Öğrenciler AB’yi Öğreniyor: Ortak Değerler, Temel Haklar ve Politikalar Teknik Destek Projesi
Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakir, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Van

Öğrenciler AB’yi Öğreniyor: Ortak Değerler, Temel Haklar ve Politikalar Teknik Destek Projesi

Projenin Amacı

Projenin genel amacı, Türkiye'deki toplumun, özellikle de öğrencilerin Avrupa Birliği'nin değerleri, temel hakları ve politikaları konusunda yüksek düzeyde farkındalık ve bilgi edinmelerini sağlamaktır ve iki bileşenden oluşmaktadır:

Bileşen 1: Öğrencilerin, öğretmenlerin, öğretmen olmayan personelin ve MEB personelinin AB konusunda farkındalığının artırılması (AB'nin değerleri, temel hakları ve politikaları, AB kurumları ve işlevleri, Türkiye'nin katılım süreci ve Türkiye'nin AB'ye katılım sürecine ilişkin reformlar, AB üyeliğinin kazanımları ve sonuçları).

 • Durum analizi ve bilgi düzeylerini değerlendirmek için anketler yapılmıştır.
 • Bilgilendirici materyaller hazırlanmıştır (el kitapları, broşürler, kitapçık, posterler, Avrupa günlüğü, oyunlar, bulmacalar, e-kitaplar vb.).
 • Projeyi yaygınlaştırmak ve okullar için AB hakkında okuma materyalleri ve oyunlar içeren bir eğitim materyali olarak kullanılmak üzere bir eğitim web sitesi oluşturulmuştur. Web sitesinde, okullar tarafından aylık olarak hazırlanan web sitesine bağlı bir haber portalı bulunmaktadır.

Bileşen 2: Öğrencilerin, MEB personelinin kapasitesinin artırılması ve ilgili tüm grupların AB konusunda farkındalığının artırılması.

Bu bileşen, öğrencilerin aktif katılımını sağlayarak AB hakkındaki bilgilerini artırmak ve test etmek için il, bölge ve ulusal düzeyde yarışmalar düzenlenmesine ve MEB'in yerel ve merkezi düzeydeki kurumsal kapasitesinin yanı sıra eğitim ve farkındalık artırma faaliyetlerine katılan tüm yapıların geliştirilmesine odaklanmıştır.

 • Öğrencilerin AB hakkındaki bilgilerini artırmak için yarışmalar düzenlenmiştir (öncelikle il düzeyinde, daha sonra bölgesel ve son olarak da ulusal düzeyde).
 • MEB'in yerel ve merkezi düzeyde kurumsal kapasitesini ve ilgili tüm yapıları geliştirmek için eğitimler ve farkındalık artırma faaliyetleri yapılmıştır.
 • Merkezi ve yerel düzeyde öğretmenlere, yöneticilere ve MEB personeline AB'nin çeşitli konularında eğitimler verilmiştir.
 • Türkiye'nin hemen hemen tüm illerinde bilgilendirme eğitimleri yoluyla genel bir farkındalık artırma kampanyası düzenlenmiştir.

Projenin başarılı çıktıları:

 • Bilgilendirici materyaller, farkındalık artırma faaliyetleri ve bir web sitesi, Avrupa Birliği'nin (AB) değerleri, temel hakları ve politikalarının yanı sıra AB kurumlarının işlevleri hakkındaki anlayış ve bilgiyi önemli ölçüde artırmıştır. Ayrıca, Türkiye'nin AB'ye katılım süreci ve bununla bağlantılı reformların anlaşılmasında kayda değer bir gelişme olmuştur.
 • Sistematik eğitim faaliyetleri sayesinde hem öğrenciler hem de öğretmenler Avrupa Birliği (AB) ile ilgili bilgilerinde kayda değer bir artış yaşamışlardır. AB'nin arka planı, kurumlarının işlevleri ve AB içinde desteklenen temel haklar da dahil olmak üzere çeşitli konularda daha derin bir anlayış elde etmişlerdir. Ayrıca, AB Katılım Sürecinin Türkiye'yi nasıl doğrudan etkilediğinin ve bunun sonucunda yapılmakta olan değişikliklerin daha fazla farkına varmış oldular.

Bileşen 1

 • Her okulda en az 100 öğrencinin katılımıyla seçilen 300 okulda Ön Anketler hazırlanmıştır. Mevcut durum analizi, öğrencilerin genel olarak AB hakkındaki bilgi düzeyleri hakkında belirli bir fikir edinmelerini sağlamak amacıyla anketler aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Bu anketler AB Bilgi Merkezlerinin bulunduğu illerde (Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Van) gerçekleştirilmiştir. Anketler, sonuçları projenin bitiminden hemen önce yapılan son anketle karşılaştırıldığında projenin başarı düzeyini gösterecek niteliktedir.
 • Broşürler, dergiler, posterler, kupalar, takvimler, çantalar, defterler, kalemler vb. promosyon malzemelerinin sağlanması ve 20.000 broşür, 4000 poster, 4000 mini bilgilendirici el kitabının hazırlanması ve yayınlanması sağlanmıştır.
 • Broşürler, kitapçıklar, defterler, posterler, oyunlar ve süreli yayınlar gibi görünürlük ve çeşitli bilgilendirici materyaller üretildi ve tüm proje faaliyetlerinde kılavuz olarak kullanıldı.
 • Proje web sitesi, proje faaliyetlerinin yaygınlaştırılması için kurulmuş ve okullar için bir eğitim materyali olarak kullanılmıştır. Öğrencilerin AB hakkındaki bilgilerini test etmek için çevrimiçi oyunlar geliştirilmiştir.
 • AB ve TR-AB İlişkileri konusunda iki farklı eğitim kitabı hazırlanmış ve geliştirilmiştir. Basılan kitaplar okul kütüphanelerine dağıtılmıştır.

Bileşen 2

 • Öğrencilerin AB konusundaki bilgilerini artırırken aktif katılımlarını sağlamak amacıyla farklı illerde yarışmalar (slogan, resim, kısa öykü ve bilgi yarışmaları) düzenlenmiştir. Tüm yarışmaların çıktıları Ankara'da düzenlenen bir final organizasyonu ile sergilenmiştir.
 • Merkezi ve yerel düzeyde öğretmenlere, yöneticilere ve MEB personeline yönelik olarak AB'nin çeşitli konularında eğitimler ve bilgilendirme seminerleri düzenlenmiştir. Tüm bu eğitimler Türkiye'nin hemen hemen tüm illerinde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, eğitimcilerin ve öğrencilerin bilgi birikimini artırmak amacıyla 20 eğitim videosu hazırlanarak Eğitim Bilişim Ağı'na yüklenmiştir.
 • En az 200 katılımcının yer aldığı iki Uluslararası Konferans düzenlenmiştir.
 • Sadece öğrencilerin değil, MEB personelinin de farkındalığını artırmak amacıyla Strazburg ve Brüksel'deki AB kurumlarına çalışma ziyaretleri düzenlenmiştir.
 • Bölge / ÜlkeTürkiye
 • ŞehirAnkara
 • Fon/FinansmanAvrupa Birliği (AB)
 • İşveren / YararlanıcıMerkezi Finans ve İhale Birimi (CFCU)
 • Başlangıç Tarihi25.12.2014
 • Tamamlanma Tarihi25.12.2016
 • Hizmet değeri2.534.683,55 EURO

Diğer Projeler