Türkiye'de Belediye Dayanıklılık Tesisini (MRF) Desteklemek için Teknik Destek

Türkiye'de Belediye Dayanıklılık Tesisini (MRF) Desteklemek için Teknik Destek

Projenin Amacı

Avrupa Komisyonu, Suriye krizine ve bu krizden kaynaklanan kitlesel yerinden edilmeye karşı çok ülkeli ölçekte tutarlı ve güçlendirilmiş bir yardım müdahalesi sağlamak üzere Suriye Krizine yanıt olarak Avrupa Birliği Bölgesel Güven Fonu'nu ("MADAD Fonu") kurmuştur. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti, Suriye'deki durumun yarattığı krizin ele alınmasına yönelik koordineli bir çaba içerisinde, geçici koruma altındaki Suriyelilerin desteklenmesi ve göç yönetimine ilişkin işbirliklerini arttırmak üzere bir eylem planı üzerinde mutabık kalmışlardır. Avrupa Yatırım Bankası ("Sözleşme Makamı"), bu Teknik Yardıma ilişkin olarak İller Bankası A.Ş. ("Hibe Yararlanıcı") ile bir işbirliği anlaşması imzalamıştır ("İşbirliği Anlaşması").

MADAD Fonu kullanılarak sağlanan "Türkiye'de Belediye Dayanıklılık Tesisini (MRF) Desteklemek için Teknik Destek" ("Proje"), ev sahibi belediyelerin belediye hizmetlerini sunma kapasitelerinin güçlendirilmesine ve mültecilere sürdürülebilir bir şekilde ev sahipliği yapma perspektiflerinin geliştirilmesine katkıda bulunmaya odaklanmıştır.

Bu teknik yardım operasyonunun amacı, Suriyeli mülteci akınından en çok etkilenen topluluklarda temel su, sanitasyon ve katı atık yönetimi hizmetlerini sağlamak için hedef illerdeki belediyeler ve kamu hizmeti şirketleri için öncelikli yatırım planlarının hazırlanması ve uygulanmasında Hibe Yararlanıcısını desteklemektir.

Müşavir tarafından elde edilen sonuçlar

 • Belirlenen 5 Belediye kapsamındaki 20 programın proje fizibilite çalışmalarının yani Proje Tanıtım Dokümanlarının gözden geçirilmesi;
 • MRF için bir Sosyal Etki İzleme Sisteminin tasarlanması ve pilot uygulamasının yapılması. Nihai yararlanıcıların kapasite geliştirmelerinin güçlendirilmesi. Belirlenen projelerin AYB'nin sosyal standartlarına uygunluğunun sağlanması;
 • AYB standartlarına uygun olarak Çevresel ve Sosyal risklerin değerlendirilmesi de dahil olmak üzere, İlbank tarafından halihazırda hazırlanmış olan 20 tanımlanmış proje için AYB'ye sunulmak üzere incelenmiş bir Proje Özet Dokümanları (PSD) portföyü;
 • İhtiyaçlara göre her bir planın optimizasyonu ve kalite güvencesi için öneriler de dahil olmak üzere ön veya ayrıntılı proje tasarımının gözden geçirilmesi;
 • Belirlenen 20 projenin AYB tarafından değerlendirilmesine yardımcı olunması;
 • İhale Dokümantasyonunun kalite güvencesi ve belirlenen 20 proje için satın alma işlerinin ve malzemelerinin izlenmesi;
 • MRF kapsamındaki işlerin mobilizasyonunun izlenmesi ve Ç&S Risk Azaltma Faaliyetleri de dahil olmak üzere Ek 1- Faaliyet Raporlamasına uygun olarak ilgili paydaşlar tarafından raporların zamanında sunulması için destek;
 • MRF Hibe ve Tasarım Uygulamalarının Ara Dönem ve Nihai Konsolide İncelemesi.

MRF’nin Kapsamı

 • AYB standartlarına uyumla ilgili Ç&S risklerinin değerlendirilmesi de dahil olmak üzere, belirlenen 20 plan için AYB'nin durum tespitine sunulmak üzere incelenmiş bir Proje Özet Dokümanları (PSD) portföyünün geliştirilmesi.
 • PSD aşamasında kararlaştırılan ön veya ayrıntılı tasarımın gözden geçirilmesi ve gerektiğinde veya gerekçelendirildiğinde, 5 Belediye altında belirlenen 20 planın optimizasyonu ve kalite güvencesi için öneriler sunulması.
 • Ç&S değerlendirmesi de dahil olmak üzere, belirlenen 20 projenin AYB Değerlendirmesine yardımcı olunması.
 • İlgili paydaşlar tarafından takip raporlaması da dahil olmak üzere Yatırım Hibe Penceresi kapsamındaki işlerin izlenmesi ve harekete geçirilmesinin desteklenmesi.

AVRUPA FONU BÖLGESEL GÜVEN FONU SURİYE KRİZİNE MÜDAHALE (MADAD) PROJE LİSTESİ

No

Şehir

Nihai Faydalanıcı

Proje Adı

Sözleşme Bedeli (Euro)

Mevcut Sözleşme Bedeli (Euro) (İş Artışları Dahil)

Durum

1

Kilis

Kilis Belediyesi

Kilis Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebekeleri İnşaatı

3.485.518,00

 

3.370.159,90

 

Geçici kabul tamamlandı

 

2

Şanlıurfa

ŞUSKİ

Akçakale İçme Suyu Şebeke İnşaatı

3.443.071,00

 

3.890.816,68

 

Geçici kabul aşamasında

 

3

Şanlıurfa

ŞUSKİ 

Harran İçme Suyu Şebeke İnşaatı

1.877.766,00

 

2.121.716,70

 

Geçici kabul 9.12.2022 tarihinde yapılmıştır.

 

4

Gaziantep

GASKİ

Karkamış Kanalizasyon, İçme Suyu Şebekeleri ve İçme Suyu Arıtma Tesisi İnşaatı

2.380.869,00

 

2.380.869,00

 

Devam ediyor

 

5

Gaziantep

GASKİ

Karkamış Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatı

1.642.580,00

 

1.758.865,08

 

Geçici kabul aşamasında

 

6

Gaziantep

GASKİ

Boğaziçi Yeşilyurt Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatı

2.475.360,00

 

2.831.304,86

 

Geçici kabul aşamasında

 

7

Gaziantep

GASKİ

Boğaziçi Altınüzüm Kanalizasyon Şebekeleri İnşaatı

3.267.139,07

2.780.000,00

 

Geçici kabul 8.08.2023 tarihinde yapılmıştır.

 

8

Hatay

HATSU

Reyhanlı ve Kumlu (Hatay) İçme Suyu Şebeke İnşaatı

3.571.487,00

3.571.487,00

 

Sonlandırıldı

9

Hatay

HATSU

Kırıkhan (Hatay) İçme Suyu Şebeke İnşaatı

3.577.636,75

 

3.577.636,75

 

Geçici kabul 14.07.2023 tarihinde yapılmıştır.

 

10

Hatay 

HATSU

Altınözü (Hatay) Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatı

909.890,00

 

0,00

 

Sonlandırıldı

 

11

Hatay

HATSU

Yayladağı (Hatay) Atık Su Arıtma Tesisi ve Kanalizasyon Şebekeleri İnşaatı

2.525.371,00

2.525.371,00

 

Sonlandırıldı

 

12

Hatay

HATSU

Harbiye (Hatay) İçme Suyu Şebeke İnşaatı

2.195.000,00

 

2.195.000,00

 

Sonlandırıldı

13

Adıyaman

Adıyaman Belediyesi

Gürlevik (Adıyaman) İletim Hattı İnşaatı

7.735.335,00

 

8.882.001,96

 

Devam ediyor

 

14

Adıyaman

Besni Belediyesi

Besni Atık Su Arıtma Ünitesi ve Kanalizasyon Şebekesi İnşaatı

1.319.335,00

 

1.319.336,00

 

Sonlandırma aşamasında

 

YEDEK LİSTESİ

No

Şehir

Nihai Faydalanıcı

Proje Adı

Sözleşme Bedeli (Euro)

Sözleşme Bedeli (Koşullu Faaliyet Hariç)

Durum

15

Hatay

HATSU

Kumlu (Hatay) Yeni Su İletim Ana Hattı İnşaatı

4.492.400,00

 

4.084.000,00

 

Devam ediyor

 

16

Gaziantep

GASKİ

Altınüzüm, Boğaziçi, Sulumağara İçme Suyu Şebekesi İnşaatı

3.995.870,98

 

3.632.609,98

 

Devam ediyor

 

17

Gaziantep

GASKİ

Yavuzeli Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatı

3.225.014,10

 

2.931.831,00

 

Geçici kabul 31.07.2023 tarihinde yapılmıştır.

 

18

Şanlıurfa

ŞUSKİ

Suruç İçme Suyu Şebeke İnşaatı

14.712.500,00

 

13.375.000,00

 

Devam ediyor

 

TOPLAM

66.832.142,90

 

65.228.005,91

 

 • Bölge / ÜlkeTürkiye
 • ŞehirKilis, Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep ve Adıyaman
 • Fon/FinansmanSuriye Krizine yönelik Avrupa Birliği Bölgesel Güven Fonu ("MADAD Fonu")
 • İşveren / YararlanıcıAvrupa Yatırım Bankası, (İLLER BANKASI A.Ş. ile yapılan işbirliği anlaşması ile "Hibe Yararlanıcısı")
 • Başlangıç Tarihi16.09.2019
 • Tamamlanma TarihiDevam ediyor.
 • Hizmet değeri2.372.750,00 EURO

İlgili Resimler

Diğer Projeler