İkinci CAREC Koridoru 2 Yol Yatırım Programı- Proje 1 - Yol Güvenliği Müşavirlik Hizmetleri

İkinci CAREC Koridoru 2 Yol Yatırım Programı- Proje 1 - Yol Güvenliği Müşavirlik Hizmetleri

Projenin Amacı

"İkinci CAREC Koridoru 2 Yol Yatırım Programı - Proje 1 Yol Güvenliği Danışmanlık Hizmetleri" projesinin amacı, kapsamlı bir Yol Güvenliği Stratejisi, yol yapımı ve bakımı için uygulanacak bir Güvenlik Etki Değerlendirme aracı ve kılavuzu ile Taşkent - Angren Yolu bölümünden başlayarak diğer bölümler için uygulanacak bir model olarak Aşamalı Yol Güvenliği Programı geliştirmektir.

EPTISA'nın görevi, ülkedeki kazalara genel bir bakış elde etmek için trafik ve kazalar hakkında bilgi aramak ve mevzuat ile kurumsal ilişkileri analiz etmekten oluşmuştur. Tüm bu bilgilerle, gelecekte kazaları azaltmak ve yol güvenliğini artırmak için Özbekistan Cumhuriyeti'nde izlenecek yolu şekillendirmeyi amaçlayan bir Yol Güvenliği Stratejisi geliştirdik.

Projenin Kapsamı

 • Kapsamlı bir karayolu altyapısı güvenlik yönetimi sistemi ile sorunları ele alan kapsamlı bir stratejinin ve karayolu altyapısı ile bağlantılı ölümleri azaltmak için uzun vadeli bir ulusal stratejinin geliştirilmesi.
 • Özbekistan Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı'na bağlı Yol Fonu tarafından finanse edilen yolların tasarlanması ve planlanması başta olmak üzere, yol yapımı ve bakımı için uygulanacak güvenlik etki değerlendirme araçlarının ve kılavuzlarının geliştirilmesi.
 • ADB tarafından finanse edilen İkinci CAREC Koridoru 2 Yol Yatırım Programının tüm bölümlerinde, diğer yol bölümlerine uygulanacak bir model olarak Taşkent-Angren Yolu bölümünden başlayarak, geliştirme aşamalı bir güvenlik programı.
 • Yüksek kaza yoğunluğu olan bölümlerin sıralanması ve ağ güvenliği sıralaması;
 • Karayolu altyapı güvenliğinin karayolu planlaması, tasarımı, inşası ve işletmesine entegrasyonu için ulusal kılavuzların hazırlanması;
 • Yol güvenliği denetçileri ve polis memurlarının faydalanabileceği eğitim kurslarının ve bunlara ilişkin sertifikaların tasarlanması;
 • Yukarıdakilerin uygulanması için yasal ve kurumsal öneriler;
 • İhtiyaçların gerekçeleriyle birlikte ayrıntılı bir yatırım programları ve bütçeleri çizelgesi
  • Uzun ve dik inişlerde fren arızası son derece tehlikelidir. Aralıklarla sapaklar sağlanmış olsa da bunların daha iyi işaretlenmesi (her 500 metrede bir, bir sonraki sapağa olan mesafenin belirtilmesi) ve takviye edilmesi gerekiyordu.
  • İniş sırasında hafif araçların aşırı hızları kontrol edilmelidir (hız kameraları vb. ile);
  • Çığ ve kaya düşmesi tehlikeleri daha da azaltılmıştır.
  • Kar temizleme ve buz çözme ekipmanlarının sürekli olarak yenilenmesi ihtiyacı;
  • Dağlık bölgelerdeki keskin virajlar için yol işaretleri, inişlerde her 1-2 km'de bir yerleştirilen yol üstü köprüler, trafik izleme kameraları, hız kısıtlamaları ve trafiğin izlenmesi için bir kontrol merkezi gerekmektedir.
  • Önleyici tedbirlerin tasarlanmasına yardımcı olmak için tüm kazalar konum, neden ve ciddiyetlerine göre kaydedilmiştir. Dağlık kesimde kazalar kaçınılmaz olsa da, en azından yılın büyük bir bölümünde özel bakımlı otobüslerin çalışması için yeterince güvenli hale getirilmesi gerekiyordu.
 • Karayolu güvenliği etki değerlendirmesinin unsurları:
 • Problem tanımı;
 • Mevcut durum ve mevcut durumu etkilemeyen "do-nothing" senaryosu,
 • Karayolu güvenliği hedefleri;
 • Önerilen alternatiflerin karayolu güvenliği üzerindeki etkilerinin bilgisayar tabanlı simülasyonlarla analizi;
 • Fayda-maliyet analizi de dahil olmak üzere alternatiflerin karşılaştırılması;
 • Olası çözümler yelpazesinin sunumu;
 • Acil müdahale ve tehlikeli kimyasal temizleme kapasitesi.

Kapsamlı bir karayolu güvenliği stratejisi için, gerçekleştirilmiş tüm inceleme ve analizler

ADB tarafından finanse edilen İkinci CAREC Koridoru 2 Yol Yatırım Programında, özellikle Taşkent-Angren Yolunda aşamalı güvenlik programının geliştirilmesi için, aşağıdaki güvenlik sorunlarını çözmek üzere işaretleme, yol işaretleri ve uygun trafik güvenliği özelliklerinin kurulması yoluyla Taşkent-Angren Yolunda trafik güvenliğini artırmak için ayrıntılı bir program tanımladık:

Güvenlik etki değerlendirme aracı ve kılavuzu için aşağıdaki unsurları kapsayan bir kılavuz hazırlanmıştır

Kazalar için Veri Toplama Aracı (Field Taker) ile kazaların konumları, kaza anı, kaza yerinin çevresi, kaza tanımı, kazaya karışan araçlar, kazaya karışan kişiler, kazanın fotoğrafları, şeması, yol faktörleri ve hasarlar açısından detayları tespit edilebilmektedir. Bu nedenle, bu aracın geliştirilmesiyle, Karayolu Güvenliği sektörünün en iyi profesyonellerinin uzmanlığını korumak ve aracı görsel olarak çekici, kullanımı kolay ve kazalardan veri alımında yer alan kurumlar için kullanışlı hale getirmek amaçlanmıştır. Bu gelişmiş veri alma yöntemi en uygun değerlendirmenin yapılmasına olanak sağlamıştır.

 • Bölge / ÜlkeÖzbekistan
 • ŞehirTaşkent, Angren
 • Fon/FinansmanAsya Kalkınma Bankası (ADB)
 • İşveren / YararlanıcıCumhuriyet Yol Fonu, Maliye Bakanlığı, Özbekistan
 • Başlangıç Tarihi01.08.2014
 • Tamamlanma Tarihi01.10.2015
 • Hizmet değeri866.753,18 USD

İlgili Resimler

Diğer Projeler