MARMARAY PROJESİ CR3 SÖZLEŞMESİ: GEBZE-HALKALI BANLİYÖ HATLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ: İNŞAAT, ELEKTRİK VE MEKANİK SİSTEMLER

Türkiye 02/2012 - 03/2017

Ana İşveren: T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü

İşveren: Obrascon Huarte Lain, S.A - Dimetronic S.A. İş Ortaklığı

İş Tanımı

Proje, mevcut iki hatlı altyapının üç hatlı altyapıya çıkarılması ve İstanbul Boğazı’nın deniz yatağında bir tünel bağlantısı oluşturulması yoluyla İstanbul Büyükşehir alanına ait mevcut demiryolu koridorunun geliştirilmesini kapsamaktadır.
Çalışma Kapsamı

 • Avrupa Yakası:

İstanbul Avrupa Yakası demiryolu koridoru, Kazlıçeşme ve Halkalı arasında Marmara Denizi kıyısı boyunca ilerlemektedir. Yaklaşık 19,3 km uzunluğundaki bu koridor boyunca 11 yeni istasyon yerleştirilecektir; bu istasyonların 10 tanesi, mevcut istasyonların yıkılıp yerlerine yenilerinin yapılmasıyla elde edilecek ve kalan 1 tanesi ise tamamen yeni bir istasyon olarak inşa edilecektir.

 • Asya Yakası:

İstanbul Asya Yakası demiryolu koridoru, İbrahimağa ve Gebze arasında Marmara Denizi kıyısı boyunca, kuzeydogu-güneydoğu rotasında net bir şekilde ilerlemektedir. Yaklaşık 48,85 km uzunluğundaki bu koridor boyunca 26 adet yeni istasyon yerleştirilecektir; bunlardan 24 tanesi, mevcut istasyonların yıkılıp yerlerine yenilerinin yapılmasıyla, bir tanesi mevcut istasyon yıkılmadan sadece peronunda değişiklik yapılmasıyla elde edilecek ve kalan bir tanesi ise tamamen yeni bir istasyon olarak inşa edilecektir.

Faaliyetler

 • Kavramsal, ön/temel ve detay tasarım:
 • Güzergâh, drenaj, toprak işleri, jeoteknik ve demiryolu hat çalışmaları tasarımı
 • Gürültü ve titreşim çalışmaları
 • İstinat duvarı çalışmaları
 • İstasyonların (mimari, yapısal, MES, akustik, yangın güvenliği ve yangına karşı koruma ve peyzaj) tasarımı
 • Köprü ve diğer yapıların tasarımı
 • Depo ve gar sahaları
 • Cer trafosu ve trafo merkezi tasarımı
 • RAMS (Risk Analizi ve Yönetimi Sistemi)
 • Tanımlanmış tasarım aşamalarına uygun olarak teknik çizimlerin hazırlanması
 • Tüm sistem ve yapıların imalat, üretim, kurulum ve inşaatı için Teknik Şartnamelerin hazırlanması
 • Yıkılmayacak yapılar için saha etüdü ve inceleme çalışmaları
 • Teknik ve sözleşmeye ilişkin hususlarda destek
 • Genel proje yönetimi
 • Raporlama

Sözleşme Tutarı

13.668.160,24 AVRO