EPTISA, doğal kaynakların yönetiminin geliştirilmesi için, idareler ve iş ortakları ile, hidrolojik ve çevresel planlar üzerinde işbirliği yapmaktadır.
Su ve Atık Su mevzuatı, yönetimi ve kontrolüne yönelik kurumsal güçlendirme planlarındaki geniş tecrübesini sunup, su ve su kontrolü alanında teknik yardım sağlayarak, bu konudaki çevre sorunları için optimum ve sürdürülebilir çözüm sunmaktadır. Çevre planlama, sürdürülebilir ekoloji ve kaynak yönetimi konularında deneyimle dolu geçmişi ve yenilikçi yaklaşımları ile birlikte çalışmalarını yürütmektedir. Çevre dostu yaklaşımlar, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve yenilenebilir enerji verimliliği doğrudan ilgi alanlarımızdandır.
Ayrıca şirketimiz çevre mevzuatı, çevresel yönetim ile kontrolü, çöp sahası tasarımı ve inşası alanlarına dair kurumsal güçlendirme planlarındaki tecrübesi ile, katı atık yönetiminin çeşitli alanlarında teknik yardım sağlayarak, çevre sorunları için optimum ve modern çözümleri sunmaktadır.


• Su Kaynakları Planlaması
• Su kaynakları Yönetimi
• Nehir Havza Yönetimi
• Taşkın Kontrolü,
• Su ve Atık Su Yönetimi,
• Su Altyapısı
• Su & Atıksu Arıtma
• Doğal Çevre
• Endüstriyel Çevre
• Sürdürülebilir Ekoloji
• Çevre politikası, yönetmelikler ve yürütme,
• Çevresel değerlendirme ve denetim,
• Stratejik çevresel değerlendirme,
• Atık yönetimi (belediye katı atıkları, endüstriyel ve tehlikeli atıklar vb.)
• Endüstriyel kirlilik kontrolü ve risk yönetimi,
• Hava kalitesi yönetimi ve İklim değişikliği,
• Toprak kirliliği ve toprağın iyileştirilmesi,
• Ormancılık, doğa koruma ve biyolojik çeşitlilik,
• Bölgesel ve kentsel sürdürülebilir gelişme,
• Çevresel bilgi, iletişim ve farkındalık çalışmaları,
• Çevresel teknik değerlendirme.

İlgili Resimler