Toplum merkezli yaklaşımların, yenilikçi ve güçlendirilmiş çağdaş modellerle birleşmiş fayda alanlarında EPTISA her zaman varlık göstermiştir. Kurum kapasitelerinin geliştirilmesi ve teknik, idari danışmanlık iş kollarımız ile birimlerimiz ilgili projelerin hazırlığı ve uygulanması konusunda nitelikli yetkinlik sahibidirler.

Teknik ve sosyal kapasite oluşturma projeleri, sivil toplum, kamu entegrasyonu sosyal sürdürülebilirlik, tarımsal, sosyal ve ekonomik kalkınma, alanlarında teknik yardım ve danışmanlık sunuyoruz.

Sosyal yetki alanlarındaki tüm çözümlerimiz her şeyden önce sürdürülebilir olmalıdır ve maksimum fayda amacı ile gerçekleşmektedir.

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar veya Sivil Toplum Kuruluşları ile hassas gruplara hitap eden amaçlar doğrultusunda belirli etkinliklerimiz ve çalışmalarımızı yürütmekle beraber sosyal sorumluluk hakkında da toplumsal ihtiyaçlara yönelik toplumun refahını artırmak için çeşitli çalışmalar yapmaktayız.

  • Kapasite Güçlendirme
  • İzleme ve Değerlendirme
  • Kurumsal İdari Danışmanlık
  • Eğitim programlama ve Uygulama
  • İletişim, Etkinlik ve Medya Faaliyetleri
  • İnsan Kaynakları ve Bilgi Teknolojiler

İlgili Resimler