırasında gerektiğinde ilave saha ziyaretleri gerçekleştirmiştir.

 • Bölge / ÜlkeTürkiye
 • ŞehirAdana
 • Fon/FinansmanT.C. Kamu İhale Kurumu
 • İşveren / YararlanıcıAdana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü
 • Başlangıç Tarihi18.06.2015
 • Tamamlanma Tarihi29.09.2015
 • Hizmet değeri141.000 TL

İlgili Resimler

Diğer Projeler