EPTISA ulaştırma altyapıları için mühendislik hizmetleri ve bilgi sistemleri sunmaktadır. Gelinen noktada ulaştırma faaliyetlerinin sürdürülebilir çözümlere erişebilmesi toplum için önem arz ederken, öte yandan da teknolojideki ilerlemeye adapte olabilmek ancak teknik bilgi birikimi ve beceri gerektirir. Kamu-özel ortaklıkları alanında, EPTISA, kamu idarelerine, bankalara, imtiyazlı şirketlere ve inşaat şirketlerine teknik ve idari danışmanlık sunmaktadır. Planlama ve uygulama arasındaki bağı uzmanlarca sağlayabilmekte olan şirketimiz, bölgelerin ihtiyaçları karşısında da uygun çözümleri sunabilmektedir.

  • Karayolu
  • Demiryolu
  • Hava Alanları
  • Deniz Yolu ve Limanlar
  • Akıllı Ulaşım Sistemleri
  • Intermodel

İlgili Resimler