GAP BÖLGESİ’NDE SELE MARUZ KALAN ALANLARDA SEL RİSKİNİN AZALTILMASI PROJESİ İÇİN TEKNİK DESTEK

EuropeAid/126424/D/SER/TR
Türkiye 27/11/2008 – 22/04/2011

Finansman: Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

Sözleşme Makamı: Merkezi Finans ve İhale Birimi

Faydalanıcı: GAP Bölge Kalkınma İdaresi

İş Kapsamı

Projenin genel hedefi, GAP Bölgesi’nde yerel kurumsal kapasite oluşturulması yoluyla sel riskinin ve olumsuz etkilerinin uzun vadede azaltılmasını sağlamaktır.

Faaliyetler

Teknik destek ekibi, aşağıda belirtilen bileşenler kapsamında GAP Bölge Kalkınma İdaresine (GAP BKİ) destek sağlamıştır:

Bileşen 1: Hibe programı uygulamalarına yönelik kapasite geliştirilmesi ve iki farklı hibe programının uygulanmasında GAP BKİ’ye teknik destek sağlanması: Fiziksel Planlama ve Yatırım Hibe Programı (12,8 Milyon Euro) ve Sosyal Destek Hibe Programı (2,2 Milyon Euro)

 • Hibe projeleri için risk analizi çalışması
 • Hibe Uygulama ve Satın Alma Kılavuzlarının hazırlanması
 • İzleme Bilgi Sisteminin (MIS) kurulması
 • Proje web sitesinin kurulması (www.gapsel.org)
 • 6 farklı ilde, 5 ayrı konuda hibe faydalanıcılarına yönelik eğitim verilmesi (Uygulama & Satın Alma; İletişim & Görünürlük, MIS, Mali Prosedürler, Ara ve Nihai Raporların Hazırlanması)
 • İzleme Çerçevesi, İzleme Rehberi, İzleme Bilgi Sistemi (MIS) ve İzleme konularında eğitimlerin uygulanması

Bileşen 2: Sel riskinin azaltılmasına yönelik kapasite oluşturma: Sürdürülebilir taşkın riski yönetimi, afet yönetimi ve pilot proje aktiviteleri hakkında tüm paydaşlara ve GAP BKİ personeline yönelik kapasite geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi

 • Sel riskinin azaltılmasına yönelik kapasitenin geliştirilmesi için ihtiyaç analizi
 • Sel riskinin azaltılması için kapasite geliştirme faaliyetleri
 • Yerel proje paydaşlarına 9 farklı ilde 4 set kapasite geliştirme eğitimlerinin uygulanması (Afet Yönetimi & Yasal Çerçeve, Fon Kaynakları & Finansman Araçları, Sürdürülebilir Kentsel & Kırsal Altyapılar, Sel Riski & Şehir Planlama)
 • Uluslararası Çalışma Ziyaretleri (İspanya, Ukrayna &Macaristan)
 • GAP Bölgesi için Sel Riski Analizi sonucuna dayanarak pilot proje alanının seçilmesi ve seçilen Diyarbakır ili Bismil ilçesinde 2007/60/EC Sel Risk Direktifine göre Pilot Proje uygulanması (sel risk haritaları, sel tehlike haritaları vb. hazırlanması)
 • Kamuoyu bilinçlendirme kampanyaları (broşürler, posterler, çalıştaylar, sergiler, vb.)
 • Sel riski yönetimi konusunda kapasite geliştirilmesi için sürdürülebilirlik planı/proje tamamlama stratejisinin hazırlanması
 • Uluslararası Sel Risk Yönetimi Konferansının düzenlenmesi
 • Hibe projeleri için Başarılı Uygulamalar Kitabının hazırlanması

Sözleşme Tutarı

2.175.401,34 AVRO