Atiak - Laropi Yolunun (66 km) Asfalt Standardına Yükseltilmesi Çalışmalarının Kontrollüğü

Atiak - Laropi Yolunun (66 km) Asfalt Standardına Yükseltilmesi Çalışmalarının Kontrollüğü

Projenin Amacı

Bu projenin temel amacı Kuzey Uganda'da istikrarın pekiştirilmesi, yoksulluk ve yetersiz beslenmenin ortadan kaldırılması ve sürdürülebilir ve kapsayıcı sosyo-ekonomik kalkınmanın temellerinin güçlendirilmesidir.

Ortaya Koyulan Görevler

 • Yapım işleri sözleşme belgelerinin uygunluğu ve kalitesi değerlendirilirken, Genel Koşullar gibi standart unsurlara odaklanılmamıştır. Sözleşme belgelerinin iç tutarlılığı kontrol edilmiştir;
 • Düzeltme veya ilave eylem gerektiren sözleşme belgesi unsurlarının varlığı/yokluğu kontrol edilmiştir (son kullanma tarihleri, teminatların değiştirilmesi/yenilenmesi, vb;)
 • Sözleşmelerin düzgün bir şekilde yönetilmesi için tüm sözleşme hükümlerinin kalitesi/yetkinliği kontrol edilmiştir.
 • Tasarım belgelerinin uygunluğu ve kalitesi değerlendirilmiştir.
 • Atiak - Laropi yolunun iyileştirilmesi projesine ilişkin işlerin zaman planına uygun olarak ve ilgili iş sözleşmesi için tahsis edilen bütçe dahilinde tamamlanması sağlanmıştır.
 • Yapım işlerinde Kontrollük Temsilcisi olarak hareket etmek ve inşa edilen işlerin iş sözleşmesi koşullarına ve teknik şartnamelere uygun olmasını ve Yüklenici tarafından yapılan ödeme taleplerinin hızlı ve doğru bir şekilde doğrulanması sağlanmıştır.
 • Yükleniciye sağlanan, gerekli inşaat müdahaleleri ve çalışma kısıtlamaları gibi tüm bilgilerin sahadaki mevcut koşullarla tutarlı olduğu teyit edilmiştir.
 • Kontrolörün bunları sağlam bir temelde onaylamasını ve ilgili idari emirlerin çıkarılmasını sağlamak için uygun gerekçelerle ek temel işler için talimatlar zamanında hazırlanmıştır.
 • Çalışmalar; çalışanlar, kullanıcılar ve genel halk için minimum tehlike riski ile güvenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak için etkili bir şekilde kontrol edilmiştir.
 • EPTISA'nın çevre, toplumsal cinsiyet ve yol güvenliğinin ana yaygınlaştırılmasından sorumlu uzman (lar)ının tavsiye ve talimatlarının Yüklenici tarafından etkin bir şekilde uygulanması sağlanmıştır.
 • Taş ocaklarının ve diğer malzeme kaynaklarının komşu sözleşmelerle paylaşılmış olabileceği durumlarda, yüklenicilerin işleri inşa etmek ve bitişikteki diğer iş sözleşmelerine uyum sağlamak için tüm malzemeleri bulma ve sağlama yükümlülüklerini yeterince yerine getirmiş ve bu kaynakların gerekli olduğu şekilde ortak kullanımının işlerin yürütülmesini olumsuz etkilememesini sağlamak için bitişikteki Kontrollük Temsilci(ler)i ile irtibat kurmuştur.
 • Nihai Ayrıntılı Tasarımda yer alan yol güvenliğine ilişkin tavsiyelerin uygulanması sağlanmıştır.
 • Bölge / ÜlkeUganda
 • ŞehirAtiak
 • Fon/FinansmanAvrupa Birliği (AB)
 • İşveren / YararlanıcıUG - Uganda Ulusal Yetkilendirme Dairesi
 • Başlangıç Tarihi28.10.2019
 • Tamamlanma TarihiDevam ediyor.
 • Hizmet değeri5.050.705,00 EURO

İlgili Resimler

Diğer Projeler