RİZE ATIK SU PROJESİ İÇİN TEKNİK DESTEK VE KONTROLÖRLÜK

EuropeAid/139932/IH/SER/TR
Rize/Türkiye 01.02.2021 - 09.08.2025

Projenin genel amacı; Türkiye'nin yüksek düzeyde çevre koruma ve AB su ve atık su sektörü direktiflerine uyum sağlamasını sağlayarak Türkiye'nin AB'ye katılımını hızlandırmaktır.

Teknik Yardım ve Kontrollük hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin Sözleşme aşağıdakileri içermektedir:

• Belediyenin Su Hizmetleri Departmanı ve Proje Uygulama Birimi için idari, teknik ve mali kapasite geliştirme;

• Belediye Su Hizmetleri Departmanının modernizasyonu ve kurumsal sürdürülebilirliği için gerekli eğitim ve desteğin sağlanması;

• Proje yönetimi ve inşaat sonrası AAT'nin yönetimi dahil olmak üzere uygulamalı eğitim yoluyla Su Hizmetleri Departmanına ve Proje Uygulama Birimine teknik yardım;

• Kaçak tespiti ve Gelir Getirmeyen Su azaltma programının performansında Su Hizmetleri Departmanına ve Proje Uygulama Birimine Teknik Yardım;

• Atıksu arıtma tesisinde üretilen çamurun nihai kullanım alternatiflerinin değerlendirilmesi için Çamur Yönetim Planının hazırlanması;

• Atıksu arıtma tesisi ve atıksu toplama sisteminin uygulanma denetimi için sözleşme yönetimi;

Proje iki fazdan oluşmakta olup bu fazlar aşağıdaki detayları içermektedir:

• 27 ay inşaat süresi ve 24 ay kusur bildirim süresi ile Rize Atıksu Arıtma Tesisi (FIDIC Sarı Kitap) İnşaatı;

- Atıksu arıtma tesisi için komple mühendislik tasarımı,

- Tesisin işletilmesi için elektrik ve mekanik ekipmanların temini ve montajının yanı sıra tüm yardımcı tesislerin temini ve montajı dahil olmak üzere yaklaşık 27.000 m3/d ortalama debi kapasiteli atıksu arıtma tesisi inşaatı;

- Eğitim, işletme ve bakım;

• 24 ay inşaat süresi ve 12 ay kusur bildirim süresi ile Rize Atıksu Toplama Sistemi (FIDIC Kırmızı Kitap) İnşaatı;

- Yaklaşık 20 km atıksu kollektör boru hattı inşaatı;

- Boru kriko ve/veya yatay sondaj atıksu kollektör boru hattı ile yaklaşık 1,5 km Menfez, nehir, otoyol vb. özel geçiş inşaatı;

- 3 adet yeni atıksu pompa istasyonu inşaatı (Bağdatlı, Çiftekavak ve Hal);

- Yaklaşık 3 km cebri şebeke ve ilgili yapıların inşaatı;

- Yaklaşık 500 adet menhol inşaatı;

- Pompa istasyonları için otomasyon sisteminin kurulması;

- İnşa edilen kanalizasyon şebekesi için atıksu toplama sistemi şebekesi planlarının hazırlanmasıdır.