GAP Bölgesinde Sele Maruz Kalan Alanlarda Sel Riskinin Azaltılması Projesi için Teknik Destek
Adıyaman, Kilis, Gaziantep, Diyarbakır, Batman, Mardin, Şanlıurfa, Şırnak ve Siirt

GAP Bölgesinde Sele Maruz Kalan Alanlarda Sel Riskinin Azaltılması Projesi için Teknik Destek

Projenin Amacı

Projenin birincil amacı, GAP Bölgesi'nde uzun bir dönem boyunca taşkın oluşumunu ve bunun etkilerini azaltmaktır. Bu hedefe, hedeflenen eğitim ve geliştirme girişimleri yoluyla yerel kurumların kapasitesinin artırılmasıyla ulaşılacaktır. Teknik destek ekibi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi'ne (BKİ) iki ana alanda destek sağlamaktadır:

Bileşen 1 hibe programı uygulama kapasitesi

 • Teknik destek ekibi, GAP BKİ’ye 12.8 milyon euro tutarındaki Fiziki Planlama ve Yatırım Bileşeni ile 2.2 milyon euro tutarındaki Sosyal Destek Bileşeni olmak üzere iki hibe programının etkin bir şekilde uygulanmasında yardımcı olmaktadır. Bu girişimler Güneydoğu Anadolu’da özellikle Diyarbakır, Batman, Mardin, Şanlıurfa, Şırnak ve Siirt olmak üzere altı ili hedeflemektedir. Bu bileşen altında aşağıdaki faaliyetler yürütülecektir:
  • Hibe Uygulaması
  • Hibe Programı Takibi
  • Hibe Programı Değerlendirmesi
  • Hibe Programının Yaygınlaştırılması

Bileşen 2 taşkın riski azaltma kapasiteleri

Bu bileşen kapsamında, GAP personeli de dahil olmak üzere tüm paydaşların sürdürülebilir taşkın riski yönetimi ve afet yönetimi alanlarındaki kapasitelerinin artırılması için çeşitli faaliyetler gerçekleştirilecektir. Ayrıca, bir pilot çalışma uygulanacaktır. Bu bileşen, Adıyaman, Kilis, Gaziantep, Batman, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak olmak üzere dokuz ili kapsamaktadır. Bu bileşen kapsamında aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilecektir:

 • Taşkın Azaltma Kapasite Geliştirme
 • Paydaş Katılımı
 • Sürdürülebilirlik

Görevlendirme kapsamında personelimiz tarafından sağlanan fiili hizmetlerin tanımı:

Bileşen 1

Bileşen 2

 • Seçilen hibe projeleri için bir risk analizi hazırlanması
 • Hibe programı kılavuzunun gözden geçirilmesi ve uyarlanması
 • Bir eğitim müfredatının hazırlanması
 • Hibe Faydalanıcılarına Yönelik Eğitim düzenlenmesi
 • Bir destek tesisinin kurulması
 • İzleme çerçevesinin, izleme kılavuzunun, izleme veri tabanının, izleme eğitiminin hazırlanması ve izlemenin fiilen gerçekleştirilmesi
 • Bir hibe programı değerlendirme çerçevesinin oluşturulması
 • Yaygınlaştırma / Bilgilendirme için bir proje web sitesinin kurulması
 • Proje bilgi broşürlerinin hazırlanması
 • Bir yaygınlaştırma etkinliğinin düzenlenmesi
 
 • Taşkın riski azaltma kapasitesinin geliştirilmesi için ihtiyaç analizi
 • Eğitim faaliyetleri için bir eylem planı ve eğitim müfredatı hazırlanması
 • Yeni taşkın riski direktifinin bir pilot projede uygulanması (taşkın risk haritalarının, taşkın tehlike haritalarının hazırlanması)
 • Taşkın risk azaltımı için kapasite geliştirme faaliyetleri
 • Farkındalık kampanyalarının hazırlanması (örn. broşürler, posterler, bilgi haritaları, el kitapları)
 • İki adet bir haftalık çalışma ziyaretinin organizasyonu
 • Taşkın risk azaltımı için kapasite geliştirme konusunda nihai bir etkinlik düzenlenmesi
 • Taşkın risk azaltma kapasitesinin geliştirilmesi için bir sürdürülebilirlik planı / proje çıkış stratejisi hazırlanması.
 • Bölge / ÜlkeTürkiye
 • ŞehirGAP
 • Fon/FinansmanAvrupa Birliği (AB)
 • İşveren / YararlanıcıMerkezi Finans ve İhale Birimi (CFCU)
 • Başlangıç Tarihi01.11.2008
 • Tamamlanma Tarihi01.04.2011
 • Hizmet değeri2.175.401,34 EURO

İlgili Resimler

Diğer Projeler