HASSA/HATAY ATIK SU ARITMA TESİSİ İNŞAATI İÇİN DENETLEME HİZMETLERİ

Türkiye 03 Aralık 2018 - 19 Aralık 2019

 

İşin Kapsamı

UNDP, Türkiye Hükümetini; mültecilerin, ev sahibi topluluk üyelerinin, yerel belediyelerin ve ilgili ulusal kurumların bu etkiyle başa çıkmak ve bu etkiden kurtulmak için direncini güçlendirmek adına Türkiye'deki Suriye Krizine Müdahale ve Direnç Programı aracılığıyla bu büyük ölçekli yerinden edilmeye yanıt vermesi için desteklemektedir. UNDP’nin direnç müdahale stratejisi, hem ev sahibi hem de mülteci topluluklara yeterince hizmet verebilmelerini sağlamak için mevcut ulusal ve yerel sistemlere yatırım yapmaktır. Bu programın bir parçası olarak UNDP, Suriye krizine yanıt olarak AB Bölgesel Güven Fonu (ABGF Fonu) tarafından finanse edilen Suriye Krizine Karşı Türkiye Direnç Projesi'ni uygulayacaktır. Proje üç ana bileşenden oluşmaktadır:

1. Bileşen: İstihdam Yaratma ile ilgili
2. Bileşen: Belediye Hizmet Sunumu ile ilgili
3. Bileşen: Yetişkin Dil Eğitimi ile ilgili

UNDP, hem ev sahibi hem de Suriyeli topluluklara yeterli hizmetin sağlanması için mevcut ulusal ve yerel sistemlere yatırım yapmaya odaklanan dayanıklılığa dayalı bir kalkınma yaklaşımı kullanmaktadır. Bileşen 2 kapsamındaki dayanıklılık müdahalesinin amaçlanan sonuçlarından biri, atık su arıtma tesisi inşa ederek Belediyelerin altyapı kapasitelerini güçlendirmektir. Bu kapsamda Hassa/Hatay'da bir atık su arıtma tesisi inşaatı için aşağıdaki parametrelere uygun inşaat kontrollük hizmeti sağlanmaktadır;

 • Hassa/Hatay'da 27.000 m2 alan üzerine kurulu, günlük 4.000 m3 (Q24 = 46,3lt/sn) deşarj kapasiteli, tahmini 40.000 nüfuslu Atık Su Arıtma Tesisi
 •  Kirlilik yükü testleri ile BOIs (Biyokimyasal oksijen ihtiyacı) = 250mg/lt, AKM (Askıda Katı)=350 mg olarak hesaplanan kirlilik yükü 25mg/lt, 30mg/lt,15mg/lt ve 2 mg/lt'ye düşürülecektir. /lt, TKN (Toplam Azot) = 50 mg/lt P (Toplam fosfor)= 10 mg/lt.

Faaliyetler

 • UNDP (İşveren) adına, işveren ile işbirliği içinde UNDP İnşaat İşleri Genel Sözleşme Şartları kapsamında yürütülecek "Hassa/Hatay'da Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatı" İş Sözleşmesi için kalite, zaman ve maliyet başta olmak üzere denetim hizmetleri vermek;
 • UNDP İnşaat İşleri Genel Sözleşmesinin 5. Maddesi'nde belirtilen limit dahilinde İşveren ve İş Yüklenicisi arasında yürürlükte olan iş sözleşmesinin (Mühendis olarak) idaresi;
 • İş Yüklenicisi tarafından iş sözleşmesinin zamanında ve tahsis edilen bütçe dahilinde ve işlerin beyanı/teknik şartnameler ve standartlar, onaylanmış tasarımlar, iş sözleşmesinin hüküm ve koşulları ile tam uyumlu olarak uygulanmasının denetlenmesi;
 • İnşaat kalitesinin korunması ve işlerin güvenliğinin gözetilmesi;
 • Ulusal mevzuata uygun olarak şantiyelerin mesleki ve hukuki takibi;
 • UNDP'ye Genel Yardım;
 • İnşaat ve inşaat sonrası faaliyetler için hazırlık;
 • Genel site yönetimi ve program izleme;
 • Mali izleme;
 • İş Yüklenicisi belgelerinin gözden geçirilmesi dahil tasarımın yapılması;
 • Çevresel gözetim;
 • Kalite Güvence / Kalite Kontrol;
 • Tamamlama Testleri ve Önemli Tamamlama Sertifikası;
 • İnşaat sonrası hazırlık;
 • Raporlama.

Sözleşme Tutarı

272,850.00 USD