İSTANBUL’DA YENİDEN İNŞA EDİLECEK ETİLER POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU YURDU VE 40 OKUL İÇİN TASARIM VE İNŞAAT KONTROLÖRLÜĞÜ

Türkiye 20/01/2010 – 16/06/2015

Finansman: Avrupa Yatırım Bankası

İşveren: İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)

İş Kapsamı

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi kapsamında, muhtemel bir depreme karşı İstanbul’un hazırlanması amaçlanmaktadır.

Faaliyetler

  • Verilerin toplanması
  • Topografik Etüt Çalışmaları
  • Geoteknik İncelemeler – Zemin Etüt Çalışmaları
  • Yaklaşık 296.000 m2 inşaat alanına sahip olan 44 okul için konsept, uygulama (mimari, statik, mekanik, elektrik, altyapı, peyzaj) projeleri ve sistem detaylarının hazırlanması
  • İnşaat ve kusur sorumluluk süresi boyunca müşavirlik hizmeti verilmesi
  • Yapım sözleşmeleri için ihale dokümanlarının hazırlanması ve bu süreçte işverene destek verilmesi
  • Teknik ve İdari Şartnamenin hazırlanması (WB-ICB/NCB)
  • Sözleşme yönetimi

Sözleşme Tutarı

4.312.900,90 AVRO