Surhanderya Su Temini ve Sanitasyon Projesi, Proje Uygulama Yardımı

Surhanderya Su Temini ve Sanitasyon Projesi, Proje Uygulama Yardımı

Projenin Amacı

Projenin ana hedefi, temel içme suyu kaynaklarının iyileştirilmesi yoluyla iki bölgedeki yaşam kalitesini ve sağlık koşullarını iyileştirmek olmuştur. Projenin amacına şu yollarla ulaşması hedeflenmiştir:

 • İçme suyu kaynaklarının yenilenmesi ve inşasında merkezi ve yerel yönetimlere ve kamu hizmeti kuruluşlarına yardımcı olmak;
 • Yerel yönetimlerin ve "Vodokanalların (Su İdaresi)" tesislerin planlanması, uygulanması, işletilmesi ve bakımı konularında kurumsal, teknik ve mali kapasitelerinin geliştirilmesi; ve
 • Kentsel altyapı hizmetlerinin yönetimine toplumun daha fazla katılımının teşvik edilmesi

Proje aşağıdakilerden oluşmaktadır:

Proje aşağıdaki beş bileşenden oluşmaktadırBileşen 1Sektör Stratejisi ve Yönetiminin Güçlendirilmesi- su kaynaklarının ekonomik kullanımını teşvik etmek, su temini ve atık su sektörü planlama ve yönetimini geliştirmeye yönelik olmuştur.Bileşen 2Surhanderya bölgesinde Su Temininin Geliştirilmesi- güvenli, uygun fiyatlı ve güvenilir borulu su temin sistemleri geliştirilmiştir.Bileşen 3Sıhhi Temizlik ve Hijyen- hastalıkları önlemek ve iyileştirilmiş altyapı hizmetlerinden maksimum sağlık faydası sağlamak için okul çocukları arasında iyileştirilmiş sıhhi temizlik uygulamaları ve olumlu hijyen davranışları geliştirmeyi amaçlamıştır. Su temini bileşeninin bir parçası olarak proje alanındaki tüm okullara güvenli içme suyu sağlanmıştır.Bileşen 4Hizmet Sağlama Kapasitesinin Geliştirilmesi- yönetim kapasitesini ve verimliliğini artırmak, "Vodokanallar" arasında profesyonelliği teşvik etmek ve uzun vadede hizmetleri iyileştirmek için daha iyi bir müşteri odaklılık geliştirilmesi sağlanmıştır.Bileşen 5Proje Uygulama Desteği- Projenin uygulanması için Proje Yönetim Birimi (PYB) ve Proje Uygulama Birimine (PUB)proje yönetimi desteği sağlanması.Sağlanan hizmetler, projenin uygulanması için Proje Yönetim Birimi (PYB) ve Proje Uygulama Birimine (PUB) proje yönetimi desteğine odaklanmıştır:

 • Proje yönetimi ve takibi.
 • Teklif dokümanı hazırlama ve süreç yönetimi.
 • Teklif değerlendirmeleri.
 • Finansal yönetim ve muhasebe.
 • Sosyal, çevre ve yeniden yerleşim yönetimi ve takibi.

No

Rayonların (yönetim) ve alt projelerin isimleri

Su temin kaynağı

Boru hattı uzunluğu (km)

Kuyu ünitelerinin miktarı

Pompa istasyonu ünitelerinin miktarı

1

Angor rayonu

Bölgeler arası Hojdaipak su boru hattı

26,5

-

1

2

Kizirik rayonu

Bölgeler arası Hojdaipak su boru hattı

21,6

-

1

3

Muzrabad rayonunun kırsal kesimleri

Yerel sondaj kuyusu su girişi

94,6

7

2

4

Djarkurgan rayonu

Yerel sondaj kuyusu su girişi

19,9

4

1

5

Çar Kurgan rayonunun kırsal alanları ("Surhan" su boru hattı)

Yerel sondaj kuyusu su girişi

56,8

4

1

6

Sorçi rayonu

Yerel sondaj kuyusu su girişi

25,0

4

1

7

Kumkurgan rayonu ve kırsal alanlar

Yerel sondaj kuyusu su girişi

52,5

4

1

8

Sarıasya rayonu ve kırsal alanlar

Yerel sondaj kuyusu su girişi

52,5

4

1

9

Tirmiz Şehri

Yerel sondaj kuyusu su girişleri (4 adet)

65,3

25

4

 

Toplam

 

393,9

52

13

 • Bölge / ÜlkeÖzbekistan
 • ŞehirSurhanderya
 • Fon/FinansmanAsya Kalkınma Bankası (ADB)
 • İşveren / YararlanıcıProje Uygulama Birimi, Özbek Toplumsal Hizmetler Ajansı
 • Başlangıç Tarihi01.04.2010
 • Tamamlanma Tarihi01.04.2014
 • Hizmet değeri501.246.00 USD

İlgili Resimler

Diğer Projeler