SURHANDARYA SU TEMİNİ VE SANİTASYON PROJESİ, PROJE UYGULAMA YARDIMI

Özbekistan Nisan 2010 - Nisan 2014

 

İşin Kapsamı

Projenin amacı, temel içme suyu kaynaklarının iyileştirilmesi yoluyla bölgedeki yaşam kalitesini ve sağlık koşullarını iyileştirmektir. Proje, amacına şu yollarla ulaşmayı amaçlamaktadır:

  • içme suyu kaynaklarının yenilenmesi ve inşasında kamu hizmeti kurumlarına, merkezi ve yerel yönetimlere ve yardım etmek;
  • tesislerin planlanması, uygulanması, işletilmesi ve bakımında yerel yönetimlerin ve “Vodokanalların” kurumsal, teknik ve mali kapasitesini geliştirmek;
  • kentsel altyapı hizmetlerinin yönetimine daha fazla topluluk katılımını teşvik etmektir.

Proje aşağıdaki beş bileşenden oluşmakta olup bunlar:

Bileşen 1 Sektör Stratejisi ve Yönetiminin Güçlendirilmesi: Su kaynaklarının ekonomik kullanımını teşvik etmek, su temini ve atık su sektörünün planlama ve yönetimini iyileştirmek.
Bileşen 2 Surkhandarya bölgesinde Su Temini Geliştirme: Güvenli, uygun maliyetli ve güvenilir borulu su temin sistemleri geliştirmek.
Bileşen 3 Sanitasyon ve Hijyen: Hastalıkları önlemek ve iyileştirilmiş altyapı hizmetlerinden maksimum sağlık yararları sağlamak için okul çocukları arasında iyileştirilmiş sanitasyon uygulamaları ve pozitif hijyen davranışını geliştirmek. Su temini bileşeni kapsamında proje alanındaki tüm okullara güvenli içme suyu sağlamak.
Bileşen 4 Hizmet Sunumu için Kapasite Geliştirme: Yönetim kapasitesini ve verimliliğini artırmak, “Vodokanallar” arasında profesyonelliği teşvik etmek ve uzun vadede hizmetleri iyileştirmek için daha iyi bir müşteri odaklılık geliştirmek.
Bileşen 5 Proje Uygulama Yardımı: Projeyi uygulamak için Proje Yönetim Birimine (PYB) ve Proje Uygulama Birimine (PUB) proje yönetimi desteği sağlamak.

Faaliyetler

Verilen hizmetler; projeyi uygulamak için Proje Yönetim Birimine (PYB) ve Proje Uygulama Birimine (PUB), proje yönetimi desteğine odaklanmış olup şunları içermektedir;

• Proje yönetimi ve izleme;
• Teklif belgesi hazırlama ve süreç yönetimi;
• Teklif değerlendirmeleri;
• Mali yönetim ve muhasebe;
• Sosyal, çevresel ve yeniden yerleşim yönetimi ve izlemesi.

Bu hizmetler, projenin ayrıntılı açıklamasında listelenen çeşitli bileşenler için ihtiyaç duyulduğunda sağlanmıştır.

Sözleşme Tutarı

391.924 EUR