Meslekler branşlara göre ayrılır, cinsiyetlere göre değil!

EPTISA Türkiye “etik şirket” kimliği kapsamında tüm çalışanlarına eşit uygulamalar ve adil yaklaşımlar gösterir. Eşitlik ve adalet temelli davranışların neticesinde; cinsiyet, ırk, renk, din, dil, yaş, tabiiyet, düşünce farkı, ulusal veya toplumsal köken, zenginlik gibi farklılıkları zenginlik olarak görür.

EPTISA Türkiye çalışanları, çalışma ortamında fırsat eşitliği veya çalışma olanakları karşısında dil, din, ırk, cinsiyet, fiziksel hal veya medeni durum gözetilmeksizin eşit kabul edilir. "Eşit uygulama ve eşit fırsatlar" ilkesi, EPTISA Türkiye'de bir çalışanın temel hakkı olarak kabul edilir. Pozisyon değişikliği veya terfi gibi uygulamalarda da EPTISA Türkiye, liyakat ve performansa büyük önem verir. Şirketin ücretlendirme politikalarında da cinsiyet veya diğer farklılıklar gözetilmeden etik standartlar korunur ve çalışanlar, pozisyonları ve katma değerleri bütünsel bir şekilde değerlendirilir.

EPTISA Türkiye, eşitlik ve adaletin temelinde yatan güçlü bir vizyona sahiptir ve bu değerleri tüm çalışanlarına yansıtmaktan gurur duyar.

Cinsiyet eşitliği çalışmaları, sürekli yaşayan bir süreçtir. EPTISA Türkiye, değişen dünya şartları ve ihtiyaçlar doğrultusunda günceli korumak için özenle çalışır. Cinsiyet eşitliği konusunda çalışanların tüm soruları ve merak ettikleri konular için cinsiyet eşitliği temsilcilerini görevlendirilmiştir. Tüm çalışanların katkıları titizlikle değerlendirilirken, aynı zamanda konuya özgü eğitimlerle her zaman çağın gerekliliklerine uyum sağlamak amaçlanır. EPTISA Türkiye hem şirket içinde hem de ülkemizde kadın istihdamının artması için özen gösterirken, cinsiyete dayalı şiddet, adaletsiz uygulamalar ve nefret söylemlerine de karşıdır.

Ayrıca, EPTISA Türkiye, 2030 gündeminde Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin toplumsal cinsiyet eşitliği odağında ayrımcılığa dayalı uygulamaların ortadan kaldırılması ve bu bağlamda politikaların ve eylemlerin desteklenmesi yoluyla eşit fırsatlar sunulması ve eşitsizliğin azaltılması adına kurumsal sorumluluklar çerçevesinde, işyerinde ve toplumda toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlendirilmesinin nasıl geliştirilebileceği konusunda iş dünyasına rehbeklik eden UN Women ve UN Global Compact’in kurucu ortaklarının bir girişimi olan Kadının Güçlenmesi İlkeleri (WEP’ler)’ni destekleyen imzacı üyesidir.

İncelemek için buraya tıklayın.