Orta Asya Bölgesel Ekonomik İşbirliği Koridoru 3 (Bişkek-Oş Yolu) İyileştirme Projesi, 4. Aşama Mühendislik ve İnşaat Kontrollüğü Müşavirlik Hizmetleri

Orta Asya Bölgesel Ekonomik İş birliği Koridoru 3 (Bişkek-Oş Yolu) İyileştirme Projesi, 4. Aşama Mühendislik ve İnşaat Kontrollüğü Müşavirlik Hizmetleri

Projenin Amacı

Bu proje, Bişkek ve Oş arasındaki tahmini 120 km'lik önemli yol bölümlerinin yeniden inşası ve rehabilitasyonu yoluyla ulusal ve bölgesel bağlantıyı geliştirmeyi amaçlamıştır. Ayrıca yol işaretleri, şerit işaretleri, sokak aydınlatması, park alanları, otobüs durakları, çarpma bariyerleri ve kaldırımlar gibi yol güvenliği önlemlerini de içermektedir. Proje, Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi'nde (2013-2017) belirtildiği üzere Hükümetin başlıca koridorları iyileştirme önceliğiyle tamamen uyumludur.

Tasarım değeri (ABD Doları cinsinden): 1.578.942,95

Kontrollük değeri (ABD Doları cinsinden): 2.937.628,3

ADB, Kırgız Cumhuriyeti'ne 655 km'lik Bişkek-Oş yolunun 320 km'sinin rehabilitasyonunda yardımcı olmuş ve tüm kalkınma ortaklarıyla birlikte Bişkek-Oş yolunun toplam 539 km'den fazlası (yaklaşık %82'si) rehabilite edilmiştir. Ancak, finansman kısıtlamaları nedeniyle, hala acil olarak ilgilenilmesi gereken iki bölüm vardı: Bişkek'ten Kara-Balta'ya ve Madaniyat'tan Celal-Abad'a. Rehabilite edilmeyen bu iki bölüm, uluslararası pürüzlülük endeksinin yedinin üzerinde olması ve kamyon ve otobüslerin ortalama seyahat hızlarının 60 km/s'in altında olması nedeniyle çok kötü durumdaydı ve gerekli hizmet seviyesini sağlayamamakta ve yol kullanıcıları ve yaya trafiği için trafik tehlikesi oluşturmaktaydı.

Hizmetlerin Kapsamı

 • PPTA kapsamında hazırlanan ön tasarımın önerileri ve Hükümet ile ADB arasında mutabık kalınan tasarım parametreleri doğrultusunda, Bişkek'ten Kara Balta'ya (km 8.5-km 61) kadar olan yol kesiminin rehabilitasyonu ve iyileştirilmesi için ayrıntılı mühendislik tasarımının ve ihale dokümanlarının hazırlanması.
 • Projenin düzgün bir şekilde yürütülmesi için gerekli olan çizimlerin, teknik şartnamelerin, metraj ve maliyet tahminlerinin, tasarım raporlarının ve ihale ve sözleşme belgelerinin ADB'nin ve Hükümetin gerekliliklerine uygun olarak hazırlanması.
 • Yüklenici tarafından hazırlanan detaylı mühendislik tasarımının ve çalışma çizimlerinin, tasarım gerekliliklerine ve performans kriterlerine, ulusal düzenleyici kurumlara, yol güvenliği standartlarına ve çevresel koruma önlemlerine uygunluğu ve doğruluğu açısından incelenmesi.
 • Ön Çevresel İncelemenin (IEE), Arazi Edinimi ve Yeniden Yerleşim Planının (LARP) güncellenmesi ve koordinasyon, uygulama ve izleme dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli onayların alınmasının kolaylaştırılması;
 • ADB Satın Alma Kılavuzlarına uygun olarak Uluslararası Rekabetçi İhale Prosedürlerini takiben İhale Dokümantasyonunun (BD) hazırlanması;
 • Bilinçlendirme kampanyalarının geliştirilmesi ve daha ileri karayolu güvenliği kampanyaları için ülke içinde uzmanlık oluşturulması da dahil olmak üzere bir karayolu güvenliği kampanyasının hazırlanması. Bişkek-Oş Yolu için güvenlik farkındalık kampanyasının, yüksek hızlı trafikle ilgili güvenlik konularını ve hem yol kullanıcıları hem de yol kenarındaki topluluklar için olası etkilerini dikkate alması gerekiyordu.
 • Yol Güvenliği Denetimlerinin, Kırgız ulusal standartları kapsamında yollarda ve yol projelerinde güvenlik denetimleri için uluslararası kabul görmüş kılavuz ilkelere uygun olarak gerçekleştirilmesi.
 • Kırgız Cumhuriyeti Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı'na (MOTC) (" İşveren ") sözleşmelerin yönetilmesinde ve inşaat işlerinin kalite ve zamanında tamamlanmasını sağlamak için denetlenmesinde yardımcı olunması;
 • Bişkek-Oş Karayolunun Kara-Balta'dan başlayarak 161. km'ye kadar olan ve toplam uzunluğu 101 km olan bir bölümünde Performansa Dayalı Bakım Sözleşmesi (PBM) pilot sözleşmesi süresince satın alma desteği, gözetim, eğitim, diyalog ve bilgi alışverişinin teşvik edilmesi hizmetlerinin sağlanması.
 • Bişkek'ten Kara Balta'ya kadar olan yol kesiminin (km 8.5- km 61) inşaat kontrollüğünün yürütülmesi
 • Bölge / ÜlkeKırgızistan
 • ŞehirBişkek, Karabalta
 • Fon/FinansmanAsya Kalkınma Bankası (ADB)
 • İşveren / YararlanıcıYatırım Projeleri Uygulama Grubu (IPIG), Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı
 • Başlangıç Tarihi10.01.2015
 • Tamamlanma Tarihi29.05.2020
 • Hizmet değeri4.516.571,25 USD

İlgili Resimler

Diğer Projeler