SORGUN ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ İÇİN TEKNİK DESTEK VE KONTROLÖRLÜK

EuropeAid/139547 /IH/SER/TR
Yozgat 16.11.2020 - 16.08.2023

Projenin genel amacı; Türkiye'nin, üst düzey çevre koruma ve AB Su Çerçeve direktiflerine uyum sağlayarak Türkiye'nin AB'ye katılımını hızlandırmaktır.

Projenin diğer amaçları arasında:

• İdari, mali ve teknik kapasite oluşturma yoluyla Sorgun Belediyesi'ne ve Proje Uygulama Birimi'ne (PUB) teknik destek sağlamak; verimli bir Su ve Atık Su Dairesi işletimi için Belediyeye yardımcı olmak;

• Sorgun Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) inşaatının kontrollük hizmetlerinin verilmesi yer almaktadır.

Proje için teknik destek ve denetim hizmetinin iki ana bileşeni vardır:

  • Bileşen A: Belediye/Su ve Atık Su Dairesi ve Proje Uygulama Birimi (PUB) için Teknik Destek ve Kapasite Geliştirme Programları

Bileşen A kapsamında: Hem Su ve Atık Su Dairesi hem de Proje Uygulama Biriminin (PUB) operasyonel kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik bir Kapasite Geliştirme Programı hazırlanmaktadır. PUB personeli daimi belediye personelinden seçilmekte olup seçilen personel teknik eğitimlere ve Belediye/Su ve Atık Su Dairesi idari eğitimlerinin bir kısmına katılmaktadır.

Aşağıdakileri içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan konularda teknik yardım ve kapsamlı bir eğitim programı sağlanmaktadır:

1- Prosedür ve işlemlerin mevcut mevzuata (AB ve Türkiye), politikalara ve yetkilere uygunluğuna odaklanan kurumsal ve operasyonel analizi ve gerekli belgelerin hazırlanması;

2- Belediye/Su ve Atık Su Dairesi yapısının sürdürülebilirliği için ihtiyaç duyulacak kurumsal kapasiteye ilişkin mevcut durum analizi;

3- Genel alanları, teknik alanları, mali ve kurumsal alanları içermesi gereken (Sözleşme Makamı ve Nihai Alıcı tarafından onaylanan) Kapasite Geliştirme Programının hazırlanması.

  • Bileşen B: Yapım İşlerinin Denetimi Sözleşmesi

Bileşen B kapsamında: Genel olarak, inşaat işlerinin denetlenmesinde standart FIDIC sözleşme koşullarında tanımlanan "Mühendis"in tüm görevleri yerine getirilmekte ve yetkisi kullanılmaktadır. Yükleniciye verilen yetki, İşveren/Sözleşme Makamı ile Yapım İşleri Yüklenicisi arasındaki İşler Sözleşmesinde açıklanan yetki ile aynıdır.

Denetim; faaliyetlerin etkin yönetimini, çalışmaların zamanında yapılmasını ve mali kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmektedir. Ayrıca, inşaat esnasında AB ve Türk mevzuatına tam uyum sağlamaktadır.

Atıksu arıtma tesisi işlerinin tüm bileşenleri için İnşaat Kontrollüğü yapılmaktadır.