STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ’NİN UYGULANMASI İÇİN TEKNİK DESTEK

EuropeAid/133447/D/SER/TR
Türkiye 12/05/2014 – 01/06/2016

Finansman: Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

Sözleşme Makamı: Merkezi Finans ve İhale Birimi

Faydalanıcı: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

İş Kapsamı

Proje ile Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) prosedürlerinin ve Yönetmeliği’nin Türkiye’de tam ve etkin bir biçimde uygulanması için gerekli koşulların (yasal, kurumsal, idari ve teknik) yaratılması amacıyla T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına destek verilmesi hedeflenmektedir.

Faaliyetler

  • Tarım, enerji, su yönetimi ve bölgesel planlama sektörleri için SÇD Raporu ve Kılavuzlarının hazırlanması
  • Uyumlaştırma sürecinde ilgili raporlarla birlikte Taslak SÇD Yönetmeliği’nin revizyonu
  • T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve ilgili kurumlarda farklı düzeylerden 300’den fazla uzmana SÇD’nin temelleri konusunda eğitim verilmesi
  • Üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarından en az 250 katılımcının SÇD farkındalık arttırma çalıştayları, çalışma ziyaretleri ve diğer etkinliklere katılımı

Sözleşme Tutarı

1.089.000,00 AVRO