Filyos Limanı ve Filyos Endüstri Bölgesine Son Kilometre Demiryolu ve Karayolu Altyapı Bağlantısının Mühendislik Tasarım İncelemesi

Filyos Limanı ve Filyos Endüstri Bölgesine Son Kilometre Demiryolu ve Karayolu Altyapı Bağlantısının Mühendislik Tasarım İncelemesi, İnşaat İşleri için İhale Dokümanlarının Hazırlanması ve İnşaat Kontrollüğü

Projenin Amacı

Dünya Bankası tarafından finanse edilen ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (UAB) tarafından Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) aracılığıyla uygulanan Demiryolu Lojistiğinin Geliştirilmesi Projesi son mil demiryolu altyapı bağlantısını (LMC) iyileştirerek, demiryolu destekli lojistik merkezlerinin operasyonel verimliliğini artırarak ve demiryolu intermodal ve yük lojistiği sektöründe kurumsal kapasiteyi güçlendirerek Türkiye'de demiryolu yük verimliliğini artırmayı amaçlamaktadır.

Bu görevin amacı, projenin 1. Bileşeni kapsamında Filyos Limanı son kilometre demiryolu ve karayolu altyapı bağlantı inşaat işlerinin hazırlanması ve uygulanmasında Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğe (DGII) ve Altyapı Yatırımları Genel Müdürlük Proje Uygulama Birimi’ne (PUB) destek sağlamaktır.

Spesifik olarak, görev yukarıdaki desteği iki ana görev aracılığıyla sağlayacaktır:

 1. Mühendislik Tasarım İncelemesi ve Güncellenmesi ve İnşaat İşleri için İhale Dokümanlarının Hazırlanması. Müşavir, bu işler için Genel Müdürlük tarafından yaptırılan ve 2019 yılında teslim edilen çizimler, teknik şartnameler ve keşif özetleri de dahil olmak üzere mevcut mühendislik tasarımını gözden geçirecek ve gerektiğinde genişletecek, iyileştirecek ve/veya güncelleyecek ve güncellenmiş tasarıma dayalı olarak inşaat işleri için ihale dokümanları hazırlayacaktır;
 2. İnşaat Kontrollüğü. Müşavir, güncellenmiş mühendislik tasarımının ve ilgili inşaat işlerinin yürütülmesi sırasında inşaat/uygulama denetimi ve sözleşme yönetimi danışmanlık hizmetleri sağlayacaktır. Projenin Satın Alma Planına göre, Filyos alt projesi inşaat işlerinin Uluslararası Rekabetçi İhale yoluyla rekabetçi bir şekilde ihale edilecek tek bir sözleşme kapsamında uygulanması beklenmektedir.

Müşavirin Sorumlulukları

Müşavir, İşveren Tarafından Tasarlanan İnşaat ve Mühendislik İşleri için FIDIC İnşaat Sözleşmesi Koşullarında (Kırmızı Kitap- 2017) belirtildiği gibi "Mühendis" olarak, kabul edilmiş uluslararası uygulamalara uygun bir şekilde, bunlarla sınırlı olmamak üzere, inşaat denetimi ve sözleşme yönetimi hizmetleri sağlayacaktır:

 • Etüt ve yerleşim kontrolleri;
 • Yüklenicinin periyodik taleplerinin belgelendirilmesi;
 • Malzeme ve işçiliğin kalite kontrolü;
 • İşlerin denetimi;
 • Değişiklik emirlerinin belirlenmesi/hazırlanması/incelenmesi/değerlendirilmesi;
 • Yüklenici (ler)e saha talimatlarının verilmesi;
 • Yüklenici (ler)in ek işler/maliyetler için öneri ve taleplerinin değerlendirilmesi;
 • Gecikmelerin değerlendirilmesi;
 • Çevresel, sosyal, iş sağlığı ve güvenliği, cinsiyete dayalı şiddet (GBV), kültürel miras, toplum güvenliği ve biyoçeşitlilik etki risklerinin izlenmesi;
 • Tüm uygun izinlerin izlenmesi;
 • İnşa edilen altyapının operasyonel performansının değerlendirilmesi;
 • Hem iç hem de dış süreçler yoluyla işin denetimleri sırasında tespit edilen uygunsuzlukların izlenmesi;
 • Uygun olduğu şekilde Kusur Bildirim Dönemi de dahil olmak üzere sözleşmenin tatmin edici bir şekilde kapatıldığının teyit edilmesi.

Proje kapsamında sağlanan hizmetler

Tasarım Değerlendirme Aşaması (Aşama-1)

 • Başlangıç raporunun ve ilgili faaliyetlerin hazırlanması
 • Mevcut Anket Bulguları ve Verilerinin Gözden Geçirilmesi
 • Detaylı Tasarım Dokümanlarının Gözden Geçirilmesi
 • Birim Ücret Tanımları Analizi
 • Maliyet Tahminlerinin Gözden Geçirilmesi
 • İnşaat Programlarının Gözden Geçirilmesi
 • İhale Dokümanlarının Hazırlanması

Satın Alma Süreci (Aşama-1 ve Aşama-2 arasında)

 • Gerektiğinde teklif değerlendirme sürecinde İşverene destek olmak
 • İnşaat sözleşmesinin imzaya hazırlanmasında İşverene gerektiği şekilde destek olmak

İnşaat Kontrollük Aşaması (Aşama-2)

 • Mobilizasyon ve kurulum
 • Sözleşme Yönetimi
 • İnşaat Kontrollüğü
 • Çevresel ve Sosyal Unsurların İzlenmesi
 • İzleme ve Değerlendirme Çerçevesi Desteği ve Diğer Destekleyici Faaliyetler

Kusur Bildirim Süresi (DNP)

 • (Kısmi) İş Bitirme Sertifikalarında belirtilen tüm tamamlanmamış işlerin yerine getirilmesi
 • Bölge / ÜlkeTürkiye
 • ŞehirZonguldak
 • Fon/FinansmanDünya Bankası (WB)
 • İşveren / YararlanıcıTürkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı- Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü
 • Başlangıç Tarihi21.03.2023
 • Tamamlanma TarihiDevam ediyor.
 • Hizmet değeri3.857.944,23 USD

Diğer Projeler