MALATYA KURU KAYISI LİSANSLI DEPO VE BORSASI İNŞAATI İÇİN KONTROLÖRLÜK HİZMETLERİ

EuropeAid/138765/IH/SER/TR
Türkiye 08/2019 – 12/2021

Finansman: Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

Faydalanıcı: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

İş Kapsamı

Projenin genel amacı, Malatya’nın sosyo-ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmaktır. Sözleşme, aşağıdaki maddeleri amaçlamaktadır:

 • İşveren tarafından FIDIC Kırmızı Kitap’a göre Tasarlanan İnşaat ve Mühendislik İşleri Sözleşme Koşulları kapsamında Sözleşme Makamı adına gerçekleştirilecek olan “Malatya Kuru Kayısı Değişim ve Lisanslı Depo” Projesi İş Sözleşmesi için denetim ve sözleşme yönetimi hizmetlerini (Mühendis olarak) sağlamak
 • İnşaat yönetimi ve işlerin denetimi dâhilindeki sistemler, prosedürler ve rutinlere dair bilgilerin ilgili tüm personele aktarıldığı etkili bir denetim organizasyonu oluşturmak

Yüklenici, aşağıdaki sonuçları gerçekleştirerek sözleşmenin amacına ulaşacaktır:

 • İşveren ve İş Yüklenici arasında yürürlükte olan sözleşmenin tüm yönlerinin (bir Mühendis olarak) idaresi
 • İş Yüklenici tarafından iş sözleşmesinin zamanında ve tahsis edilen bütçe dâhilinde ve teknik şartname ve standartlara, onaylanan tasarımlara, iş sözleşmesinin hüküm ve koşullarına tam olarak uygun bir şekilde uygulanması konusunda tam denetimin sağlanması
 • Yapılan işlerin kalitesinin teknik şartnamelerin ilgili standartlarına ve yönetim konseptlerine tam olarak uygunluğunun sağlanması
 • İnşaatın kalitesini koruyarak ve işlerin güvenliğini denetleyerek inşaatın tamamlanması
 • İşlerin uygulama süresi boyunca teslim/kurulum yapacak Tedarikçi ile İş Yüklenici arasında koordinasyonun sağlanması
 • Şantiyelerin ulusal düzenlemelere uygun olarak yasal ve profesyonel takibinin sağlanması
 • Hem İş Sözleşmesi hem de Tedarik Sözleşmesinin gereklilikleri uyarınca kayısı işleme ve paketleme makinelerinin düzgün şekilde montajı ve işletilmesi

Faaliyetler

 • Sözleşme Makamına genel destek
 • Genel saha yönetimi ve program izleme
 • Ödemelerin yönetimi, Varyasyon ve İş Yüklenici ve İşveren talepleri dâhil olmak üzere finansal izleme
 • İş Yüklenici/Tedarikçi Dokümanlarının gözden geçirilmesi, malzeme teslimi, gerektiğinde daha fazla tasarım verilmesi dâhil olmak üzere tasarım
 • Çevresel gözetim
 • Kalite güvencesi/kalite kontrol yönetimi
 • Tamamlama ve Devralma/Geçici Kabul Üzerine Testler
 • Yüklenicinin inşaat sonrası/montaj sonrasında yükümlülüğünün yerine getirilmesi için hazırlık yapılması
 • Raporlama

Sözleşme Tutarı

339,460 AVRO