Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri ve Yeşil&Akıllı Altyapı Projeleri için Ön Fizibilite Çalışmalarının Revizyonu ve Geliştirilmesi
Aydın, İzmir, Kahramanmaraş, Denizli, Balıkesir, Niğde, Konya, Ankara, Çankırı, Trabzon

Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri ve Yeşil&Akıllı Altyapı Projeleri için Ön Fizibilite Çalışmalarının Revizyonu ve Geliştirilmesi

Projenin Amacı

 Dünya Bankası tarafından finanse edilen Projenin genel amacı, Türkiye'deki Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) daha verimli, çevresel açıdan sürdürülebilir ve rekabetçi olmalarına yardımcı olmaktır. Proje kapsamında, aşağıda listelenen alt projelerin uygulanmasının genel ön fizibilitesini belirlemek için hizmetler ve görevler ayrıntılı bir değerlendirmeye tabi tutulmuştur.

 1. Ankara- Ostim OSB Dijital Dönüşüm Merkezi
 2. Ankara- Ostim OSB Kaynak Verimliliği
 3. Ankara- Ostim Güneş Enerjisi Santrali
 4. Ankara- İvedik OSB Güneş Enerjisi Santrali
 5. Çankırı Korgun OSB Güneş Enerjisi Santrali
 6. Trabzon- Arsin OSB Güneş Enerjisi Santrali
 7. Balıkesir OSB Çamur Termal Kurutma Tesisi
 8. Balıkesir OSB Atıksu Geri Kazanım Tesisi
 9. Aydın Buharkent OSB Atıksu Arıtma Tesisi
 10. Denizli OSB Atıksu Arıtma Tesisi
 11. İzmir-Aliağa OSB Atıksu Arıtma
 12. Konya OSB Atıksu Arıtma Tesisi
 13. Konya OSB Atıksu Geri Kazanım Tesisi
 14. Kahramanmaraş Türkoğlu OSB Atıksu Arıtma
 15. Niğde Bor OSB Atıksu Arıtma Tesisi

Bu projenin özel amacı, OSB'ler tarafından sunulan Ekonomik ve Mali Analiz ve Ön Fizibilite Çalışmasını gözden geçirip güçlendirerek alt projelerin geliştirilmesine yardımcı olmaktı. Bu proje kapsamında öngörülen faaliyetlerin uygulanması, teknik ve operasyonel açıdan geçerli tüm standartlara ve iyi uygulamalara uygun, ekonomik açıdan en uygun, mali, çevresel, sosyal ve operasyonel açıdan sürdürülebilir ve uygun maliyetli alt projelerin seçilmesi için yüksek kaliteli bir profesyonel ve teknik temel sağlamıştır. Projenin bir diğer hedefi de en yüksek sosyo-ekonomik faydayı sağlayacak en uygun maliyetli projenin seçilmesini sağlamak olmuştur.

Burada elde edilen projelerin öngörülmüş sonuçları aşağıdaki gibidir,

 • OSB'nin temel ve yeşil altyapı yatırımlarından elde edilen enerji tasarrufu (yıllık MWh)
 • OSB'nin yeşil altyapı yatırımlarından elde edilen su tasarrufu (yıllık metreküp)
 • Desteklenen yatırımlar nedeniyle CO2 emisyonlarında azalma (yıllık metrik ton)
 • Yeni yatırım çeken OSB'lerin payı

Spesifik hedefler

 • Alt projelerin teknik, ekonomik, çevresel ve sosyal ön fizibilitesinin değerlendirilmesi,
 • Alt projelerin uygulama maliyetinin gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi,
 • Ekonomik ve Mali Analizin gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi,
 • Teknik Dokümantasyon İncelemesinin gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi

Proje Tanıtım Dokümanlarının hazırlanmasına yönelik proje, iki ayrı segmente ayrılmıştır;

 • Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri / Atıksu Geri Kazanım Projeleri
 • Yeşil & Akıllı Altyapı Projeler
 • Bölge / ÜlkeTürkiye
 • ŞehirAnkara
 • Fon/FinansmanDünya Bankası (WB)
 • İşveren / YararlanıcıSanayi ve Teknoloji Bakanlığı (STB)
 • Başlangıç Tarihi19.07.2022
 • Tamamlanma Tarihi26.07.2023
 • Hizmet değeri238,301 EURO

İlgili Resimler

Diğer Projeler