Hassa/Hatay'da Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı için Kontrollük Hizmetleri

Hassa/Hatay'da Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı için Kontrollük Hizmetleri

Projenin Amacı

UNDP, mültecilerin, ev sahibi topluluk üyelerinin, yerel belediyelerin ve ilgili ulusal kurumların bu etkiyle başa çıkma ve toparlanma dayanıklılığını güçlendirmek için Türkiye'deki Suriye Krizine Müdahale ve Dayanıklılık Programı aracılığıyla Türkiye Hükümeti'ni bu büyük ölçekli yerinden edilmeye yanıt vermesi için desteklemektedir. UNDP'nin dayanıklılık müdahale stratejisi hem ev sahibi hem de mülteci topluluklara yeterli şekilde hizmet verebilmelerini sağlamak için mevcut ulusal ve yerel sistemlere yatırım yapmaktır. Bu programın bir parçası olarak UNDP, Suriye krizine yanıt olarak AB Bölgesel Güven Fonu (EUTF Fonu) tarafından finanse edilen Suriye Krizine Yanıt Olarak Türkiye Dayanıklılık Projesi'ni uygulamıştır. Proje üç ana bileşenden oluşmaktadır: İstihdam Yaratma Bileşeni 1, Belediye Hizmet Sunumu Bileşeni 2 ve Yetişkin Dil Eğitimi Bileşeni 3.

UNDP hem ev sahibi hem de Suriyeli topluluklara yeterince hizmet verebilmelerini sağlamak için mevcut ulusal ve yerel sistemlere yatırım yapmaya odaklanan dayanıklılık temelli bir kalkınma yaklaşımı kullanmaktadır. Bileşen 2 kapsamındaki dayanıklılık müdahalesinin hedeflenen sonuçlarından biri, atık su arıtma tesisi inşa ederek Belediyelerin altyapı kapasitelerini güçlendirmek olmuştur.

Bu kapsamda, Hassa/Hatay'da aşağıdaki parametrelere uygun olarak bir atık su arıtma tesisinin inşası için inşaat kontrollüğü hizmetlerine ihtiyaç duyulmuştur;

 • Hassa/Hatay'da 27.000 m2 alan üzerinde 40.000 nüfusa hizmet veren günlük 4.000 m3 deşarj kapasiteli Atık Su Arıtma Tesisleri bulunmaktadır.
 • Kirlilik yükü 25mg/lt, 30mg/lt, 15mg/lt ve 2 mg/lt'ye indirgenmiştir.

Sağlanan hizmetler aşağıda belirtilmiştir;

 • UNDP (İşveren) adına, UNDP ile yakın iş birliği içinde, UNDP İnşaat İşleri Genel Sözleşme Koşulları altında yürüttüğü "Hassa/Hatay'da Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatı" İş Sözleşmesi için özellikle kalite, zaman ve maliyet konularında kontrollük hizmetleri sağlamıştır.
 • UNDP İnşaat İşleri Genel Sözleşme Şartlarının 5. Maddesinde öngörülen limit dahilinde, İşveren ve Yapım İşleri Yüklenicisi arasında yürürlükte olan yapım işleri sözleşmesinin (Mühendis olarak) yönetimi gerçekleştirilmiştir;
 • Yapım İşleri Yüklenicisi tarafından iş sözleşmesinin zamanında ve tahsis edilen bütçe dahilinde ve iş beyanı/teknik şartname ve standartlara, onaylı tasarımlara, iş sözleşmesinin hüküm ve koşullarına tam olarak uygun şekilde uygulanmasının kontrolü yapılmıştır.
 • Bölge / ÜlkeTürkiye
 • ŞehirHatay (Hassa)
 • Fon/FinansmanAvrupa Birliği (AB)
 • İşveren / YararlanıcıBirleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
 • Başlangıç Tarihi03.12.2018
 • Tamamlanma Tarihi19.12.2019
 • Hizmet değeri272.850.00 USD

İlgili Resimler

Diğer Projeler