SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER PROJESİ (SŞP): Bileşen A: Sürdürülebilir Şehir Planlama ve Yönetim Sistemleri- Seçilen BB'leri için Mevcut Durum Tespiti-2
Balıkesir, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Ordu, Van

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER PROJESİ (SŞP): Bileşen A: Sürdürülebilir Şehir Planlama ve Yönetim Sistemleri- Seçilen BB'leri için Mevcut Durum Tespiti-2

Projenin Amacı

Sürdürülebilir Şehirler Projesi (SŞP), Türkiye’deki şehirlerin sürdürülebilirliğinin geliştirilmesini desteklemeyi amaçlamaktadır. Sürdürülebilir Şehirler Çerçevesi, Türkiye şehirleri için en uygun olan üç sürdürülebilirlik boyutunu (çevresel, ekonomik/finansal ve sosyal) tanımakta ve ayrıca şehirleri planlı şehirlerden sağlıklı şehirlere ve son olarak akıllı şehirlere doğru bir sürdürülebilirlik spektrumu boyunca ilerletecek kapsamlı ve entegre bir planlama sürecinin parçası olan mekânsal, çevresel ve finansal planlama araçlarını tanımlamaktadır.

Bu nedenle SŞP, Türkiye’deki şehirler için önemli olarak tanımlanan üç farklı boyut -çevresel sürdürülebilirlik, finansal sürdürülebilirlik ve sosyal sürdürülebilirlik- aracılığıyla ileriye dönük, uzun vadeli ve bilinçli şehir planlaması ve gelişimini teşvik etmek için Büyükşehir Belediyelerinin bu amaçları takip etmelerini desteklemek üzere tasarlanmıştır.

Uygulanan iki ana bileşen

 • Bileşen A: Sürdürülebilir Şehir Planlama ve Yönetim Sistemleri, (a) planlama ve yönetim için belediyelere / kamu hizmetlerine ve belediye alt projeleri için fizibilite çalışmalarının, ayrıntılı mühendislik tasarımlarının ve çevresel değerlendirmelerin hazırlanmasına ve hibenin yönetimi ve kapasite geliştirme için (b) İLBANK'a teknik destek sağlamıştır.
 • Bileşen B: Belediye Yatırımları, tüm belediyelerin / hizmetlerin Dünya Bankası kredisi aracılığıyla sürdürülebilir kentsel kalkınma için öncelikli yatırımlar için finansmana erişmesine olanak tanımıştır.

Ayrıca, A Bileşeni altındaki "Alt Bileşen A.1: Belediyelere/İşletmelere Teknik Destek (TD) " özellikle belediyelere ve bağlı kamu hizmetlerine mekânsal, sosyal, çevresel ve mali/sermaye yatırım planlaması ve yönetimi için destek de dahil olmak üzere kapsamlı ve entegre planlama sağlamak için teknik destek sağlamayı hedeflemiştir. Bu, belediyelerin / kamu hizmetlerinin planlı bir şehirden akıllı bir şehre doğru ilerlerken sürdürülebilirliğin her bir boyutunu (çevresel, sosyal ve finansal / ekonomik) geliştirmelerine olanak tanımıştır.

"Bileşen A: Sürdürülebilir Şehir Planlama ve Yönetim Sistemleri- Seçilen Büyükşehir Belediyeleri için Temel Teşhis Çalışmaları-2" SŞP'nin II. Aşamasıdır. İlk görevin kapsamı, seçilen büyükşehir belediyeleri olan Antalya, Denizli, Muğla ve Kayseri Büyükşehir Belediyeleri ile bunlara bağlı kamu kurumlarını kapsıyordu. Aşama I'in bir sonraki adımı olarak, Aşama II'de Balıkesir, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Ordu, Van Büyükşehir Belediyeleri (BŞB) gibi diğer büyükşehir belediyeleri için de benzer çalışmaların yapılması planlanmıştır.

EPTISA’nın sorumlulukları

 • Bir Ön Değerlendirme Belgesi- Gerekçe Raporu ve Sürdürülebilirlik Çerçevesi (SÇ) Raporu hazırlamıştır. SÇ Raporunda, SŞP'nin I. Aşamasında hazırlanan sürdürülebilirlik çerçevesi, özellikle ulusal mevzuat ve uluslararası referans belgeler için daha önce çerçeveye dahil edilen güncellemeler dikkate alınarak ayrıntılı bir şekilde revize edilmiştir.
 • Aşama II'deki göstergelerin revize edilmiş versiyonunu kullanarak altı büyükşehir belediyesi (bağlı kuruluşları dahil) için bir mevcut durum analizi gerçekleştirmiştir. Bu görev kapsamında EPTISA, ulusal standartlar, hedefler ve ortalamalar ile sağlanan uluslararası kabul görmüş standartları kullanarak tanımlayıcı ve karşılaştırmalı analizler içeren 6 rapor hazırlamıştır.
 • Tanısal değerlendirmelerin sonuçlarına göre seçilen Büyükşehir Belediyeleri ve bağlı kuruluşlarının planlama ihtiyaçları ve eksiklikleri belirlenmiştir. Ardından, SŞP'nin A Bileşeni kapsamında finanse edilecek planlama çalışmalarını/araçlarını belirlemek için İhtiyaç Değerlendirme Raporları (6 Büyükşehir Belediyesi için 6 rapor) hazırlanmıştır.
 • Bu 6 Büyükşehir Belediyesi için bir faaliyet tasarım çalışması geliştirilmiş ve önerilen müdahaleleri öneren 6 rapor hazırlanmıştır. Bunlar aynı zamanda belediyelere rehberlik etmek ve sürdürülebilirlik düzeylerini (çevresel, sosyal ve mali) iyileştirmek için geliştirilmesi gereken önerilen faaliyetlerin bir öncelik listesini de içeriyordu.
 • EPTISA, tüm görevlerin bulgularını, teknik raporlar, toplantı tutanakları ve saha ziyaret raporları gibi tüm destekleyici belgeleri içeren bir Nihai Rapor sunmuştur.

 

Sürdürülebilir Şehirler Projesi (SCP) Bileşen A: Sürdürülebilir Şehir Planlama ve Yönetim Sistemleri "Seçilen MMS-1 için Mevcut Durum Teşhis Çalışmaları"

Bileşen A: Sürdürülebilir Şehir Planlama ve Yönetim Sistemleri Seçilen Büyükşehir Belediyeleri için Mevcut Durum Tespit Çalışmaları- 2

 

 • Türkiye koşullarına uyarlanmış bir dizi sürdürülebilirlik göstergesini ve geliştirilmiş endeksi içeren Sürdürülebilirlik Çerçevesi
 • Antalya Büyükşehir Belediyesi, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi için Mevcut Durum Tespiti Raporu
 • Antalya Büyükşehir Belediyesi, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi için İhtiyaç Değerlendirme Raporu
 • Antalya Büyükşehir Belediyesi, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi için Faaliyet Tasarım Raporu
 • KASKİ, MUSKİ, ASAT, DESKİ için Mevcut Durum Tespiti Raporu

 

 • Sürdürülebilirlik Çerçeve Raporu
 • Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Van Büyükşehir Belediyesi için Mevcut Durum Tespiti Raporu
 • Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Van Büyükşehir Belediyesi İhtiyaç Değerlendirme Raporu
 • Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Van Büyükşehir Belediyesi için Etkinlik Tasarımı Çalışması
 • Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Van Büyükşehir Belediyesi için Nihai Rapor

 

 • Bölge / ÜlkeTürkiye
 • ŞehirAnkara
 • Fon/FinansmanAvrupa Birliği (AB)
 • İşveren / YararlanıcıIller Bankası A.Ş. (ILBANK)
 • Başlangıç Tarihi30.11.2020
 • Tamamlanma Tarihi30.09.2022
 • Hizmet değeri375,000.00 EURO

İlgili Resimler

Diğer Projeler